[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1615740524.130371-.jpg ( 3.99 MB , 3266x2613 )

⋮⋮⋮   No. 5220 [Reply]

Pan çobaniç latinkoôb znowu na zw'ëzku.

Ëk wydomo, perelyk kombynacyç yz ûesti krapok duje obmejeniç, tomu dlë riznih abetok wikoristowuütùsë odny ç ty j kombynacyô, bylùû togo — ôh unyfykowano xe w kyncy 19-go stolyttë, xob odnakowim qi podybnim lyteram yz ryznih abetok wydpowydali odny ç ty j kombynacyô.

Takim qinom, ysnuä latinka, ëku warto opanuwati wje zaraz KOJNOMU, adje wyd slypoti ne zastrahowany nyhto. Peresyqnyç lüdiny koristy z cùogo nabagato bylùûe, anij wyd usëkih wikopnih proäktyw ukraônsùkih latinok, wyd KOI-7, teletekstowih koduwanù, nawytù wyd ofycyçnogo DSTU-translytu, ne kajuqi wje pro ûizoporobki wsëkih Ürydyw. Y ne maä sensu wlaûtowuwati supereqki z priwodu togo, ëka cë latinka kriwa-kosa y ëk ôô slyd polypûiti — adje wona dawno ustalena y ûiroko wikoristowuätùsë.

Qomu ë wikoristowuü francuzùkiç waryënt? Nu tomu xo Ukraôna — Druga Francyë :) Nasprawdy, tomu xo Braçlywsùkiç ûrift rozrobleno francuzom, y same francuzùkij waryënt, prëmo qi oposeredkowano, ä predkom reûti ynûih, y wikoristowuä wsy ty j simwoli, xo j ukraônsùkiç. Mojna, primyrom, qesůkiý waryňnt latinki natomystů wikoristowuwati, ryznicy nema :) Golowna meta — zaswoôti wydpowydnystù lyter latinki bez diakritiki lyteram kirilicy.
6 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5494

>>5226
Українською можна?

⋮⋮⋮   No. 5519

Не погрожуй Брацлаву, попиваючи сік в себе в смт.

⋮⋮⋮   No. 5522

>>5494
A ce ëka, po-twoämu?

⋮⋮⋮   No. 6424

>>5220
Не розумію польську. Українською, будь ласка

⋮⋮⋮   No. 6435

>>6424
Do qogo tut polùsùka, bowdure? Napisano j — francuzùka. Pol?s?kiż ęrift Brażl? ne takiż y get? ne zbyga<sym>t?s? za naborom simwolyw yz ukrańns?kim.


File: 1617092566.0187-.jpeg ( 39.32 KB , 720x745 )

⋮⋮⋮   No. 5250 [Reply]

Чергова "Як перейти?" нитка.

Але сьогодніня тема про детоксикацію та заміщення. А якщо конкретно, то процедуру очищення пристроїв і мережевих додатків від кацапської мови та рекомендацій.

Себто, з переходом на українську схожа ситуація як з нарко-терапією. Потрібно ізолюватися від усього, що нагадує про російські відосики, сайтики, і мову загалом, не кажучи вже про їх новини.

І от технічна сторона питання:
Як повністю прибрати рос мову з пристроїв?
Як повністю прибрати рос мову з браузера?
Як повністю прибрати рос мову з застосунків?
Як позбутися російської реклами (аби треш-історії лікування псоріазу були державним санскритом)?
Як повністю позбутися російських та російськомовних рекомендацій на YouTube та, прости Господи, Тік-Тоці?
Як позбутися російськомовних рекомендацій у пошуковику? Скажімо, аби після слова "трейлер" (яке ідентичне в обох мовах) мені не випадали трейлери російською.
Як відгородитися від москалів у мережі?
Як не видавати у рекомендаціях сайти доменної зони .ru?

Одним словом
Як зробити так, щоб я не бачив і не чув ні про кацапів, ні рос мову окрім, скажімо, військового контексту з української сторони? Як оточити себе українською так, аби перехід ти хоч-не-хоч, але перейшов?
Звісно питання преключення мови на пристрої - елементарні. Але як, скажімо налаштувати гугл та, аби кожен раз не доводилось клікати на "інструменти пошуку -> показувати результати українською"

Бо перелаштовуватись на український лад складно, коли тебе поливає рос контентом, в тому числі, за, курва, географічною ознакою. Бо ж для великої кількості великих корпорацій ми все ще частина Росії, яка чудово розуміє російську.

Наголошую: це не про загін себе в рамки і обмеження власного кругозору! Це про виведення з організму токсичної культури до моменти повної від неї незалежності.

Як блокнути к хуям все російське, ліл?
91 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6388

>>6354
>Інший випадок коли хочеш безкоштовно переклад якогось сайту зробити, а твої заклики ігнорять, або кажуть що зараз немає можливості, ну ахуєть ну дибіли же, га?
Якщо рушій сайту не підтримує мультимовність, то хто її прикручуватиме, ти?

⋮⋮⋮   No. 6396

>>6350
Але самій Україні навіть право на кандидатство не дадуть. Ніколи. Радій дурню своєю мовою, все одно тобі жити не довго залишилось.

⋮⋮⋮   No. 6397

>>6396
Скільки?

⋮⋮⋮   No. 6400 OP


⋮⋮⋮   No. 6401

>>6400
Уповільнює пошук страшенно. Тільки у мене?


File: 1651777379.541777-.webp ( 11.76 KB , 385x512 )

⋮⋮⋮   No. 6376 [Reply]

Козацької банки усім

Чи змінює наголос сенс?
Малючки'
Малю'чки

Малю'чки віддає жіночим родом, а от Малючки'– ні.
Чи то я погано відчуваю мову?

⋮⋮⋮   No. 6377

Замок
Клясика.

⋮⋮⋮   No. 6378

Хосен туди ж

⋮⋮⋮   No. 6379

>>6376
Змінює.

⋮⋮⋮   No. 6380

>>6376
Є такі слова, в яких від наголосу змінюється визначення слова. Як от чергОвий і черговИй

⋮⋮⋮   No. 6381

>>6376
Чи тобі конкретно в слові Малючки?


File: 1638871458.165754-.png ( 345.94 KB , 500x590 )

⋮⋮⋮   No. 6093 [Reply]

Єдине питання – для чого ці артиклі взагалі треба? Це ж слова-паразити, якими вони перевантажують свої мови, коли нормальні народи обходяться без них.
20 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6370

>>6369
Виглядає як клікбейт, мабуть автор таким макаром намагається угодити алгоритму, якому подобається коли прості слова і назва покоротше

⋮⋮⋮   No. 6371

File: 1650559827.469678-.jpg ( 187.05 KB , 575x1090 )

>>6368
Дивно, що в цих прикладах немає артиклів.

Це схоже на випадок використання ідіоматичних словосполучень з будь-яким артиклем на кшталт:

"...in relation to Earth's history, 100,000 years or even a million years is the/a blink of an eye."

⋮⋮⋮   No. 6373

>>6371
Хороша пам'ятка. Збережу собі. А може у тебе є щось подібне про порядок вживання слів у реченні в англійській мові? Був у мене скрін речення, де були використані усі можливі варіації порядку слів, але не можу знайти. Дуже шкодую через це.

⋮⋮⋮   No. 6374

File: 1650599607.652362-.jpg ( 140.18 KB , 1527x1080 )

File: 1650599607.652362-2.jpg ( 139.75 KB , 1527x1080 )

File: 1650599607.652362-3.jpg ( 170.08 KB , 1527x1080 )


⋮⋮⋮   No. 6375

>>6374
Thanks!


File: 1642775930.943652-.jpg ( 2.6 MB , 2249x2835 )

⋮⋮⋮   No. 6317 [Reply]

Iſce ne uumerlⲁ ɥcrⲁını.
Nı zlⲁuuⲁ. nı uuole.
Iſce nⲁm. brⲁꞇꞇe molodıı.
Vփmıhneꞇze dole.

Zgınuꞇ nⲁſı uuorıſenchı.
Ⲁc rozⲁ nⲁ zoncı.
Zⲁpⲁnuıem ı mı. brⲁꞇꞇe.
V փuoıı փꞇoroncı.

Duſu ı ꞇılo mı poloſım
Zⲁ nⲁſu փuuobodu.
I pocⲁſem. ſco mı. brⲁꞇꞇe.
Cozⲁccogo rodu.

⋮⋮⋮   No. 6318 OP

Mene tⲁc zreſtoiu colız pozⲁdeꞇ zⲁ nⲁrugu nⲁd Derſⲁuunım Gımnom.

⋮⋮⋮   No. 6319 OP

Uuerzia dle ledakih:

Isce ne uumerla Ucraini.
Ni zlauua. ni uuole.
Isce nam. bratte molodii.
Vzmihnetze dole.

Zginut nasi uuorisenchi.
Ac roza na zonci.
Zapanuiem i mi. bratte.
V zuoii ztoronci.

Dusu i tilo mi polosim
Za nasu zuuobodu.
I pocasem. sco mi. bratte.
Cozaccogo rodu.

⋮⋮⋮   No. 6320

А це що за латинкомутація така?

⋮⋮⋮   No. 6321 OP

>>6320
Tı ſco. peze. ce nⲁıuuıcopnıſⲁ փlouuıⲁnzıcⲁ lⲁꞇıncⲁ! Ꞇo uuzı reſꞇⲁ muꞇⲁnꞇı!

⋮⋮⋮   No. 6322 OP

>>6321
*Ꞇı


File: 1641783993.343536-.jpg ( 658.79 KB , 3264x1568 )

⋮⋮⋮   No. 6216 [Reply]

СВИНОКАНА
44 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6264

>>6263
Чи має якийсь редактор готові "запчастини" літер? Щоб можна було не виводити по точках по півдня один кругляк.

⋮⋮⋮   No. 6265

>>6264
Що там виводити, ліл, умикаєш Спіро-режим і точок мінімум, криві самі виводяться, тільки тягай.

Копіпастити елементи теж можна.

⋮⋮⋮   No. 6310

>>6216
Та до биса то всэ, и латынки всяки, и ци свиноканы. Ярыжкою кращэ пышить.

⋮⋮⋮   No. 6311

>>6310
Ты маеш на увази рагуливку?
Нормальным людям вона годыться тилькы щоб агрыты русню

⋮⋮⋮   No. 6312

>>6311
Рагуливка? Цикава назва, дружэ. Дякую, запамъятаю.


File: 1640115966.787521-.png ( 78.27 KB , 614x469 )

File: 1640115966.787521-2.png ( 156.61 KB , 828x1350 )

⋮⋮⋮   No. 6180 [Reply]

"Українізація - форма здійснення більшовицької політики коренізаціі в УСРР у 1923-1938 рр." О. Гісем «ІСТОРІЯ: УКРАЇНА і СВІТ. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. 2018» (§ 40, стор. 118)

Коли вже декомунізація дійде до деукраїнізації?
22 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6291

>>6285
соціалізм і комунізм це одне й те саме, в цих термінах використовуються синоніми до слова община - комуна і соціум.

⋮⋮⋮   No. 6292

>>6291
> соціалізм і комунізм це одне й те саме
Бо тобі так захотілося?

> в цих термінах використовуються синоніми до слова община
Пздц логіка. Ну фашизм це тоді якийсь різновид пшениці, так?

Я тобі так скажу.
По-перше: Один соціалізм навіть не рівний іншому соціалізму. Пруський соціалізм не дорівнює скандинавському соціалізму, а ти кажеш, що дві суттєво різні ідеології, які навіть називаються по різному це одне й те саме.

По-друге: нема про що розмовляти, коли соціалізм це не про відносини між націями, а про відношення між класами. Поняття соціалізм не передбачає поширення за межі конкретної країни, на відміну від комунізму. У теоретиків комунізму вже чітко прописується, що ідеологія ця інтернаціональна. Тому бути націонал-комуністом неможливо, а націонал-соціалістом цілком.

⋮⋮⋮   No. 6293

File: 1642275234.875401-.jpg ( 213.92 KB , 1300x891 )

>>6292
Чув колись про світову соціалістичну революцію? Ти просто дурник, соціалізм і комунізм слова синоніми. Так само як анархізм і лібертаріанство це одне і те ж саме.

⋮⋮⋮   No. 6294

Фашизм це ще один синонім до комунізму та соціалізму. Якщо ти так не вважаєш то ти ідіот. fascio - означає союз, об'єднання, тобто буквально комуна.

⋮⋮⋮   No. 6295

File: 1642275765.880145-.jpg ( 62.77 KB , 1200x675 )

>>6293
>>6294
Я не буду це коментувати. Є підозри, що ти просто жирний троль.


File: 1604539106.22971-.png ( 101.53 KB , 720x292 )

⋮⋮⋮   No. 4406 [Reply]

Ось вам ретельно добрані відповідності між літерами латини (для запозичених із давньогрецької літер, відповідно, давньогрецької) та церковнословʼянської.

a -> о/0
a: -> а
ae -> ѣ
au -> у
b -> б/д/дв
br -> стр
c/k -> с/к/ч/ц
d -> д/зд
e -> е
e: -> ѣ
f -> б/д/г/ж/дз/дв
fr -> стр
g -> з/г/ж/дз
h -> з/г/ж/дз
i -> ь
i: -> і
j -> й
l -> л
ol -> ль/лъ
la: -> ль/лъ
el -> ьл/ъл
m -> м
-m -> ~
em -> ѫ/ьм/ъм
ma: -> ѫ
n -> н/~
en -> ѫ/ьн/ън
na: -> ѫ
o -> о
o: -> а/и/у
p -> п/тв
qu -> к/ч/ц/св
r -> р/с/х
or -> рь/ръ
ra: -> рь/ръ
ar -> ьр/ър
s -> с/х
ss -> ст
t -> т
u -> ъ
u: -> ѣ/и/у/ю
au -> у
v -> г/ж/дз/в
w -> г/ж/дз
sw -> св
y -> ъ/и
z -> д/з/г/ж/дз/й

Міркуйте, що з цим робити та як утворити гісторично правильну латинку — навіть ліпшу, ніж у наших західних братиків.

Не лякайтеся відсутності ш/дж/ґ, то пізні новотвори.
93 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6195

>>6194
Бо надто складо, і тоді навіть ті, хто зараз співчуває латинкозалежним перестане це робити.

⋮⋮⋮   No. 6212

>>6194
Vsiomō svīj qāsu.

Tym pāqe, tācomō rādše mīske nā Lājnāqī.

⋮⋮⋮   No. 6214

>>6088
Ā dāvāj-no sprojectōjemo.

Hā hāconom vīdcrytogo sclādō poslīdovnīsti tācā:

[с/з/ж/ш/в/ф/х] → [ц/ч/дз/дж] → [п/т/к/б/д/г/ґ] → [м/н] → [л/р/j] → а/е/и/ѣ/о/у/ъ/ь/ѧ/ѫ.

Mōsymo to vsio combīnātorno peremnofyty ji nā moflyvī combīnākījī ōtvoryty glīṽy. Jācu bāqyš, dāleco ne 40, āle prostō systemō ōtvoryty mofnā.

⋮⋮⋮   No. 6215

>>6214
pojebalo pizdec

⋮⋮⋮   No. 6217File: 1639739213.187193-.jpeg ( 427.72 KB , 1125x673 )

⋮⋮⋮   No. 6158 [Reply]

Латинкойоби тут?
1 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6160 OP

>>6159
Де

⋮⋮⋮   No. 6161

>>6160
Nu, on tam.

⋮⋮⋮   No. 6164

>>6161
Що там написано?

⋮⋮⋮   No. 6168

>>6164
літери якісь

⋮⋮⋮   No. 6185

Prîvīt.


File: 1635273705.47369-.jpg ( 691.04 KB , 2000x3000 )

⋮⋮⋮   No. 5945 [Reply]

Чому мовознавці радять уникати активних дієприкметників недоконаного виду, котрі на -учий, -ючий, -ачий, -ячий? Які є мовні доводи проти їх ужитку, крім "а в москалів отако-во..."?
32 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6173

>>6172
То слово про дію, що стається постійно або часто повторюється, а "виконуваний" описує ту, що ставалась певну кількість разів або деякий проміжок часу в минулому.

⋮⋮⋮   No. 6175

File: 1639919734.498364-.png ( 117.36 KB , 512x510 )

>>6169
СИНТЕТИЧНА БРАТВА: ЛЯГАВИЙ ПРОТИ РЕПЛІКАНТІВ

⋮⋮⋮   No. 6176

>>6170
пам'ятаю що дедпул про вуса Зіброва жартував

⋮⋮⋮   No. 6177

>>6170
> Hotel Transilvania->Монстри на канікулах , ford vs ferarri->аутсайдери
Мене ще бісить підкацапний 'перший месник' замість 'капітан америка'

⋮⋮⋮   No. 6179

File: 1640006283.158538-.PNG ( 10.59 KB , 600x300 )Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]