[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1686423014.901094-.png ( 103.58 KB , 300x173 )

⋮⋮⋮   No. 6667 [Reply]

"У березні в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".

Знову кацапо-угросини підісрали.

https://censor.net/ua/news/3423922/rada_prodovjyla_period_perehodu_na_ukrayinsku_movu_navchannya_dlya_shkil_z_movamy_krayin_yes

File: 1683384346.713607-.jpg ( 209.24 KB , 1280x1088 )

File: 1683384346.713607-2.jpg ( 160.52 KB , 823x943 )

File: 1683384346.713607-3.png ( 477.39 KB , 1582x1024 )

⋮⋮⋮   No. 6624 [Reply]

Здоров, Кропиваче! Розповім вам про то, чого українське мовознавство жує лайно і не відповідає дійсності, звідки взялася українська мова, чий вона діалект чи які в неї є діалекти і решту зв'язних речей.
Напевно потрібно почати з того, що українське мовознавство гівно в під коня, а допоможе нам це зрозуміти Шевельов – найвидатніший український мовознавець і славіст. Він в своїй праці «історична фонологія української мови» підтверджує то, що, цитую: «Хоч як парадоксально це звучить, але поділ діалектів на північні та південні в українській мові є давнішим від самої української мови, що вона, власне й виникла завдяки злиттю цих двох діалектних угруповань (точніше — південного та південної частини північного, оскільки північна частина цього останнього з бігом історичного розвитку віддалилася від південної частини, ввійшовши в процес формування та еволюції білоруської мови). Узявши за пункт віднесення географічні назви, їх також можна окреслити — як на ту добу, то, мабуть, і влучніше — як київсько-поліські (північне) та галицько-подільські (південне) відповідно.» Тобто ми маємо стан, коли українська мова (а я нагадую, що база української літературної мови знаходиться на південно-східному наріччі) пішла від злиття того, що сьогодні українське мовознавство називає південно-західним і північним відповідно. Тут варто додати, що зараз ми говоримо за північне наріччя як про південну частину в минулому київсько-поліського. І тут ми стикаємось відразу з двома дуже дивними висновками. Нас в школі вчать (і це офіційна позиція академії наук України), що це все була одна єдина українська мова. Але, по-перше, південно-західне ( на той час галицько-подільське) і північне (на той чай київсько-поліське) наріччя були наріччями прслов’янської мови. І в той момент, як вони в своєму об’єднані створили сьогоднішнє південно-східне (тобто українське) наріччя – воно відразу стало українською мовою. Шиза в чистому вигляді, що дитина стала батькам батьком. По-друге, як ми вже знаємо, північна частина північного наріччя ввійшла в процес розвитку білоруської мови, але, знову ж таки, перед цим вона створила українську мову… Але частиною української мови вважається чомусь тільки південна частина цього наріччя. Чому все галицько-подільське наріччя вважається частиною української мови, а київсько-поліське тільки частина? Якщо порівнювати відстань між базою української мови – чисто граматично виходиться так, що вже ті говірки, що сьогодні вважаються білоруською мовою (ті самі, що колись були в київсько-поліському наріччі) як майже всі говірки галицько-подільського або південно-західного наріччя.
Тут, до річи, варто вам ще розказати за термінологію українського мовознавства. Орудуючи термінами по типу «наріччя», варто завжди пам’ятати, що це терміни, котрі були придумані ще в Російській імперії російськими вченими, аби краще пояснювати свою теорію про триєдиний руський народ, і триєдину мову, з южноруським ві білоруськими наріччями руської мови. Так, ви не знайдете ніде в світі більше таку термінологію, тому що в англійському або будь-якому іншому мовознавстві дуже все просто – в них або діалект, або група діалектів що може дорівнювати мові. Тобто в німців існує дві-три мови (нижньонімецька і верхньонімецька) окремо від літературної мови. В Італії визнано десь під 30 (якщо я точно пам’ятаю) регіональним мов. В нас же, досі послуговуються російською імперською термінологією аби описати що таке мови на теренах сьогоднішньої України

Другий висновок – висновок з першого – українське мовознавство, по-перше, політизовано, а, по-друге, застрягло в 1800-тих роках. Пояснюю: офіційна карта української мови – карта ділення на наріччя і діалекти – є тою самою картою Михальчука, яку він зробив в 1880-тих роках. Вона буквально відповідає тій самій мовній структурі і ієрархії що і сьогодні. Єдина що змінилось – вже в совітський час змінили назву з южноруского нарєчіє руского язикка на просто українську мову. Тобто офіційна позиціями українського мовознавства на свою ж структуру мови не змінилось з часів РІ, як і термінологія. Тим більше, що про то, що писав Шевельов – були часи до Руси. По ньому ж, диференціація української мови почалася в 16 ст., а діалектів «південно-західного» з 14 до 16. Я не знаю чи варто тут взагалі починати за різницю рисову між українським і південно-західним говорити, але висновок тут такий – українське мовознавство просто не визнає, що з часів до Руси південно-західне розвивалось. Бо з того часу з’явилась українська мова, але чомусь південно-західне, знов ж таки, не змінилось. Навіть київсько-поліське розділилось на дві частини. Але відкриваю вам таємницю – різниця, приміром, між рисово, граматично, фонетично і лексично між цими наріччями кардинальна, більша ніж з білоруською. Крім того, різниця між ідіомами Карпат так само більша, як між українською і білоруською.

Чому все настільки погано? Знову ж таки, цитуючи Шевельова: “….Так сталося що найновіші курси історії української мови цілком ідуть у річищі традиційної схеми з-перед двадцятих років, хоч як ця схема не відповідає історичним фактам…”.
Ну і якщо цікаво прочитати за риси, цитата: «Сучасна українська мова в її літературній формі має чимало фонетичних і морфонологічних рис, що виразно відрізняють її від сусідніх слов’янських мов...
До них належать... Щоправда, з усіх цих "українських" рис лише дві, а саме чергування u : v та v < l у давньоукраїнських сполуках типу СъlС, віднаходяться в усіх українських діалектах; та оскільки, як було зазначено, вони є спільними з білоруською мовою, цього недостатньо для виокремлення української мови з-поміж інших слов’янських. Що стосується решти перелічених фонологічних рис, то вони є характерними для більшості українських діалектів, але жодна — для всіх:...
Існують риси, спільні для всіх українських діалектів, такі як наявність повноголосу (див. визначення в 7.1), однакові рефлекси єрів (в основному ъ > о, ь > е; наприклад, сънъ > сон, дьнь > день), перехід g > h тощо, але їх мають і інші сусідні слов’янські мови (повноголос притаманний також російській і білоруській; так само, у ґрунті речі, стоїть справа і з рефлексами єрів; h характеризує білоруську та словацьку тощо), а тому, підходячи до питання риґористично, вони не можуть правити за критерії, придатні для виокремлення української мови як єдності.
...єдність української мови, як вона склалася історично, є частково матеріальною (спільна мовна субстанція) і частково ідеальною (з власної волі усвідомленою мовцями). Така ситуація не є унікальна. Те саме можна сказати фактично про всі діалектно диференційовані мови. Приміром, не раз слушно відзначалося, що з погляду їхньої субстанції багато північнонімецьких діалектів можна віднести до нідерландської мови й навпаки. Загальне твердження, що нація є нацією лише тоді, коли, крім спільних рис, її члени мають волю бути однією нацією...»
З цього можна зробити висновок – що в нас є кілька мов, котрі українська наука просто не хоче не то що визнавати, а навіть дослідити в розрізі МОВНОМУ, а не ПОЛІТИЧНОМУ. Так шо не треба дивуватись шо ви не розумієте галичанина, який ще трохи говорить мовою Галичини, чи закарпатця, який краще зберіг свою мову – ви не забов’язані знати інших мов.
http://litopys.org.ua/shevelov/shev.htm
На цей тред я надихнувся після перегляду відео від якогось Галичанина, фактично, більшість аргументів тут із відео
https://www.youtube.com/watch?v=iyryUrB1Jqw&t=1904s&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0
2 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6650

>>6624
Пояснюю слова Шевельова.
"Єдність української мови, як вона склалася історично, є частково матеріальною (спільна мовна субстанція) і частково ідеальною (з власної волі усвідомленою мовцями)."

Питання що є мова, а що ні, є питанням політичним. В Україні - це питання було вирішено на початку 20 ст. Нашими пращурами котрі підписали акт Злуки, хоча шлях до єдності розпочався у 2 половині 19 ст. Теж саме можна сказати про Німеччину, Італію тощо.

Також Шевельов пише про методологію, що коже діалект сучасної української мови можна розглядати як мову, а не діалект.

Для Шевельова українська нація є сформовоною і розгляд мов по суті не призведе до її роз'єднання, але повиползають ось таки "галичани" як на відео та кацапо-русини, котри починають читати казки що українці всіх одурили і не рахуються з історичними фактами, котри призвели до єдності українців. І не дивно бо вони є зрадниками/противники української ідеї.

⋮⋮⋮   No. 6652

>>6650
> В Україні - це питання було вирішено на початку 20 ст.
такі питання не "вирішуюються". любителів остаточних питань чекає доля росії.
> Нашими пращурами котрі підписали акт Злуки
а потім денонсували його
> хоча шлях до єдності розпочався у 2 половині 19 ст.
це звичайно добре, але так само можна сказати, що шлях до єдності Галичини і росії почався в першій половині 19ст. До чого тут це?
>Теж саме можна сказати про Німеччину, Італію тощо.
Ну так власне про це і йдеться. Італійська мова - це тосканський діалект. Німецька - сторічна мішанка саксонської і верхньонімецької. Але в Італії, наприклад, є з десяток визнаних мов, в Німеччині так само як мінімум дві мови.
> Також Шевельов пише про методологію, що коже діалект сучасної української мови можна розглядати як мову, а не діалект.
Звичайно що можна, бо межа, як було написало, політична. Але тут варто зауважити, що різниця всього південо-східного наріччя настільки умовна, що просто не може розділятися на менші мовні кластери. Тобто мова Кубані і мова Дніпра - ідентичність за граматикої і фонетикою, фактично, один і той самий діалект. Що абсолютно не сходиться з Галичиною і Полісям, де майже кожен діалект це окрема мова, згоден.
> Для Шевельова українська нація є сформовоною
звичайно, тільки як: ...єдність української мови, як вона склалася історично, є частково матеріальною (спільна мовна субстанція) і частково ідеальною (з власної волі усвідомленою мовцями). Така ситуація не є унікальна. Те саме можна сказати фактично про всі діалектно диференційовані мови. Приміром, не раз слушно відзначалося, що з погляду їхньої субстанції багато північнонімецьких діалектів можна віднести до нідерландської мови й навпаки. Загальне твердження, що нація є нацією лише тоді, коли, крім спільних рис, її члени мають волю бути однією нацією...»
Тобто українці єдині бо вони хочуть бути єдними. якби якась група не захотіла - вона би мала на це повне право.
> котри починають читати казки що українці всіх одурили і не рахуються з історичними фактами, котри призвели до єдності українців.
а які казки? мені здається якраз таки більшість верещить про єдність про яку їм в школі розказали. а це переважно якісь міфи і відверті маніпуляції.
> І не дивно бо вони є зрадниками/противники української ідеї.
а, зроз, ну як завжди. всі хто не за нас - проти нас

⋮⋮⋮   No. 6655

>>6652
> такі питання не "вирішуюються". любителів остаточних питань чекає доля росії.

Реально воно було вирішено, як результат цієї співпраці оформилась літературна українська мова. Також єдність була зафіксована політично. Багато людей віддали життя за цю ідею. Не розумію, що тут не ясного.

> а потім денонсували його

"Документа денонсували, нема і єдності, шах і мат укропітек" Сам факт підписання цього договору продемонстрував єдність українців на Заході і Сході.

> це звичайно добре, але так само можна сказати, що шлях до єдності Галичини і росії почався в першій половині 19ст. До чого тут це?

Так, москвофільский рух був розповсюджений, але був задевлений українським рухом. Що тут не зрозумілого? Чи ти хочеш приєднатись до кацапстану? Так взагалі всі діалекти знищують, окрім мов нацменів.

> Ну так власне про це і йдеться. Італійська мова - це тосканський діалект. Німецька - сторічна мішанка саксонської і верхньонімецької. Але в Італії, наприклад, є з десяток визнаних мов, в Німеччині так само як мінімум дві мови.

Ні, там є стандарт котрий навчають всюду і є місцеві особливості. Рішення про навчання однієї мови для комунікації було рішенням політичним і з 19 ст. все іде до уніфікації. Локальні мові,діалекти не отримують гроші з центрального бюджету, а утримуються з локальних бюджетів або на приватні гроші.

Італія - італійські діалекти можуть важатись окремими мова, але не визнаються офіційно.

Німеччина - стандартна офіційна мова поступово захоплює все. Знову рішенні чисто політичне-соціальне.

Також тобі йолопе треба враховувати що Німеччина та Італія назвемо умовно Федерації. У той час як Україна є унітарною країною. Чи ти за федералізацію України?

> Тобто українці єдині бо вони хочуть бути єдними. якби якась група не захотіла - вона би мала на це повне право.

Ні. Як і будь-яка нація на землі вона пройшла процес формування. Для Шевельова цей процес був доконаний. Тобто не повинно виникати всяких рухів які б підкопували під цей процес. Якщо такі рухи виникають, то це зветься сепаратизмом у нових реаліях. Але ж в нас є грьобані донбасня та кацапо-угро-русини та малороси. Котри використовують риторику русні або ось такі новов'язи "сплячи русини" - тобто люди котрим треба промити міски.

> а які казки? мені здається якраз таки більшість верещить про єдність про яку їм в школі розказали. а це переважно якісь міфи і відверті маніпуляції.

Які маніпуляції? Українська історія - це приклад демократії. Всю історію на теренах України проживала велика кількість різних соціальних-утворень, як результат цієї взаємодії сформувалась українська нація.

Вся риторика про єдність - це спадок руснявої історичної школи та відгуки історичної науки 19 ст та політичного руху.

Ми можемо історію вивчати як завгодно, але ми підійдемо до 18-19 ст. і в цей час формуються нації і різні політичні угрупування об'єднуються по багатьох факторах. Ось так і сформувалась українська нація у 19 ст.

> а, зроз, ну як завжди. всі хто не за нас - проти нас

Звичайно москофільский - кацапо - угро - срусинський рух є антоганістичним до українського. Чи ти не згоден?

⋮⋮⋮   No. 6656

>>6655
> Реально воно було вирішено
Шо, в Україні вже були знищили всі слов'янські ідіоми? Ми вже Росія з одною мертвою літературною мовою і люди думають що це нормально коли всі говорять однаковим штучним літературним стандартом?
> формилась літературна українська мова
Літературна мова оформилась в результаті з'їзду правописної комісії в Харкові в 33 році. А якби цього не зробили, то і далі всі писали або кулішівкою, або желехівкою, або максимовичівкою і ніяких літературних стандартів би не було.
> Також єдність була зафіксована політично
Ну тут не спорю, дякую Сталіну
> Також єдність була зафіксована політично
Буквально тезу, яку можна всюдий використовувати
> Не розумію, що тут не ясного.
Теж
> Сам факт підписання цього договору продемонстрував єдність українців на Заході і Сході.
Так, а тепер давайте звернемося до риторики. Ми вже дійшли одного висновку, що підписання акту злуки = продемонструвати єдність. А тепер, увага, якщо розірвати його то це буде = демонстрації НЕєдності. сподіваюсь зрозуміло пояснив
> Що тут не зрозумілого?
Ну от власне, відповідає таке враження, ніби сам собі. До чого тут? Аргументувати "єдність" тим фактом, що в певний період часу домінантною політичною візією була одна думка, а потім питати що тут не зрозуміло, коли я приводжу в приклад теж домінантну політичну візію того самого регіону, але іншого часу. Знову ж таки, риторика. З цього виходить, що якщо приклад А = єдність, то приклад Б != єдність, бо я так не хочу? Чи все таки це не аргумент ефімерної єдності, а популярна думка еліт конкретного часу?
> Так взагалі всі діалекти знищують
А в Україні з кожним днем ростуть
> Ні, там є стандарт котрий навчають всюду і є місцеві особливості
Twelve languages have been legally granted official recognition as of 1999, but their selection to the exclusion of others is a matter of some controversy.[15]
Italy is a signatory of the European Charter for Regional or Minority Languages, but has not ratified the treaty, and therefore its provisions protecting regional languages do not apply in the country.[47]
According to the UNESCO's Atlas of the World's Languages in Danger, there are 31 endangered languages in Italy.[64]
https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Italy
> Локальні мові,діалекти не отримують гроші з центрального бюджету, а утримуються з локальних бюджетів або на приватні гроші
Це називається не "уніфікація", а асиміляція.
> назвемо умовно Федерації
Тобто ти хочеш сказати в Німеччині немає місцевого самоврадування?
> Чи ти за федералізацію України?
звичайно, я за проєкт Чорновола
> Ні.
Говорили-балакали, сіли й заплакали
> Як і будь-яка нація на землі вона пройшла процес формування. Для Шевельова цей процес був доконаний. Тобто не повинно виникати всяких рухів які б підкопували під цей процес.
Єбать, логіка нахуй, де вона?
Всі пройшли формування -> для Шевельова цей процес був доконаний -> нічого нового не може виникнути.
Геніально, ти тільки що відмовив в розвитку людям, бо українці вже існують і нічого іншого бути вже не може. Я навіть не знаю нащо це коментую, якщо тут так все хуйово
> Українська історія - це приклад демократії.
тут прокричав
> як результат цієї взаємодії сформувалась українська нація.
Ось він - українець, в минулому росіянин, грузин, вірменин, грек, серб, татарин, кримський татарин, галичанин, білорусів, поляк, німець, кореєць, єврей.
> Чи ти не згоден?
ні, я не згоден. я вважаю що українці з такими тезами = росіянам. буквально ті самі аргументи чому українців не існує, ті самі методички, та сама ментальність

⋮⋮⋮   No. 6657

>>6656
> люди думають що це нормально коли всі говорять однаковим штучним літературним стандартом?

Ну так, є стандарти. Вимова різна, є різне написання, вимова та унікальна слова. Але загалом документація та навчання проводиться однією мовою, а то як ти розмовляєш нікого не колишить.

> Літературна мова оформилась в результаті з'їзду правописної комісії в Харкові в 33 році. А якби цього не зробили, то і далі всі писали або кулішівкою, або желехівкою, або максимовичівкою і ніяких літературних стандартів би не було.

Літературна мова оформилась значно раніше. Заклади просвіти з'являються у другій половині 19 ст. Літературна мова може змінюватись, але там загалом діють тіж самі правила та таж граматика. В твоїй же логіки, якщо ми перейдемо на латинку, то в нас виникне нова літературна мова.

Чому ти вз'яв 33, а не 28 мені не зрозуміло. Подивився віку у нас взагалі новий правопис 2019 р.

А ну да ти мабуть плутаєшся в правописі та в літературній мові. Тому прошу пана доказати що правопис = літературна мова.

> Ну тут не спорю, дякую Сталіну

"Україну створив Ленін, укропітек" хе, за таке і бан можна отримати, а я тебе взагалі би просто вбив.

> Так, а тепер давайте звернемося до риторики. Ми вже дійшли одного висновку, що підписання акту злуки = продемонструвати єдність. А тепер, увага, якщо розірвати його то це буде = демонстрації НЕєдності. сподіваюсь зрозуміло пояснив

Я так зрозумів що у тебе клепки не вистачає для розуміння абстракцій і нормальних людських стосунків. У тебе діє лише формальна логіка. Надам просте пояснення, угоду денансували із-за політичних реалій того часу. Єдність не перестала існувати, ти це розумієш? Якщо одружену пару примусили розвестись, це не значить що пара розпалась. У твоїй же логіки як тільки договір про одруження розірван то значить пара вже не пара. Хоча я думаю тобі буде важко зрозуміти Ромео та Джулієту.

> Чи все таки це не аргумент ефімерної єдності, а популярна думка еліт конкретного часу?

Попахує комунізмом - нації - це буржуазна вигадка. Та повно було єдності. Я же написав єднались по багатьом факторах.

> Twelve languages have been legally granted official recognition as of 1999, but their selection to the exclusion of others is a matter of some controversy.[15] Italy is a signatory of the European Charter for Regional or Minority Languages, but has not ratified the treaty, and therefore its provisions protecting regional languages do not apply in the country.[47] According to the UNESCO's Atlas of the World's Languages in Danger, there are 31 endangered languages in Italy.[64]

Ну давай подивимось: Of the indigenous languages, twelve are officially recognized as spoken by linguistic minorities: Albanian, Catalan, German, Greek, Slovene, Croatian, French, Franco-Provençal, Friulian, Ladin, Occitan and Sardinian.
З них лише 5 вважаються унікальними.

31 мов в оригінальном документі я не знайшов. В аталісі нарахував 25, але там є свої особливості. Там позначені італійсько-французькі мови та німецька. Так само і про 12 мов в іншому посиланні.

По-перше, я казав про італійську мову і її варіації. Тобі сюди https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Italian
"Anyone who knows Standard Italian well can usually understand Regional Italian quite well, while not managing to grasp the regional languages." Знаючи літературну я можу розуміти будь-яки діалекти інших регіонів України і можу читати і розуміти українську мову в усіх їх варіації з фолькорів 19 ст. ОМАЙ ГАЙД неначе українська мова сформувалась на базі усіх діалектів регіону.

По-друге, як я писав раніше. Незважаючи на всю різницю між різними регіонами Італії. Була сформована італійська нація і створен новий стандарт для об'єднання. "The Italian dialects have declined in the modern era, as Italy unified under Standard Italian and continues to do so aided by mass media, from newspapers to radio to television." https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language

По-третьє, твій висєр ніяк не суперечить моїм словам.

> Тобто ти хочеш сказати в Німеччині немає місцевого самоврадування?
Ти йобнутий, котрий не розуміє слова Федерація.

> звичайно, я за проєкт Чорновола
Федераст у каналі, так і би сказав.

> Геніально, ти тільки що відмовив в розвитку людям, бо українці вже існують і нічого іншого бути вже не може. Я навіть не знаю нащо це коментую, якщо тут так все хуйово

До чого тут розвиток людини? Українська нація сформувалась. Чи ти хочеш з цим посперечатись?
Чому? Може, але це вже сепаратизм.

> тут прокричав - що Україна приклад демократії.

> Ось він - українець, в минулому росіянин, грузин, вірменин, грек, серб, татарин, кримський татарин, галичанин, білорусів, поляк, німець, кореєць, єврей.

Можна ще додати русинів та руських.

Дякую пане що навів доказ того що Україна є приклад демократії. Той же Шевельов був німцем. Тільки ти використовуєш сучасні назви. У то час як картина на 19 ст. була дуже різною. І всіх тих кого ти описав як націй не існувало. Виникали ідеї та проекти, навколо яких гуртувались люди і діяли відповідному русі.

Закінчуй читати радянську літературу про Україну.


File: 1685036746.106257-.jpg ( 737.55 KB , 2044x1236 )

⋮⋮⋮   No. 6649 [Reply]

.

⋮⋮⋮   No. 6651

>>6649
кількість діалектних мап є не достатньою


File: 1685036739.741725-.jpg ( 737.55 KB , 2044x1236 )

⋮⋮⋮   No. 6648 [Reply]

.

File: 1685036726.67986-.jpg ( 737.55 KB , 2044x1236 )

⋮⋮⋮   No. 6647 [Reply]


File: 1685036710.566014-.jpg ( 737.55 KB , 2044x1236 )

⋮⋮⋮   No. 6646 [Reply]


File: 1618431701.60594-.jpg ( 192.1 KB , 945x696 )

⋮⋮⋮   No. 5378 [Reply]

Лол, борда про укрмову є а ниток на цю тему нема. То як?

А якщо серйозно, то які є діалекти слобожанських говорів (країнської ясна річ) окрім ракла чи тремпеля (які не зовсім, певне, й діалекти, але то таке)? Чим українська на Слобожанщині фонетично, лексично чи ще якось відрізняється від, скажімо, літературного стандарту. Га?
18 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6445

>>5378
Чесно, важко взагалі назвати слобожанський діалект діалектом. То скорше група говорів. Він дуже намішаний і через то різноманітний. Тому якщо хтось би хотів унормувати його до одного вигляду, то то неможливо.

⋮⋮⋮   No. 6459

Питання: чи казали наддніпрянські і слобожанські селяни (які для мене є авторитетом української мови) на початку 20 століття так чи да?

⋮⋮⋮   No. 6460

>>6459
Скоріш за все "так", тому що літературна норма початку 20-го століття створювалась саме з цих говорів.
Але це не точно.

⋮⋮⋮   No. 6529

>>6460
Дякую, я вже зрозумів що так єдина правильна форма із коротких

⋮⋮⋮   No. 6610

File: 1681654043.542842-.jpg ( 10.94 KB , 240x181 )

File: 1681654043.542842-2.jpg ( 89.16 KB , 650x459 )

>>5378
> які є діалекти слобожанських говорів
> діалекти говорів

> діалекти ... окрім ракла чи тремпеля
> діалект "ракло", діалект "тремпель"

Їбать в тебе у голові насрано (але то таке).
Давай спочатку визначимося, що саме тебе цікавить:
1) які є субдіалекти (говірки) слобожанського діалекту (говору);
або
2) які існують слобожанські діалектизми (характерні слова, словоформи)?

Якщо перве, то слобожанський говір зазвичай поділяють на східно- та західнослобожанські говірки з умовною межею по р. Оскіл. Іноді також виокремлюють південно- (~ південь Харківщини - північ Донеччини) та центральнослобожанські.

Якщо ж ти питав про діалектичні особливості, то для поверхневого ознайомлення хватить (або навіть хвате) вікіпедійної статті. Хочеш глибше - зазирни, наприклад, в Атлас української мови. Том 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі чи там Глуховцева К. Д., Лєснова В. В., Ніколаєнко І. О. - Українські східнослобожанські говірки сучасні діалектні тексти, коротш гугли сам, літератури купа.
Деякі слівця, притаманні слобожанським говіркам (ремарка для у_нас_в_селі_так_не_говорять-когутів: не всім говіркам одразу!):
мандрики - сирники
коп - кладовище
чушка - свиня
верх - димар
пшеничка, пшінка, качани - кукурудза
кобець, рябець - яструб
клюньдерево - дятел
кобушка - глечик
герун - маленький глечик, глечик зі сколотим або вузьким горлом
відволож - відлига
сіверко - холодно
настільник - скатерка
звід - криничний журавель
неудобиця - цілина
Ну і, якщо не помиляюсь, славнозвісне "балакати" має слобожанське коріння.
Ну ти пойняв.


File: 1680939915.230705-.jpg ( 225.1 KB , 1080x1404 )

File: 1680939915.230705-2.jpg ( 81.5 KB , 1080x1296 )

⋮⋮⋮   No. 6594 [Reply]

Незнайшов щось схоже, тому створив.
Не беручи до уваги незрівняно меншу кількість україномовної технічної літератури у порівнянні з російськомовною, при тому що в Україні залишалась у спадок солідна науково-дослідна, виробнича та освітня база, все одно зіштовхуюсь з відсутністю аналогів деяких технічних термінів. У конкретному випадку — що пояснює властивість об`єкту. Гуглтренслейт звісно обісрався. За цим ще й тягнеться шлейф давньої проблеми відсутності повноцінних дієприкметників, котрі замінюються незграбними словесно-лексичними будовами "той що виконує", замість "виконуємий" для прикладу.
У наведеному випадку навіть з застосуванням цього правила я гублюся у коректності перекладу, тому що: "той що перемикається" не передає у повній мірі властивість, бо окрім "переключательный" є ще й "переключаемый". В одному джерелі знайшов "перемикальний" — знову якось незграбно. Розтлумачте, шановні мовнярі.
3 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6598

>>6597
в ті часи, то була автро-агорщина

⋮⋮⋮   No. 6599

>>6596
Що за єбаністика?

⋮⋮⋮   No. 6600

File: 1681035738.911446-.JPG ( 14.83 KB , 785x169 )

>>6594
У рекомендаціях щодо новітньої граматики є умовне правило щодо заміни дієприкметників задля кращого розуміння слів та милозвучності. Ця тема була непогано розкрита у https://kropyva.ch/u/res/5945.html

⋮⋮⋮   No. 6601 OP

>>6600
Дякую. Джерело проблеми все ж в тому, що доводиться перекладати саме з російської.

⋮⋮⋮   No. 6603

>>6594
перемикач типу p-n-p

Довбень той хто перекладав з англ. на кацапську. А інший довбень перекладає кацапський висєр і думає що він не так щось перекладає.


File: 1678075596.715739-.jpg ( 50.9 KB , 502x390 )

⋮⋮⋮   No. 6564 [Reply]

/m/: ㅁ
/n/: ㄴ
/nʲ/: ㆁ
/p/: ㅃ
/b/: ㅂ
/t/: ㄸ
/tʲ/: ㅌ
/d/: ㄷ
/dʲ/: ㅊ
/k/: ㄲ
/g/: ㄱ
/t͡s/: ᅎ
/t͡sʲ/: ᅔ
/d͡z/: ᅐ
/d͡zʲ/: ᅕ
/t͡ʃ/: ㅉ
/d͡ʒ/: ㅈ
/f/: ㆄ
/ʋ/: ㅸ
/s/: ㅅ
/sʲ/: ㅆ
/z/: ㅿ
/zʲ/: ᄼ
/ʃ/: ᄿ
/ʒ/: ᄾ
/x/: ㆆ
/ɦ/: ㅎ
/w/: ㅱ
/j/: ᅇ
/r/ / /l/: ㄹ
/rʲ/ / /lʲ/: ᄛ

/i/: ㅣ
/ɪ/: ㅡ
/u/: ㅜ
/ʲu/: ㅠ
/ɛ/: ㅐ
/ʲɛ/: ㅒ
/o/: ㅘ
/ʲo/: ㅙ
/a/: ㅏ
/ʲa/: ㅑ
/e/: ㅔ
/ʲe/: ㅖ
/ɐ/: ㅓ
/ʲɐ/: ㅕ
/ʊ/: ㅟ
/ʲʊ/: ㅝ
/ɔ/: ㅗ
/ʲɔ/: ㅛ

ᄶᅢ 내 ᅃᅢᆯ러 윆러ᅇᅵ네
니 ᄰᅡᄫᅥ、니 ᄫᅪᄛᅥ。
ᄶᅢ 남、ᄇ랃텨 모로디ᅇᅵ、
윗미ᇹ냍쎠 돠ᄛᅧ。

ᄻᅳ뉱 나ᄿᅵ ᄫᅩ리ᄾᅢᇰ께、
ᅇᅡᆩ 로사 나 솬ᅎᅵ。
ᅀᅥ뻐누ᅇᅦᆷ 이 므、ᄇ랃텨、
우 ᄉᄫᅩᅇᅵᆼ ᄯᅩ롼ᅎᅵ。

두ᄿᅱ ᅇᅟ 티로 므 뽀롸ᄾᅦᆷ
ᅀᅡ 나ᄿᅱ ᄉᄫᅩ봐뒤
이 뽀까ᄾᅦᆷ、ᄶᅪ 므、ᄇ랃텨、
꼬ᅀᅥᆾ꽈호 롸뒤!
4 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6569 OP

>>6568
엔팄꺼 윆러ᅇᅵᇇ꺼 땟 뽀ᅞᅵᆸ너。

|base64|base64|base64

Тиводвʼюлряркий ивкунефнунурлуежниз вхегмефпфизежнир хидюгор фийґирниз пуойтуз сруйтикяс мишдевероў мирверниз чув вяциґ,
Туввелвтег бисиркипув кун мой феєвшечшутник твешульки би виїв їбстіє заздурґрисиз фрисс фуфеґсієй блициґ.
Туводую лирисрикʼю вкуомойфе… 따 누 우 뻬ᇫ두、ᄁ랐쩨 위ᄾᅢ ᅙᅥᆫ흐ᇐ。

⋮⋮⋮   No. 6571

File: 1678189162.24872-.jpg ( 265.13 KB , 1440x1440 )

>>6569
dub step

⋮⋮⋮   No. 6572 OP

File: 1678190109.164975-.jpg ( 1.38 MB , 2880x1800 )

File: 1678190109.164975-2.jpg ( 53.42 KB , 604x353 )


⋮⋮⋮   No. 6573

>>6572
Перша світлина це ориджінал контент?

⋮⋮⋮   No. 6574 OP

>>6573
니。


File: 1675924793.732505-.jpg ( 669.25 KB , 1323x1963 )

File: 1675924793.732505-2.jpg ( 38.43 KB , 403x604 )

⋮⋮⋮   No. 6497 [Reply]

Латинкошиз знову на звʼязку із черговим непотрібним проєктом.

Дивлячись на безліч існуючих проєктів латинок, я вбачаю у них одну й ту ж системну проблему. Особливо це стосується латинок, спроєктованих за штибом західнословʼянських мов, із мотивацією «вони ж латинкою користуються, то й ми можемо». Вони не враховують той факт, що у східнословʼянських мовах рясно використовуються палаталізовані приголосні, відсутні у західнословʼянських мовах (окрім шиплячих). Серед південнословʼянських мов палаталізація притаманна болгарській, яка використовує кирилицю; у сербській і словенській же є лише кілька повноцінно палатальних звуків, як і в багатьох инших європейських мовах, і для них латинка теж успішно використовується.

Висновок: у справі латинізації не можна спиратися на приклад інших успішно латинізованих словʼянських мов. Такі спроби у будь-якому випадку виглядають нагромаджено, незалежно від того, як палаталізація позначається: хоч диграфами з y/j, хоч апострофом, хоч діакритикою.

Можна скористатися досвідом кельтських мов — ірландської та ґельської — для яких теж притаманні палаталізовані приголосні, але там використовується правило "caol le caol agus leathan le leathan", себто приголосні штучно оточуються «німими» голосними, що позначають, палаталізований цей приголосний чи веляризований. Через це ці мови виглядають як іще більше перенагромаджене гівно, і недосвідченим оком прутень розбереш, як цю потвору читати. Ліпше вже zaliz'ačč'a, аніж zailizeaččea, даруйте. Випадок же, коли мʼякий приголосний стоїть перед твердим на початку слова (як у словах «тьмяний» чи «Нью-Йорк») там, схоже, взагалі не трапляється і не позначається. Випадок, коли мʼякий після твердого у кінці (cuairt /kuəɾˠtʲ/, beirt /bʲɛɾˠtʲ/) просто не позначається, вгадуй собі.

Взагалі, в українській мʼякість приголосних має чи не важливіший сенсорозділювальний зміст, ніж їх дзвінкість. Якраз дзвінкість приголосних часто визначається контекстом (памʼятаєте зі школи муштрування орфоепічних правил про воґзал, ніхті і бородьбу?), і вже зараз неадекватно відображається на письмі. Тож пари дзвінких/глухих є алофонами. Там, де їх розрізняти все ж слід, можна користатися діакритикою (аналогічно до кацапського факультативного вживання літери «ё» тільки для запобігання плутанині між «все»/«всё» і в аналогічних випадках).

У китайській мові фактично так же, тому піньїн замість дзвінкості використовує пари дзвінких/глухих літер латинки для позначення придихання. Це теж збиває недосвідчених людей з пантелику, але принаймні текст не виглядає як перевантажене гівно. В українській же замість придихання можна позначати так мʼякшення!

Які пари приголосних у латинці взагалі є?

b/p
d/t
f/v
g/k
z/s

c, h, j, l, m, n, q, r, w, x — не попаровані.

Якщо вже оглядатися на піньїнь, то можна також спарувати j/q (а от замість пари z/s там z/c). Але j все ж ліпше використати для /j/.

Оскільки літера k звільняється (в українській не буває кь/ґь), можна також спарувати c/k.

Фонетично ж маємо:

/m/
/n/ / /nʲ/
/p/ / /b/
/t/ / /tʲ/ / /d/ / /dʲ/
/k/ / /g/
/t͡s/ / /t͡sʲ/ / /d͡z/ / /d͡zʲ/
/t͡ʃ/ / /d͡ʒ/
/f/ / /ʋ/ (відповідність суперечлива, /f/ радше глухий варіант /v/, тож ліпше лишити окремо)
/s/ / /sʲ/ / /z/ / /zʲ/
/ʃ/ / /ʒ/
/x/ / /ɦ/
/w/
/l/ / /lʲ/
/j/
/r/ / /rʲ/

Отже:

a: /a/
b: /p/ / /b/
c: /t͡s/ / /d͡z/
d: /t/ / /d/
e: /ɛ/
f: /f/
g: /k/ / /g/
h: /x/ / /ɦ/
i: /i/
j: /j/
k: /t͡sʲ/ / /d͡zʲ/
l: /l/
ł: /lʲ/
m: /m/
n: /n/
ñ: /nʲ/
o: /ɔ/
q: /t͡ʃ/ / /d͡ʒ/
r: /r/
ř: /rʲ/
s: /sʲ/ / /zʲ/
t: /tʲ/ / /dʲ/
u: /u/
v: /ʋ/
w: /w/
x: /ʃ/ / /ʒ/
y: /ɪ/
z: /s/ / /z/

Літера p лишається вільною, а отже, її можна використовувати постфіксно: для явного позначення глухих приголосних, або замість мʼяких сонорних із діакритикою (ł → lp, ñ → np, ř → rp), коли доводиться обмежуватися ASCII. Явну твердість же варто позначати апострофом після приголосної за штибом японського дакутену.

Broba:

Xqe ne wmerla Ugrajiny
I zlava, i voła.
Xqe nam, bratta molotiji,
Uzmihnetsa doła.

Zhynut naxi vořixeñky,
Jag roza na zonki.
Zabpanujem i my, bratta,
U zvojij zdoronki.

Duxu j dpilo my boloxym
Za naxu zvobodu,
I bogaxem, xqo my, bratta,
Gozakgoho rodu.

ASCII-varpijand:

Xqe ne wmerla Ugrajiny
I zlava, i volpa.
Xqe nam, bratta molotiji,
Uzmihnetsa dolpa.

Zhynut naxi vorpixenpky,
Jag roza na zonki.
Zabpanujem i my, bratta,
U zvojij zdoronki.

Duxu j dpilo my boloxym
Za naxu zvobodu,
I bogaxem, xqo my, bratta,
Gozakgoho rodu.

Bryglady z s'iroqgoju dlpa zagrpiblennpa j nabruxennpa mizgiw:

Xqaztam bjex xug jih glyku w fon j gec priq.

Fagd grynqol: bij bsuh wxquh, zjim xqe jajek.

Fabrygujmo hidnpizt, lpaxqim jixeju, gaw habajmo, zjednawki qax!

Jungpersgyj qyngl, xqo bry bezhlpibji quje faxyst, ce lowka himn.
23 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6536

>>6535
Desu-desu-desu-desu!

⋮⋮⋮   No. 6540

>>6497
Jщб твоjу матір, ото нагромадив!

⋮⋮⋮   No. 6541

>>6535
Кропивую

⋮⋮⋮   No. 6542

>>6540
Zazdryx?

⋮⋮⋮   No. 6548

Do reqy, w zuqaznomu zpviti qerez bovałnu hramodñizt i berevaxañña degzdovoji gomuñigakiji bravobyz wblyvaje na orfoebiju. Zogrema, z kijeji bryqyny bovernude bravobyzom 2019-ho rogu -y w rodovomu vidmingu dretoji vidminy v uzñij vymovi wxe majge merdve, bo za giłga bogołiñ vymovu bidlaxtovano bid ZOVgovyj bravobyz i deber gaxut berevaxno -i. Tox jagxqo wvezpdy dagu ladyngu, dpo łudy j zbrawti moxut qerez dejagyj qaz boqady vymowłady dverti bryholozñi vygłuqno cvingo, a mjagi — vygłuqno hluho.


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]