[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1629352117.357606-.jpg ( 199.78 KB , 1275x1754 )

⋮⋮⋮   No. 5714

Чи згодні ви з цими виправленнями?

⋮⋮⋮   No. 5715

>>5714
З заміною строка на термін хз, є взагалі різниця якась?
Слова "здійснені" і "здійсненні" це взагалі два різних по значенню слова, здається. Тому в цьому випадку першопочатковий варіант вважаю правильним.
З приводу заміни у на в, то здається в школі застосовувалося правило милозвучності. Чергування двох приголосних в і з є не милозвучним, тому пишемо "у здійснені"

⋮⋮⋮   No. 5717

>>5714
Жоден справжній росіянин не буде морочитися зі скрінами і виправленнями української мови.

⋮⋮⋮   No. 5770

>>5715
Строк це проміжок часу, строк придатності 3 місяці.
Термін це момент у часі, наприклад дата у вжити до.

⋮⋮⋮   No. 5791

File: 1631613280.217641-.png ( 395.73 KB , 497x406 )

>>5714
bear in mind - сьогодні я дізнався про цей вираз англійською. Лілд. Це трохи кумедно. "Май на увазі" "Ведмідь в розумі\голові".

⋮⋮⋮   No. 5792

>>5791
Здається тут bear це дієслово.
А я вчора дізнався що late може означати покійний. My late uncle - мій покійний дядько.

⋮⋮⋮   No. 5793

>>5792
Ще є смішне слово rubbernecking. Хтось інтуїтивно без гуглу зрозуміє значення?

⋮⋮⋮   No. 5794

>>5792
збережу в словнику

⋮⋮⋮   No. 5795

>>5794
Якщо не використовуватимеш, то все одно забудеш, зі словником чи без. Я постійно рідковживані слова типу nincompoopery забуваю.

⋮⋮⋮   No. 5834

>>5792
Слово дня сьогодні: rambunctious.

⋮⋮⋮   No. 5877

>>5714
з точки зору логіки мовлення, ні. Те що він написав, зрозуміло по смислу без необхідності правок.

А так, штучна мова, штучні правила, хуй розбереш, і головне, навіщо.

⋮⋮⋮   No. 5878

>>5877
Звідки ти виповз, адепте австрійського генштабу?



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]