[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1642775930.943652-.jpg ( 2.6 MB , 2249x2835 )

⋮⋮⋮   No. 6317 [Reply]

Iſce ne uumerlⲁ ɥcrⲁını.
Nı zlⲁuuⲁ. nı uuole.
Iſce nⲁm. brⲁꞇꞇe molodıı.
Vփmıhneꞇze dole.

Zgınuꞇ nⲁſı uuorıſenchı.
Ⲁc rozⲁ nⲁ zoncı.
Zⲁpⲁnuıem ı mı. brⲁꞇꞇe.
V փuoıı փꞇoroncı.

Duſu ı ꞇılo mı poloſım
Zⲁ nⲁſu փuuobodu.
I pocⲁſem. ſco mı. brⲁꞇꞇe.
Cozⲁccogo rodu.

⋮⋮⋮   No. 6318 OP

Mene tⲁc zreſtoiu colız pozⲁdeꞇ zⲁ nⲁrugu nⲁd Derſⲁuunım Gımnom.

⋮⋮⋮   No. 6319 OP

Uuerzia dle ledakih:

Isce ne uumerla Ucraini.
Ni zlauua. ni uuole.
Isce nam. bratte molodii.
Vzmihnetze dole.

Zginut nasi uuorisenchi.
Ac roza na zonci.
Zapanuiem i mi. bratte.
V zuoii ztoronci.

Dusu i tilo mi polosim
Za nasu zuuobodu.
I pocasem. sco mi. bratte.
Cozaccogo rodu.

⋮⋮⋮   No. 6320

А це що за латинкомутація така?

⋮⋮⋮   No. 6321 OP

>>6320
Tı ſco. peze. ce nⲁıuuıcopnıſⲁ փlouuıⲁnzıcⲁ lⲁꞇıncⲁ! Ꞇo uuzı reſꞇⲁ muꞇⲁnꞇı!

⋮⋮⋮   No. 6322 OP

>>6321
*Ꞇı


File: 1641783993.343536-.jpg ( 658.79 KB , 3264x1568 )

⋮⋮⋮   No. 6216 [Reply]

СВИНОКАНА
44 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6264

>>6263
Чи має якийсь редактор готові "запчастини" літер? Щоб можна було не виводити по точках по півдня один кругляк.

⋮⋮⋮   No. 6265

>>6264
Що там виводити, ліл, умикаєш Спіро-режим і точок мінімум, криві самі виводяться, тільки тягай.

Копіпастити елементи теж можна.

⋮⋮⋮   No. 6310

>>6216
Та до биса то всэ, и латынки всяки, и ци свиноканы. Ярыжкою кращэ пышить.

⋮⋮⋮   No. 6311

>>6310
Ты маеш на увази рагуливку?
Нормальным людям вона годыться тилькы щоб агрыты русню

⋮⋮⋮   No. 6312

>>6311
Рагуливка? Цикава назва, дружэ. Дякую, запамъятаю.


File: 1640115966.787521-.png ( 78.27 KB , 614x469 )

File: 1640115966.787521-2.png ( 156.61 KB , 828x1350 )

⋮⋮⋮   No. 6180 [Reply]

"Українізація - форма здійснення більшовицької політики коренізаціі в УСРР у 1923-1938 рр." О. Гісем «ІСТОРІЯ: УКРАЇНА і СВІТ. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. 2018» (§ 40, стор. 118)

Коли вже декомунізація дійде до деукраїнізації?
22 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6291

>>6285
соціалізм і комунізм це одне й те саме, в цих термінах використовуються синоніми до слова община - комуна і соціум.

⋮⋮⋮   No. 6292

>>6291
> соціалізм і комунізм це одне й те саме
Бо тобі так захотілося?

> в цих термінах використовуються синоніми до слова община
Пздц логіка. Ну фашизм це тоді якийсь різновид пшениці, так?

Я тобі так скажу.
По-перше: Один соціалізм навіть не рівний іншому соціалізму. Пруський соціалізм не дорівнює скандинавському соціалізму, а ти кажеш, що дві суттєво різні ідеології, які навіть називаються по різному це одне й те саме.

По-друге: нема про що розмовляти, коли соціалізм це не про відносини між націями, а про відношення між класами. Поняття соціалізм не передбачає поширення за межі конкретної країни, на відміну від комунізму. У теоретиків комунізму вже чітко прописується, що ідеологія ця інтернаціональна. Тому бути націонал-комуністом неможливо, а націонал-соціалістом цілком.

⋮⋮⋮   No. 6293

File: 1642275234.875401-.jpg ( 213.92 KB , 1300x891 )

>>6292
Чув колись про світову соціалістичну революцію? Ти просто дурник, соціалізм і комунізм слова синоніми. Так само як анархізм і лібертаріанство це одне і те ж саме.

⋮⋮⋮   No. 6294

Фашизм це ще один синонім до комунізму та соціалізму. Якщо ти так не вважаєш то ти ідіот. fascio - означає союз, об'єднання, тобто буквально комуна.

⋮⋮⋮   No. 6295

File: 1642275765.880145-.jpg ( 62.77 KB , 1200x675 )

>>6293
>>6294
Я не буду це коментувати. Є підозри, що ти просто жирний троль.


File: 1604539106.22971-.png ( 101.53 KB , 720x292 )

⋮⋮⋮   No. 4406 [Reply]

Ось вам ретельно добрані відповідності між літерами латини (для запозичених із давньогрецької літер, відповідно, давньогрецької) та церковнословʼянської.

a -> о/0
a: -> а
ae -> ѣ
au -> у
b -> б/д/дв
br -> стр
c/k -> с/к/ч/ц
d -> д/зд
e -> е
e: -> ѣ
f -> б/д/г/ж/дз/дв
fr -> стр
g -> з/г/ж/дз
h -> з/г/ж/дз
i -> ь
i: -> і
j -> й
l -> л
ol -> ль/лъ
la: -> ль/лъ
el -> ьл/ъл
m -> м
-m -> ~
em -> ѫ/ьм/ъм
ma: -> ѫ
n -> н/~
en -> ѫ/ьн/ън
na: -> ѫ
o -> о
o: -> а/и/у
p -> п/тв
qu -> к/ч/ц/св
r -> р/с/х
or -> рь/ръ
ra: -> рь/ръ
ar -> ьр/ър
s -> с/х
ss -> ст
t -> т
u -> ъ
u: -> ѣ/и/у/ю
au -> у
v -> г/ж/дз/в
w -> г/ж/дз
sw -> св
y -> ъ/и
z -> д/з/г/ж/дз/й

Міркуйте, що з цим робити та як утворити гісторично правильну латинку — навіть ліпшу, ніж у наших західних братиків.

Не лякайтеся відсутності ш/дж/ґ, то пізні новотвори.
93 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6195

>>6194
Бо надто складо, і тоді навіть ті, хто зараз співчуває латинкозалежним перестане це робити.

⋮⋮⋮   No. 6212

>>6194
Vsiomō svīj qāsu.

Tym pāqe, tācomō rādše mīske nā Lājnāqī.

⋮⋮⋮   No. 6214

>>6088
Ā dāvāj-no sprojectōjemo.

Hā hāconom vīdcrytogo sclādō poslīdovnīsti tācā:

[с/з/ж/ш/в/ф/х] → [ц/ч/дз/дж] → [п/т/к/б/д/г/ґ] → [м/н] → [л/р/j] → а/е/и/ѣ/о/у/ъ/ь/ѧ/ѫ.

Mōsymo to vsio combīnātorno peremnofyty ji nā moflyvī combīnākījī ōtvoryty glīṽy. Jācu bāqyš, dāleco ne 40, āle prostō systemō ōtvoryty mofnā.

⋮⋮⋮   No. 6215

>>6214
pojebalo pizdec

⋮⋮⋮   No. 6217File: 1639739213.187193-.jpeg ( 427.72 KB , 1125x673 )

⋮⋮⋮   No. 6158 [Reply]

Латинкойоби тут?
1 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6160 OP

>>6159
Де

⋮⋮⋮   No. 6161

>>6160
Nu, on tam.

⋮⋮⋮   No. 6164

>>6161
Що там написано?

⋮⋮⋮   No. 6168

>>6164
літери якісь

⋮⋮⋮   No. 6185

Prîvīt.


File: 1635273705.47369-.jpg ( 691.04 KB , 2000x3000 )

⋮⋮⋮   No. 5945 [Reply]

Чому мовознавці радять уникати активних дієприкметників недоконаного виду, котрі на -учий, -ючий, -ачий, -ячий? Які є мовні доводи проти їх ужитку, крім "а в москалів отако-во..."?
32 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6173

>>6172
То слово про дію, що стається постійно або часто повторюється, а "виконуваний" описує ту, що ставалась певну кількість разів або деякий проміжок часу в минулому.

⋮⋮⋮   No. 6175

File: 1639919734.498364-.png ( 117.36 KB , 512x510 )

>>6169
СИНТЕТИЧНА БРАТВА: ЛЯГАВИЙ ПРОТИ РЕПЛІКАНТІВ

⋮⋮⋮   No. 6176

>>6170
пам'ятаю що дедпул про вуса Зіброва жартував

⋮⋮⋮   No. 6177

>>6170
> Hotel Transilvania->Монстри на канікулах , ford vs ferarri->аутсайдери
Мене ще бісить підкацапний 'перший месник' замість 'капітан америка'

⋮⋮⋮   No. 6179

File: 1640006283.158538-.PNG ( 10.59 KB , 600x300 )File: 1634898055.141227-.png ( 579.71 KB , 1127x549 )

File: 1634898055.141227-2.png ( 185.88 KB , 880x563 )

⋮⋮⋮   No. 5885 [Reply]

Nytka obhovorenṇa novoї skrypnykivky
15 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6070

>>6069
>спочатку пишеш "лitery", а в другому реченні "litery"

Дakuju za пidlow. Xoq tut osoblyvoji riznyцi j nema, pered i pryholosŋi zawшe mjakшeŋi.

>спочатку "kyrylyceju", а потім "kyrylyцu"

A tut pomylky nema: w perшomu vypadku tverde, w druhomu mjakшene.

>Ніде, бля, діакритики немає

Tut kyrylyqŋi лitery zastosovuvaty ne moжna, bo T z Т i c z с vyhлadajuŧ odnakovo. Zaproponuj лipшe, лil. Nu moжna vşudy komy пid лiteroju zrobyty, jak u latyşӄij, toдi konsystentno vyhлadatyme.

>с", "ц" чи "ş"

Ce wse яizŋi zvuky: tverdyj ts, mjakшenyj ts, mjakшenyj s.

>більшість латинкойобів про фонетику та транскрипцію взагалі ніколи не чули

Ta newжe, naviŧ Juяid?

⋮⋮⋮   No. 6072

File: 1637517552.001174-.jpg ( 247.24 KB , 708x1000 )

>>6070
>>6070

OЯЇБУ

Гадки не маю, що ти там написав, але най буде так, ти виграв. Я ж біжу з поля, розливаючи очний білок позаду себе.

⋮⋮⋮   No. 6073

>>5885
Вам допоможе тільки пан Марат Губаєв

⋮⋮⋮   No. 6079

File: 1637866824.067089-.png ( 91.88 KB , 500x430 )

>>6073
Шмарат Загубаєв

⋮⋮⋮   No. 6080File: 1636446307.359669-.png ( 145.56 KB , 1601x843 )

⋮⋮⋮   No. 6025 [Reply]

⋮⋮⋮   No. 6026

Та щось стрйомно. Я наче мову знаю, але вчився сто років тому. Минулий диктант написав на 2 через всі ці двокрапки та лапки.

⋮⋮⋮   No. 6027

>>6026
А я був би не проти. Сам на цій пунктуації трішки ту-ду і диктант написав погано, коли в технікум поступав 12 років тому. Математика спасла і на бюджет таки потрапив. Практика потрібна, бо без неї забудеш нахуй все.

⋮⋮⋮   No. 6028

навіщо?

⋮⋮⋮   No. 6029

>>6028
Щоб ти знав, наскільки ти лошара і не вмієш правильно писати. Навіть диктант. Ось тобі "2", бо ти почав речення з маленької літери. Добре, що хоч знак питання поставив, бо інакше була б одиниця. Ферштейн?


File: 1629352117.357606-.jpg ( 199.78 KB , 1275x1754 )

⋮⋮⋮   No. 5714 [Reply]

Чи згодні ви з цими виправленнями?
25 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6004

>>5999
> соковитий злив
Смачного.

⋮⋮⋮   No. 6005

>>6004
>Смачно
от телепень.

⋮⋮⋮   No. 6006

>>6005
Та воно видно. Навіть в грінтекст не можеш.

⋮⋮⋮   No. 6007

File: 1635403795.048029-.png ( 368.58 KB , 640x431 )

>>6006
як же тобі порвало дупу

⋮⋮⋮   No. 6008

>>5715
> Слова "здійснені" і "здійсненні" це взагалі два різних по значенню слова, здається. Тому в цьому випадку першопочатковий варіант вважаю правильним.

участі працівників у здійснені заходів щодо державного контролю

Східняк чи шо? Та то два різні слова, йолопе. Як у здійснені заходів взагалі може здаватись правильним? То ж треба, блять, взагалі мову не відчувати.


File: 1633638441.661034-.png ( 68.22 KB , 1696x377 )

⋮⋮⋮   No. 5867 [Reply]

знайшов якогось дегрода на тарашкевікі, мова, якою він пише, підозріло нагадує українську, тому прошу лінгвоекспертизи
2 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5870

>>5867
https://drama.kropyva.ch/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2
Дякуємо розумному мудрому далекоглядному і спокійному Олегу Петровичу, який написав цю хорошу якісну статтю про поганого нікчемного недолугого шмараа загубаєва
https://drama.kropyva.ch/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2:%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0

⋮⋮⋮   No. 5871

>>5867
Додай їм посилання на його характеристику. Нехай знають, з ким мають справу. Бо сре цей довбойоб у різних мовних розділах

⋮⋮⋮   No. 5872

>>5871
Їбать який Олег був далекоглядним! Зберіг для нащадків таку діч!

⋮⋮⋮   No. 5873

File: 1633683645.981442-.jpeg ( 38.39 KB , 512x293 )

>>5872
Дарма ви його прогнали, коли він сам пішов. З нього всі сміялись, що він хуйню пише. Казали: "Олегу Петрович, навіщо ви копирсаєтесь у гівні? А їсте його навіщо, Олегу Петровичу?"
А він у відповідь: "Це нащадкам згодицця!"
Розумним був Олег Петрович. Хуйню не писав, а лише добро набував. Дивіться ще про тягун стаття знадобиться, а її не буде. І тоді ніхто вас з води не витягне, бо Олег Петрович не пояснив, що це таке.

⋮⋮⋮   No. 5874

>>5867
Так, це Марат Губаєв. 1356%. Так знущатися над мовою може тільки vін.


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]