[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1695572107.806207-.png ( 426.48 KB , 1089x757 )

File: 1695572107.806207-2.png ( 1.75 MB , 1280x729 )

File: 1695572107.806207-3.png ( 17.27 MB , 3800x2283 )

File: 1695572107.806207-4.png ( 453.05 KB , 800x485 )

⋮⋮⋮   No. 6772

Останнім часом я досліджував літературно для себе Полісся. Прочитав праці: І. Хміль Українське Полісся, Ф. Одрач (Шоломицький) Наше Полісся, В. Леонюк Словник Берестейщини, О. Кисілевська По рідному краю Полісся та безліч наукових праць, та вирізки з газет часів царя. По цим працям я прекрасно бачу аргументи чому Західне та Середнє Полісся на початок 20 сторіччя були питомо українські, але ніде не має аргументації щодо Східного, точніше правий берег Прип'яті від Турова до Мозиря. Хоча і етнографи, як Кубійович, Кордуба чи Тесля відносять Східне Полісся також до України.
І я не зміг найти джерело, яке би наводило аргументацію щодо цього. Можливо хтось тут мені підскаже, чому серед української інтелігенції початку-середини 20 сторіччя була думка, що Турів та Мозир то Україна?

⋮⋮⋮   No. 6779

>>6772
Коли я сїбусь в нормальну західну країну то на карті америки теж буде український етнос?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]