[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1695291332.420396-.png ( 175.6 KB , 700x614 )

⋮⋮⋮   No. 6768

Якщо літера Ґ позначає звук [g], то чому так багато іноземних слів які містять це записані через Г?
Нащо вона нам якщо ми пишемо це так вибірково?

⋮⋮⋮   No. 6769

>>6768
Тому що літера Ґ була додана щоб компенсувати букву Г (рос.).[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]