[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1711211439.502188-.jpg ( 17.37 KB , 423x240 )

⋮⋮⋮   No. 7162 [Reply]

183 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 7447 OP


⋮⋮⋮   No. 7449 OP

https://kropyva.ch/p/res/73807.html#74032
*пояснюється доволі просто

⋮⋮⋮   No. 7450 OP

https://kropyva.ch/p/res/73807.html#74074
*об’єднав країни-членів

⋮⋮⋮   No. 7457 OP

File: 1721420528.440008-.jpg ( 175.7 KB , 875x875 )


⋮⋮⋮   No. 7458 OP

https://kropyva.ch/p/res/74142.html
*відчутно заметушились.


File: 1708336383.239126-.jpg ( 416.0 KB , 1784x665 )

⋮⋮⋮   No. 7021 [Reply]

5 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 7452

>>7451
І з якого ти міста малорос?

⋮⋮⋮   No. 7453

>>7452
З Харкова. А ти?

⋮⋮⋮   No. 7454

>>7453
малорос із Харкова

⋮⋮⋮   No. 7455

>>7453
Ну як там в Харкові малорос

⋮⋮⋮   No. 7456

>>7455
Це ти типу натякаєш, що москалі все розхуярили і я маю змінити через це свою думку?
Лолні, причина що розхуярили - у вас, западенчики.


File: 1595503374.826024-.png ( 1.85 MB , 1133x946 )

⋮⋮⋮   No. 4156 [Reply]

Один з варіантів української глаголичної системи письма.
34 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6067

>>6066
*pry kiomō

⋮⋮⋮   No. 6068

>>6066
> Ī pry ty ne vrāśovuješ, šqo šqonājmenše pjāti slovjānsicyś nārodīv vhāgālī vycorystovōūti ne lātynykū, ā cyrylykū
Ясна річ що мова йшла про тих що використовують латиницю
> Promīnęty moskālisicyj qobīt ō dōpī nā polisicyj?
Поляки домінувати Україну не зможуть чисто фізично: населенням і землею ми більші
> Bōdi-jācyj novyj prāvopys dlę ōcrājīnsicojī je velosypedom, śāj śoq ī hāpohyqenyj — bo vfe je cyrylyqnyj.
В рамках укрмови так, але в рамках слов'янської групи мов - ні, бо вже існують стандарти спільні для усіх існуючих слов'янських латинок

⋮⋮⋮   No. 6071

>>6068
>Ясна річ що мова йшла про тих що використовують латиницю
Nō tāc šqe rāh povtorūū: de tām odnācovā ābetcā, pohā bāhovojō lātynykeū? Nā cogo tām rīvnętysę vhāgālī?
>населенням і землею
Ty f ōsvīdomlūješ, šqo ke vse mynōqe ī mālo šqo hnāqyti ō sōqāsnomō svītī? On mālenicīj Brytānījī mājfe qverti svītō qobīt lyfe.
>бо вже існують стандарти спільні для усіх існуючих слов'янських латинок
Ne īsnōjōti. Pryśodi, coly śoqā b domovlętisę, jāc [ɲ] hāpysōvāty. Bo v qesicīj ī slovākicīj ň, v slovensicīj ī śorvātsicīj nj, v polisicīj vhāgālī ń. Ā v ōcrājīnsicīj kej hvōc vhāgālī epīhodyqnyj ī strīqājetisę lyše v podvojenniaś, qāstīše f strīqājetisę pālātālīhovānyj n, šqo dlę hāśīdno- j pīvdennoslovjānsicyś mov vhāgālī ne prytāmānne. To j jācyj sens nā nyś rīvnętysę?

⋮⋮⋮   No. 7265


⋮⋮⋮   No. 7446

File: 1720484951.514633-.png ( 16.63 KB , 711x462 )

До речі, було б добре зробити монограму для усіх літер українського алфавіту...


File: 1679081906.926492-.PNG ( 21.65 KB , 1208x259 )

⋮⋮⋮   No. 6582 [Reply]

https://slovotvir.org.ua/
Бережіть корені української мови!
28 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 7431

File: 1718902566.345364-.png ( 38.8 KB , 261x250 )

>>6582
Яке походження виразу "вийди почіпай траву?"

⋮⋮⋮   No. 7439

File: 1719526455.768115-.png ( 49.08 KB , 621x216 )

>>7431
Адаптація англійського виразу "touch grass", як заохочення відлипнути від монітору та вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям (до речі, саме через брак кисню в закритому приміщенні людина частково втрачає здатність концентрувати увагу, запам'ятовувати та мислити, тому це дійсно важливо).
https://knowyourmeme.com/memes/touch-grass
https://www.duco.eu/en/blog/consequences-poor-insufficient-ventilation

⋮⋮⋮   No. 7440

>>7439
фраза краще б ти був менш марним

Чи дійсно окрім "марна спроба" можна вживати "марна людина"?

⋮⋮⋮   No. 7441

>>7440
Так, можна. Тоді в цьому контексті цей прикметник можна розцінювати і як "той, хто робить марні вчинки", і як "той, хто виглядає змарнілим (худим, мізерним блідим)".
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=марний

⋮⋮⋮   No. 7444

File: 1719934542.413912-.jpg ( 23.04 KB , 381x78 )

РЕСУРСИ на сайті Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

■ «Словники України online» [https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/]
■ Тлумачний словник української мови у 20 томах* [https://sum20ua.com/]
■ Система лінгвістичної взаємодії «ВЛЛ» [https://lcorp.ulif.org.ua/vll/]
■ «Український національний лінгвістичний корпус» [https://svc.ulif.org.ua/UNLC/virt_unlc_4.5]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності [https://lcorp.ulif.org.ua/InfoMediaVLL/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej [https://lcorp.ulif.org.ua/InfoMediaVLL/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Словник української мови за редакцією Б.Д. Грінченка* [https://services.ulif.org.ua/grinch]
■ Словарь русского словоизменения [http://lcorp.ulif.org.ua/dictrus/]
■ Віртуальна лексикографічна система "MONDILEX" [http://lcorp.ulif.org.ua/bilingualDict/]
■ Віртуальна лексикографічна система "Turkish" [http://lcorp.ulif.org.ua/turkic/]
■ Український біографічний архів [http://lcorp.ulif.org.ua/UBA/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Українсько-російсько-англійський словник зі зварювання (вебсайт) [http://lcorp.ulif.org.ua/ElWelding/]
■ Віртуальна лексикографічна лабораторія «Російсько-українсько-англійський словник зі зварювання» [http://lcorp.ulif.org.ua/weldingOntology6k/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Віртуальна лексикографічна лабораторія «Російсько-українсько-англійський словник з механіки» [http://lcorp.ulif.org.ua/trilingual/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Віртуальна лексикографічна лабораторія «Російсько-українсько-англійський словник з радіоелектроніки» [http://lcorp.ulif.org.ua/KhRadio/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ Віртуальна термінографічна лабораторія з фізики [http://lcorp.ulif.org.ua/PhysicsOntology/]
■ Віртуальна термінографічна лабораторія з біології [http://lcorp.ulif.org.ua/BiologyOntology/]
■ Віртуальна лексикографічна лабораторія «Українсько-кримськотатарський словник» [http://lcorp.ulif.org.ua/CrimeaTatarOntology/]
─────────────────────────────────────────────────────────
■ "Словники України" (Версія з диску 4.0 (мережева) [http://lcorp.ulif.org.ua/windictua/]

https://lcorp.ulif.org.ua/LSlist/


File: 1719518085.456014-.jpg ( 42.36 KB , 720x540 )

⋮⋮⋮   No. 7435 [Reply]

Сьогодні я дізнався в чому різниця між rock and stone

⋮⋮⋮   No. 7436 OP

>>7435
Також я відкрив для себе нормальне відео де нормально пояснюється для чого нахуй потрібні артиклі в англійській мові.

Як зрозуміти АРТИКЛЬ | Граматика та історія англійської мови
https://youtu.be/GNaUqmkZkEI

⋮⋮⋮   No. 7437

>>7436
Хм, артикль порід з прикметником або з числівником перед іменником виглядає не менш дивно (або навіть надлишковим чи непотрібним (redundunt or unneccessary)), аніж вживання нульових артиклів в тих випадках, коли, наприклад, іменник в множині використовується для порівняння з визначеними іменниками (теж у множині), тобто якщо це щось на кшталт "books are usually better than the films".

Для порівняння органічності звучання:

• a book (is usually made of paper)—книга зазвичай виготовляється з паперу
• the/this/every book (is more than just a stack of papers)—(згадана/оця/кожна) книга—це не лише стос паперів

• a/any/one particular book (from this list would be suitable for me)—якась/будь-яка/одна конкретна кнага (з цього переліку мені б підійшла)
• the/this particular book (has enriched me with knowledge for the two lifespans ahead)—(ця) конкретна книга (збагатила мене знаннями на два життя вперед)
• (I like) this particular book—(мені подобається) саме ця книга

• (the) particular book (could be really heavy)—конкретна книга (може бути досить важкою)
• this particular book (is kind of weird in my opinion)—якась ця конкретна книга (дивна, на мій погляд)


Цікаво, що деякі іменники можуть бути одночасно і злічувальними, і незлічувальними (відповідно до контексту), наприклад paper (папір)/ papers (аркуші паперу) або water (вода)/ waters (простір водойми).

"В чому різниця між "сірою водою Міссісіпі" та "сірими водами Міссісіпі"?
/.../
Незлічувальна "вода" використовується зазвичай для будь-якої води, як щодо невеликих кількостей ("склянка води"), так і для великих ("Ми пішли купатись, але вода була занадто холодною").
Злічуавальні "води", з іншого боку, використовується особливо в області морської води, і, як правило, з’являється в більш офіційному контексті («судноплавні шляхи в міжнародних водах») і в літературному контексті («лазурне небо і чисті води Тихого океану»)."

https://www.britannica.com/dictionary/eb/qa/water-and-waters


File: 1569089596.689383-.png ( 67.02 KB , 361x397 )

⋮⋮⋮   No. 858 [Reply]

Як правильно: Їрк, Йірк чи взагалі Йїрк?
5 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 2457

>>858
Йірк це власна назва істоти, чи усього виду?

⋮⋮⋮   No. 4459

>>2457
Якщо я правильно зрозумів автора, то все ж істоти, хоча читачі так називають увесь вид, бо авторська назва складна для вимови.

⋮⋮⋮   No. 6831

Там хіба не змінилася назва виду?

⋮⋮⋮   No. 6834

Як раз читав серію де була раса схожих на лобстерів іншопланетян які їбали всю галактику а потім майже винищили одне одного, за описом точно як цей ваш Їрк.

⋮⋮⋮   No. 7432

>>858
Їрк. За новим правописом. Хто пише йїрк чи маракуйя, чи щось таке, той підор і не має право на існування.


File: 1614092059.707468-.jpg ( 143.84 KB , 477x414 )

File: 1614092059.707468-2.jpg ( 67.88 KB , 1280x720 )

File: 1614092059.707468-3.jpg ( 79.17 KB , 599x1024 )

⋮⋮⋮   No. 5133 [Reply]

Старі треди мовної шизи втонули ось тут:
https://kropyva.ch/u/res/1704.html
https://kropyva.ch/u/res/3450.html
Ділимося тут своїми історіями мовної шизи, нетерпимості, кумедних випадків, новин тощо. Трошки своїх історій.
Буквально на днях ходив у заклад, де рускоговорящій бармен навіть деякі слова не розумів українською, але періодично вставляв десь одне-два слова українською в речення. 2021 рік, звідки вони лізуть - невідомо.
Якось працював з одним київським театром. Там був один парубок. З акторами розмовляв українською, зі мною і з моїм колегою - російською, при чому ми виключно українською зверталися. Потім знайшов його сторінку - це актор із Рівного.
215 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6658

У Львові молодик з Одеси облаяв народну депутатку, яка попросила не співати пісень російською:
https://hromadske.ua/posts/u-lvovi-molodik-z-odesi-oblayav-narodnu-deputatku-yaka-poprosila-ne-spivati-pisen-rosijskoyu

⋮⋮⋮   No. 6691


⋮⋮⋮   No. 6700


⋮⋮⋮   No. 6830


⋮⋮⋮   No. 7424File: 1714163439.584355-.png ( 656.44 KB , 1024x838 )

⋮⋮⋮   No. 7388 [Reply]

Hi Ukrainian friends, apologies for karachan retards raiding your imageboard, they are literally glavshit FSB employees, frustrated incels and chuds, ignore them. Keep exterminating russnigger subhumans, Poland and the world is with you! ;3

File: 1713544909.217104-.png ( 31.52 KB , 255x207 )

⋮⋮⋮   No. 7299 [Reply]

Сап, любі друзі! Ніяк не можу знайти значення слова "лятись" (приклад використання: "...Кров схолоне, буде лятись. Хтось зависне на гілляці..."). Гуглу таке невідоме, а з контексту можна сприйняти по різному. Тож, чи відоме це слово комусь? Напишіть значення, будь ласка

File: 1642112694.183349-.jpg ( 64.54 KB , 854x480 )

⋮⋮⋮   No. 6272 [Reply]

В мене триває перехід до української мови. І ось, що я помітив.

Книги, кіно, музика й телебачення — в цих царинах українського дедалі більшає. Нарешті маємо забезпечення української мови у побуті (крамниці, обслуговування) і не треба через раз стикатися з нерозумінням чи зневашою. Незручних ситуацій дедалі все менше.

Але мені пригадується вислів когось із засновників Ізраїлю: "в євреїв будуть свої повії та свої злодії". Ну, а в українців, відповідно, теж мали б бути свої. Україномовні, звісно.

І якщо мова злодіїв, як я запам'ятав з передмови до словнику сленгу, що я його колись гортав, завжди мала тенденцію до строкатості й запозичень з инших мов, то от щодо мови повій в мене є питання.

Власне, не повій як таких (я їхніми послугами не користався й не планую), а дівчат, пов'язаних з сексуальною сферою в інтернеті — порноакторок та вебкам моделей, насамперед. Ну, порно знімати українською може бути нерентабельно; та й заборонено в нашій державі. А от вебкам якось існує собі. Україну вказали чимало дівчат на різних стрімінгових сайтах. Та й в ЗМІ вони фігурують: тут і журналістські розслідування, і скандал з антиукраїнськими висловами однієї харківської моделі.

Проте української мови я від моделей не чув. Боюся, що вони російськомовні здебільшого. Записи всіляких стрімів грайливих дівчат з соцмереж теж зазвичай російсько- або англомовні. Але все маю надію щось україномовне знайти.

З'явилося ж своє в чехів та поляків. Та й в тих самих москалів матеріалів своєю мовою вдосталь, хоч цей бум міг теоретично і не відбутися.

Що скаже шановне товариство? Чи є тема україномовного порнопростору важливою для сучасного й майбутніх поколінь? Хтось знає якихось моделей, що на стрімах розмовляють українською? Або якісь компанії, аматорів на сайтах тощо?

P.S. не був певний, де цю нитку створити — тут чи у Фап. Як на мене, української мови та суспільного значення в цьому питанні більше.

P.S.S. на зображенні перша-ліпша одягнена модель, що трапилася під час пошуку. Псевдо: milli_way (якщо раптом в когось виникне науковий інтерес)
20 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 6940

>>6939
а обслуговують теж українською?

⋮⋮⋮   No. 6941

File: 1706741895.149119-.png ( 69.4 KB , 224x225 )

>>6940
стогне українською...

⋮⋮⋮   No. 7141

Ні, клепати 2D чи 3D порнуху, чи то просто анімація, а краще гра чи VN від українського розробника це реально тєма була б!

⋮⋮⋮   No. 7174

Існує український літературний онліфанс з голими письменницями. Вебкам і подавну

⋮⋮⋮   No. 7175

>>7174
Що за... Сторінка Фаріон чи що?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]