[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1634898055.141227-.png ( 579.71 KB , 1127x549 )

File: 1634898055.141227-2.png ( 185.88 KB , 880x563 )

⋮⋮⋮   No. 5885

Nytka obhovorenṇa novoї skrypnykivky

⋮⋮⋮   No. 5886


⋮⋮⋮   No. 5887

Xujnja

⋮⋮⋮   No. 5888

>>5885
S з умляутом – це сильно. Хоч нащо взагалі букви Я/Ю/Є/Ї/Щ, неясно. Добре, хоч Г/Ґ/Х передано як H/G/X. Slovom, lajno.

⋮⋮⋮   No. 5893

File: 1634912237.192638-.png ( 417.39 KB , 1127x549 )


⋮⋮⋮   No. 5896

>>5885
Не розумію чого не використовувати чеські ščž і нах нам Г-H/Ґ-G/Х-X якщо може бути Г-G/Ґ-Ğ/Х-H?

⋮⋮⋮   No. 5897

>>5896

Тюркомовний безос у треді.

⋮⋮⋮   No. 5898

>>5885
він кончєний чи шо

⋮⋮⋮   No. 5899

File: 1634942399.54473-.jpg ( 19.94 KB , 386x400 )

>>5888
> S з умляутом
Вона ж навідь у юнікоді відсутня.

⋮⋮⋮   No. 6035

>>5899
To j s̈o?

⋮⋮⋮   No. 6041

>>6035
> То й сьо?
Ой ти нас манюнький. Пампелс цистий?

⋮⋮⋮   No. 6044

File: 1637418136.659521-.jpg ( 203.31 KB , 1440x1080 )

>>6041
しょ?

⋮⋮⋮   No. 6059

File: 1637485776.969932-.png ( 602.04 KB , 963x720 )

Є = Є

⋮⋮⋮   No. 6064

File: 1637497419.004172-.jpeg ( 254.7 KB , 662x1000 )

>>6059
А = А

⋮⋮⋮   No. 6065

>>6059
Wlasne, qom by j ni: vykorystaty z latynky wsi лitery, jaki je, a reшtu dobyty kyrylyceju? W mene dawno takyj projekt vaлajeŧşa.

Nahadaju, шqo kyrylyцu svoho qasu tak жe stvoreno: do hreцkoji dodano novi litery (a ne stari z dijakrytykoju).

⋮⋮⋮   No. 6069

File: 1637513399.348825-.jpg ( 125.78 KB , 850x850 )

>>6065
Ти в одному тому самому слові спочатку пишеш "лitery", а в другому реченні "litery", спочатку
"kyrylyceju", а потім "kyrylyцu".

> vaлajeŧşa
А це що за виродок Горгони? Ніде, бля, діакритики немає, а тут одразу і м'яке "ть" і м'яке "сь" з'являється, ще й абсолютно різними діакритичними знаками. Визначись вже, "с", "ц" чи "ş".

Хоча більшість латинкойобів про фонетику та транскрипцію взагалі ніколи не чули, проте тут раптом помічається чітке розділення — твердий звук "в" позначається як "v", а "ў" як "w".

⋮⋮⋮   No. 6070

>>6069
>спочатку пишеш "лitery", а в другому реченні "litery"

Дakuju za пidlow. Xoq tut osoblyvoji riznyцi j nema, pered i pryholosŋi zawшe mjakшeŋi.

>спочатку "kyrylyceju", а потім "kyrylyцu"

A tut pomylky nema: w perшomu vypadku tverde, w druhomu mjakшene.

>Ніде, бля, діакритики немає

Tut kyrylyqŋi лitery zastosovuvaty ne moжna, bo T z Т i c z с vyhлadajuŧ odnakovo. Zaproponuj лipшe, лil. Nu moжna vşudy komy пid лiteroju zrobyty, jak u latyşӄij, toдi konsystentno vyhлadatyme.

>с", "ц" чи "ş"

Ce wse яizŋi zvuky: tverdyj ts, mjakшenyj ts, mjakшenyj s.

>більшість латинкойобів про фонетику та транскрипцію взагалі ніколи не чули

Ta newжe, naviŧ Juяid?

⋮⋮⋮   No. 6072

File: 1637517552.001174-.jpg ( 247.24 KB , 708x1000 )

>>6070
>>6070

OЯЇБУ

Гадки не маю, що ти там написав, але най буде так, ти виграв. Я ж біжу з поля, розливаючи очний білок позаду себе.

⋮⋮⋮   No. 6073

>>5885
Вам допоможе тільки пан Марат Губаєв

⋮⋮⋮   No. 6079

File: 1637866824.067089-.png ( 91.88 KB , 500x430 )

>>6073
Шмарат Загубаєв

⋮⋮⋮   No. 6080
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]