[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1643143042.592362-.jpg ( 68.45 KB , 640x356 )

⋮⋮⋮   No. 6324

Ще не хала України
Ні дічьо, ні виґґетленшеґ.
Ще нам, фіври фʼяталії,
Мошойоґне веґзет.

Халнуть наші еленшеґи,
Як хармат в напфені.
Зауралим і ми, фіври,
У своїй хейсіні.

Лелек з тештом ми потьолтим
За нашу сабаду
І мутатем, що ми, фіври,
Козацького тьоржу!

⋮⋮⋮   No. 6325

>>6324
>Козацького тьоржу
А чому не "файти"?

⋮⋮⋮   No. 6326 OP

>>6325
Фордітни ліпше, я несправжній хосен-мосен.

⋮⋮⋮   No. 6327

>>6326
Та я теж. Знаю тільки "НО НЕ ПИМ'ІМ, ЙВАНЕ, НИЧ, НАЙ ГО ГРОМОВА БОЖА КУЛЯ ВБ'Є, БЛЯ, НО НИЧ'ІМ НЕ ПИВ!"

⋮⋮⋮   No. 6328 OP

>>6324
>що
Што має боти.

⋮⋮⋮   No. 6329

>>6328
яке нах што, ош має бути[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]