[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1674835175.630778-.png ( 83.7 KB , 545x402 )

⋮⋮⋮   No. 10995

⋮⋮⋮   No. 10996 OP

File: 1674835522.91786-.JPG ( 16.36 KB , 1140x157 )

Дивно, що на старих посиланнях у шапці є /ЧаПи/ (https://kropyva.ch/help/), що видає 404. Можливо слід або повністю прибрати, або зробити переспрямування на https://kropyva.ch/about/rules/
І сторінка /пожертвувати/ (https://kropyva.ch/donate/) теж пуста.

⋮⋮⋮   No. 10997

>>10996
Сторінка для донатів тут https://kropyva.ch/about/donate/

⋮⋮⋮   No. 11052 OP

File: 1677887095.833588-.JPG ( 32.95 KB , 850x445 )

Оця кніпочка приємно здивувала, дякую за роботу.

⋮⋮⋮   No. 11053


⋮⋮⋮   No. 11056
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]