[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1693577764.221615-.jpeg ( 12.11 KB , 259x194 )

⋮⋮⋮   No. 309882

НУ ЩО БЛЯ БОРЦІ ЗА СВОБОДУ АНТИКОРУРЦІОНЕРИ АКТИВІСТИКИ ЛІВІ ПРАВІ НАЦИКИ ЗРАДОЙОБИ ПЕРЕМОГОЙОБИ АВАНГАРДИСТИ ЗА ВСЕ ХОРОШЕ ПРОТИ УСЬОГО ПОГАНОГО ПРОТИ СВАВІЛЛЯ ДЕРЖАВИ ДОПИЗДІЛИСЯ НАХУЙ ВІЛЬНІ ЧАСИ БЛЯТЬ ДЛЯ ВАС ЗАКІНЧИЛИСЯ ЩО БЛЯ ЗАРАЗ ЯК РАБИ СИСТЕМИ НАХУЙ ТУП ТУП ТУП БЛЯТЬ ПІДЕТЕ У ВІЙСЬКОМАТ НАХУЙ ПРОХОДИТИ КОМІСІЮ УСІЛЯКУ ХУЙНЮ БЛЯТЬ НА ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПОЛІГОН СТРІЛЬБИ РОБИТИ БЛЯТЬ ЯК ГРОМАДЯНИ СВОЄЇ КРАЇНИ СТАВШИ НА ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ БЛЯТЬ ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА НАХУЙ ІНСТРУКТАЖІ БЛЯТЬ видає звук пяяяя ЦЕ Я ПОВОРУШИВ НОГОЮ КОООЧЕ ООООООСЬ ТАК ЩО ЛОХИ ДАВАЙТЕ ПИЗДУЙТЕ ЯК РАБИ СИСТЕМИ У ТЦК СВОЇ ВІЙСЬКОМАТИ БЛЯТЬ ПЕРЕВІРКОВІ КОМІСІЇ СВОЇ КАЗАРМИ БЛЯТЬ ЇБАНІ СУКА НА ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПОЛІГОН БЛЯТЬ АААА НА ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПОЛІГОН СУКА БЛЯТЬ НА ПАРАМЕДИКА БЛЯТЬ ЛІКУВАТИ ПОРАНЕНИХ СУКА НА МЕХАНІКІВ-ВОДІЇВ БЕХИ БЛЯТЬ КРАЇНІ ПОТРІБНІ АРТИЛЕРИСТИ КРАЇНІ ПОТРІБНІ БЛЯТЬ РОБІТНИКИ ВІЙСКОВИХ ЗАВОДІВ ПОТРІБНІ БЛЯТЬ АААА ЗАТЯГУВАЧІ БЛЯТЬ ПАСКІВ ТОМУ ПИЗДУЙТЕ В ВІЙСЬКОМАТИ ЩОБИ БЛЯТЬ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗВІЛЬНИТИ ЗАПОРІЗЬКУ ОБЛАСТЬ БЛЯТЬ НАХУЯРИТИ А ТО ХУЛІ ВІН З ХАРКІВСЬКОЮ ЯК БІДАСЬКО БЛЯТЬ ОСЬ ТИ РАБ СИСТЕМИ БУДЕШ ЙОМУ ЗВІЛЬНЯТИ НАХУЙ ТОКМАК УСЕ ЖИТТЯ БЛЯТЬ ТОКМАК НАХУЙ ОООСЬ І ТРИСТА ТИСЯЧ ТАКИХ ЯК ВИ ЗВІЛЬНЯТЬ ЙОМУ УСЮ ЗАПОРІЗЬКУ ОБЛАСТЬ ТОМУ БЛЯТЬ ПИЗДУЙТЕ У ВІЙСЬКОМАТ НАХУЙ ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ З РЕЧАМИ З СУМОЧКАМИ У ФЛІСОЧКАХ ЦЕ Ж ВАЖЛИВА ПОДІЯ БЛЯТЬ ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЇБАТИ ЯКА ВАЖЛИВА ПОДІЯ БЛЯТЬ ЗАВТРА ЗНОВУ У ТЦК НАХУЙ НА ПЕРЕВІРКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ МЕДОГЛЯД КОНСУЛЬТАЦІЯ З ТЦКШНИКАМИ АААА ЯКИЙ РОЗКЛАД У ЛІКАРЯ БЛЯТЬ БЛЯТЬ СУКА ЗІБРАЛИ СВОЇ ШКАРПЕТОЧКИ ХУЙОВІ КУПИЛИ БЛЯТЬ У ЗЕЛЕНОМУ КОЛЬОРІ З ПІДТЯЖЕЧКАМИ БЛЯТЬ А ХТО ТІЛЬКИ ЩО МОБІЛІЗОВАНИЙ НАХУЙ НУ ТАКІ МЕНЕ НЕ ЧИТАЮТЬ Я Б ЇМ СКАЗАВ ВОНИ ТАКІ РАДІ БЛЯТЬ БЕРЦІ КУПИЛИ СУКА ТУРИСТИЧНИЙ РЮКЗАК КУПИЛИ БЛЯТЬ ПАНАМКУ НАДЯГЛИ БЛЯТЬ РЮКЗАК НАДЯГЛИ БЛЯТЬ ПОПЕРЛИ БЛЯТЬ БЛЯТЬ ТАКЕ ОЦЕ БЛЯЯЯЯЯТЬ ЦЕ Ж ЗАРАЗ ПРИПРЕТЕСЬ НА БОЙОВУ ПОБУДОВУ ЦЕ ПИЗДЕЦ БЛЯТЬ БУДЕТЕ ТАМ СТОЯТИ ОФІЦЕРА СЛУХАТИ ЯКИЙ БУДЕ ВАМ ВТИРАТИ ЯК ПИЗДАТО СЛУЖИТИ ЯК ПОТРІБНО СЛУЖИТИ БЛЯТЬ ЯКУСЬ МАЛОЛІТКУ ПОСАДЯТЬ ПОПЕРЕДУ ВОНА БУДЕ РОТОМ КРИЧАТИ СЛАВА УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВАЖЛИВА ПОДІЯ У ХЛОПЦІВ СЬОГОДНІ У КАЗАРМІ ВІДБІЙ БУДУТЬ ЇБАТИСЯ У СРАКУ БЛЯТЬ ПРИЙДЕТЕ ЯК РАБИ СИСТЕМИ БЛЯ З ДОВІДКАМИ ТЦКШНИКУ ДОВІДКА НАААААААХУЙ ЙОБ ТВОЮ МАТЬ БУКЕТ БОЛЯЧОК БЛЯ ЙОБАНИЙ

⋮⋮⋮   No. 309883

File: 1693578262.692485-.jpg ( 160.02 KB , 1000x1480 )

Дякую, пішов записуватись, бо нам ще Куріли з японцями повертати.

⋮⋮⋮   No. 309884

>>309882
Правда.

⋮⋮⋮   No. 309885

>>309884
Сорі, відповідав на цей пост >>309883.
Ітадакімас.

⋮⋮⋮   No. 309891

>БОЙОВУ ПОБУДОВУ
Державний будуй, ліл. На шикування.
А ще забув згадати про відношення з хорошої частини. Відношення взяв - життя з мобіками-малоросами не проїбав.

⋮⋮⋮   No. 309892

>>309891
Не здвічуйся з нього, він досі стажор.

⋮⋮⋮   No. 309902

File: 1693582193.295009-.png ( 37.24 KB , 900x354 )

ЙИНАБОЙ ЯЛБ КОЧЯЛОБ ТЕКУБ ЬТАМ ЮОВТ БОЙ ЙУХАААААААН АКДІВОД УКИНШКЦТ ИМАКДІВОД З ЯЛБ ИМЕТСИС ИБАР КЯ ЕТЕДЙИРП ЬТЯЛБ УКАРС У ЯСИТАБЇ ЬТУДУБ ЙІБДІВ ІМРАЗАК У ІНДОГОЬС ВІЦПОЛХ У ЯІДОП АВИЛЖАВ ІНДОГОЬС ІНЇАРКУ АВАЛС ИТАЧИРК МОТОР ЕДУБ АНОВ УДЕРЕПОП ЬТЯДАСОП УКТІЛОЛАМ ЬСУКЯ ЬТЯЛБ ИТИЖУЛС ОНБІРТОП КЯ ИТИЖУЛС ОТАДЗИП КЯ ИТАРИТВ МАВ ЕДУБ ЙИКЯ ИТАХУЛС АРЕЦІФО ИТЯОТС МАТ ЕТЕДУБ ЬТЯЛБ ЦЕДЗИП ЕЦ УВОДУБОП УВОЙОБ АН ЬСЕТЕРПИРП ЗАРАЗ Ж ЕЦ ЬТЯЯЯЯЯЛБ ЕЦО ЕКАТ ЬТЯЛБ ЬТЯЛБ ИЛРЕПОП ЬТЯЛБ ИЛГЯДАН КАЗКЮР ЬТЯЛБ ИЛГЯДАН УКМАНАП ЬТЯЛБ ИЛИПУК КАЗКЮР ЙИНЧИТСИРУТ АКУС ИЛИПУК ІЦРЕБ ЬТЯЛБ ІДАР ІКАТ ИНОВ ВАЗАКС МЇ Б Я ЬТЮАТИЧ ЕН ЕНЕМ ІКАТ УН ЙУХАН ЙИНАВОЗІЛІБОМ ОЩ ИКЬЛІТ ОТХ А ЬТЯЛБ ИМАКЧЕЖЯТДІП З ІРОЬЛОК УМОНЕЛЕЗ У ЬТЯЛБ ИЛИПУК ІВОЙУХ ИКЧОТЕПРАКШ ЇОВС ИЛАРБІЗ АКУС ЬТЯЛБ ЬТЯЛБ ЯРАКІЛ У ДАЛКЗОР ЙИКЯ АААА ИМАКИНШКЦТ З ЯІЦАТЬЛУСНОК ДЯЛГОДЕМ ВІТНЕМУКОД ЯННЕЖДРЕВТАЗ УКРІВЕРЕП АН ЙУХАН КЦТ У УВОНЗ АРТВАЗ ЬТЯЛБ ЯІДОП АВИЛЖАВ АКЯ ИТАБЇ ЯІЦАЗІЛІБОМ АНЬЛАГАЗ ЬТЯЛБ ЯІДОП АВИЛЖАВ Ж ЕЦ ХАКЧОСІЛФ У ИМАКЧОМУС З ИМАЧЕР З ЯІЦАЗІЛІБОМ АНЬЛАГАЗ ЙУХАН ТАМОКЬСЙІВ У ЕТЙУДЗИП ЬТЯЛБ УМОТ ЬТСАЛБО УКЬЗІРОПАЗ ЮСУ УМОЙ ЬТЯНЬЛІВЗ ИВ КЯ ХИКАТ ЧЯСИТ АТСИРТ І ЬСООО ЙУХАН КАМКОТ ЬТЯЛБ ЯТТИЖ ЕСУ КАМКОТ ЙУХАН ИТЯНЬЛІВЗ УМОЙ ШЕДУБ ИМЕТСИС БАР ИТ ЬСО ЬТЯЛБ ОКЬСАДІБ КЯ ЮОКЬСВІКРАХ З НІВ ІЛУХ ОТ А ИТИРЯУХАН ЬТЯЛБ ЬТСАЛБО УКЬЗІРОПАЗ ИТИНЬЛІВЗ УМОКЬСНЕЛЕЗ ЬТЯЛБ ИБОЩ ИТАМОКЬСЙІВ В ЕТЙУДЗИП УМОТ ВІКСАП ЬТЯЛБ ІЧАВУГЯТАЗ АААА ЬТЯЛБ ІНБІРТОП ВІДОВАЗ ХИВОКСЙІВ ИКИНТІБОР ЬТЯЛБ ІНБІРТОП ІНЇАРК ИТСИРЕЛИТРА ІНБІРТОП ІНЇАРК ЬТЯЛБ ИХЕБ ВЇІДОВ-ВІКІНАХЕМ АН АКУС ХИНЕНАРОП ИТАВУКІЛ ЬТЯЛБ АКИДЕМАРАП АН ЬТЯЛБ АКУС НОГІЛОП ЙИНЬЛАВУНЕРТ АН АААА ЬТЯЛБ НОГІЛОП ЙИНЬЛАВУНЕРТ АН АКУС ІНАБЇ ЬТЯЛБ ИМРАЗАК ЇОВС ЇІСІМОК ІВОКРІВЕРЕП ЬТЯЛБ ИТАМОКЬСЙІВ ЇОВС КЦТ У ИМЕТСИС ИБАР КЯ ЕТЙУДЗИП ЕТЙАВАД ИХОЛ ОЩ КАТ ЬСОООООО ЕЧОООК ЮОГОН ВИШУРОВОП Я ЕЦ яяяяп кувз єадив ЬТЯЛБ ІЖАТКУРТСНІ ЙУХАН АКВОТОГДІП АНЧИЗІФ ЬТЯЛБ ЯІЦАЗІНАГРО ІТСОВЕЦСІМ АН ЯННАВУТНЄІРО АНИЦИДЕМ АНЧИТКАТ ИНИЩВІКЬТАБ ТСИХАЗ АН ИШВАТС ИНЇАРК ЇЄОВС ИНЯДАМОРГ КЯ ЬТЯЛБ ИТИБОР ИБЬЛІРТС НОГІЛОП ЙИНЬЛАВУНЕРТ АН ЬТЯЛБ ЮНЙУХ УКЯЛІСУ ЮІСІМОК ИТИДОХОРП ЙУХАН ТАМОКЬСЙІВ У ЕТЕДІП ЬТЯЛБ ПУТ ПУТ ПУТ ЙУХАН ИМЕТСИС ИБАР КЯ ЗАРАЗ ЯЛБ ОЩ ЯСИЛИЧНІКАЗ САВ ЯЛД ЬТЯЛБ ИСАЧ ІНЬЛІВ ЙУХАН ЯСИЛІДЗИПОД ИВАЖРЕД ЯЛЛІВАВС ИТОРП ОГОНАГОП ОГОЬСУ ИТОРП ЕШОРОХ ЕСВ АЗ ИТСИДРАГНАВА ИБОЙОГОМЕРЕП ИБОЙОДАРЗ ИКИЦАН ІВАРП ІВІЛ ИКИТСІВИТКА ИРЕНОІЦРУРОКИТНА УДОБОВС АЗ ІЦРОБ ЯЛБ ОЩ УН

⋮⋮⋮   No. 309907

File: 1693582659.115195-.jpeg ( 223.67 KB , 750x565 )

>>309882
Нє, не для цього батьки орла ростили.

⋮⋮⋮   No. 309908

>>309902
Усмішок тобі, діду Макар

⋮⋮⋮   No. 309915

Ну щО БЛЯ борЦІ зА свОБОДУ АНтикОРУРЦіонЕРИ актИвістИкИ лІві праві НАЦИкИ ЗРаДОЙоби пЕРеМоГойОБи АВанГАрДиСти зА ВСЕ ХОрОШе ПРоти УсьоГО пОгаНОГО ПРоти сВАвілЛЯ ДеРЖаВи дОПизДіЛиСя НАХуй ВІлЬНІ чаСи блЯть дЛЯ Вас заКІНЧиЛИсЯ що Бля зараЗ яК рАБИ СистеМи НАхУЙ ТУп ТУП ТУП БЛяТь ПідЕТЕ У вІЙСЬкоМАТ нахуЙ пРохОДИти комІСІю УсіЛЯКу хуйНю бЛятЬ нА тренуВальний ПолІгОн стрІЛЬБИ робИтИ блЯть ЯК громадяНи сВОЄї КРаїНи СТАвшИ на захист батькіВщини ТАкТИчНа мЕдИЦИНа оРіЄНтуВаНнЯ на МіСЦЕвоСТІ оргаНіЗАЦія БлЯТЬ фізИчНа ПідГоТовка нАхУй ІнСтРуктАжІ БлятЬ вИДає звуК пяЯЯя ЦЕ я поВорушиВ ноГОю кООочЕ ооООоОсЬ ТАк Що лохИ ДАвАйте пизДуЙтЕ Як раБИ сиСТеМИ У тЦк СВОї вІйСькОмаТи БляТЬ ПеРЕвІРКоВІ кОМІСІї свОЇ КазаРмИ бЛять їБані СуКА на тРЕнУВАлЬНИй ПоліГОн бЛЯТь ААаА На ТРЕнуваЛЬниЙ ПолІГОн СУКа БлЯТь НА ПарАМедИка блЯТь ЛікУВАтИ пОРаНеНИХ сУкА НА МЕХАнІКів-ВОдІЇВ БехИ бЛЯть кРаїНІ ПотрібнІ АРТилеРиСтИ КРаїНі пОТРІБНі БЛЯть роБіТНиКи ВІЙсковИХ ЗаВоДів ПотрібнІ бЛять ааАА заТяГуваЧІ БляТЬ пАСків тОМу ПИздУйтЕ В ВіЙсЬКомАТИ ЩОБИ БЛятЬ зЕленсЬКоМу ЗвіЛЬнИТИ зАпоРізьку ОБлаСть бЛять НахуЯРиТи а ТО ХУлі вІн з хАРКІВСьКОю ЯК БідАСЬкО БЛятЬ осЬ ТИ раб СиСтЕми БудЕш ЙомУ звІлЬНЯти наХУЙ тОКМАК усЕ жИТтя блЯть токМАк Нахуй ооОСЬ і ТрИстА тисЯч ТаКих яК ВИ зВІльнЯТЬ ЙОму УСю зАпОРізЬку оБЛасть тОМУ блЯТь пиздуЙтЕ У віЙСьКОмат НаХУЙ загаЛЬНА мобіЛіЗАЦіЯ З РЕчаМИ з СуМОЧками у ФлІсОчКаХ ЦЕ ж вАЖЛиВа Подія БлЯТЬ заГаЛьНА моБІЛІзація їБАтИ ЯКа ВАЖливА ПОДіЯ блЯТь ЗавТрА ЗНОВу У тцк НаХУй НА пЕревІркУ ЗАтВердЖЕнНЯ ДОкумеНТІВ МеДОГлЯД КОНсуЛЬтАЦія з тцКШНИкАМи ааАа яКиЙ рОзКлад у ліКаРя бЛЯТЬ бЛЯТь суКа зібрАЛи своЇ ШКаРпЕТОЧКИ ХуЙОВІ КУПиЛи БЛЯтЬ у ЗеЛЕНоМу кОЛьоРІ З підтяжеЧКАми БлЯть А ХТо тіЛьКИ що МобілІЗОВаНИЙ наХУЙ ну ТАкІ менЕ Не ЧИТАЮтЬ я б Їм сКАзАВ ВОНи таКі рАДі бЛЯТЬ берці кУпили суКА тУрисТИЧНиЙ рюКзАК КуПИлИ блять ПАнАмкУ нАдяГлИ блятЬ рюКЗАК нАДяглИ БЛяТЬ ПОпеРЛИ бЛятЬ бЛЯтЬ тАкЕ ОцЕ бЛЯЯяяЯТь цЕ ж ЗаРАз прИпреТЕСь нА БОЙОВу поБудоВу ЦЕ пИзДЕЦ блятЬ БУдетЕ ТАМ сТОЯтИ ОФіцЕра слУХатИ ЯКИй буде ВаМ ВТИрАТи ЯК пИздаТО слУЖИТи як поТрІБНо слуЖиТИ бЛяТЬ якуСЬ мАЛоЛіТКу посАДять ПоПеРЕДУ вОна БуДе РотОМ КРиЧаТи СЛаВа укРаїні СЬОГодНі ВажлиВА пОдія У ХЛопціВ сьогоДНі у КАзАРмІ віДБІЙ будуТЬ ЇбАтиСя У сРАКУ бЛяТь ПРийДЕте ЯК РаБИ сиСТЕми блЯ з ДоВІДками тцкшникУ ДовіДка НааАааААхУЙ йОБ тВОЮ МАть БУКеТ БОлЯЧок бЛЯ йоБаНий

⋮⋮⋮   No. 310042

>>309882
ЇБАНА ПОМАРАНЧЕВА ШМАРКЛЯ А ЯКОГО Ж ХУЯ ТИ НЕ ХОДИЛА НА ВИБОРИ ТОДІ КОЛИ ЛІТАЛИ ЛІТАКИ ЩЕ ЇБАШИЛИ З АВТОМАТІВ А ЗАРАЗ ЇБАНИЙ ІЛОН МАСК ЗАПХНЕ НАС У ЦИФРОВУ ЗАЛУПУ ТА МИ БУДЕМО КРУТИТИСЯ ЯК ЇБАЧКИ ДИВИТИСЯ ПОРНУХУ ПО КОЛУ ПОКИ НАС ЇБУТЬ У ДУПУ АНДРОЇДИ СЛУГИ НАРОДУ ТОМУ ЩО ТИ ЛЯРВА ТУПОРИЛА НЕ НАМАГАЛАСЯ ПРИПИНИТИ ЗВЕДЕННЯ РАХУНКІВ ЇАБНА ДІЯ ЦИФРОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТІВ НАС БУДЕ ЇБАТИ В СРАКУ УСІ СУПУТНИКИ ВЖЕ ЗНАЮТЬ ПРО НАС УСЕ НАС ПРИЄДНАНО ВЖЕ БЕЗ НАШОГО ВІДОМА ДО СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ БЛЕКРОК ДЯКУЮ ДЯДЬКУ ШВАБ БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ НА ВСЕСВІТНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ Я НІКОЛИ НЕ ЇВ ЖУКІВ Я НЕ ХОЧУ ЇСТИ ЇБАНИХ ЖУКІВ АЛЕ 73% ХОТІЛО ПОРЖАТИ ТА ХОЧ ПОЖРЕМО ЖУКІВ ЇБАНИХ ВИБОР ОЧЕВИДНИЙ ЇСТИ АБО КОЛОРАДСЬКИХ АБО БОГОМОЛІВ АБО ЖУКІВ НОСОРОГІВ ПОКИ БЛЯДУВАТА ОКСАНА ЇБАТИ ЇЇ В ПИЗДУ ЗА НОГИ НА ВИВОРІТ ПІДСТАВЛЯЄ СРАКУ ЗА ГРОШІ НІМЕЦЬКОМУ ОЛЕГУ ТАКОГО ТИ ХОТІВ МАЙБУТНЬОГО ПОМАРАНЧЕВА ШМАРКЛЯ СТАР ЛІНК ЦЕ ІГРАШКА ЗАРАЗ ЇБАНЕМО НЕЙРАЛІНК КОМЮТЕРНИЙ ЧІП ДО ГОЛОВИ ЩОБ ПРОЕКТУВАТИ ПРЯМО НА СІТЧАТКУ ТЕ ЯК ОКСАНУ ЇБУТЬ У ПИЗДУ ТА СРАКУ ТРИ ФРАНЦУЗИ ТА 4 НІМЦЯ А ПОКИ СЛЮНА В ТЕБЕ ТЕЖЕ ТА ХУЙ РОЗРИВАЄТСЬЯ У САМОЗАБУТТІ СПЕРМИ У ТЕБЕ ПОВНИЙ РОТ ЖУКІВ ЛАСКАВО ПРОСИМО НОВИЙ СВІТ МУЛЬТИПОЛЯРНИЙ ХУЙ НЕГРА РВЕ ДУПУ ІРИНИ ГЕРАЩЕНКО Я ПАТРІОТ УКРАЇНИ Я ОБОЖНЮЮ ЄВРЕЇВ Я БУДУ БІГАТИ ГИГИКА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ СЛАВА УКРАІНІ ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ГРОШЕЙ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ КОРОНАВІРУСОМ ТИ ВЖЕ ПІД ЇБАНИМ КОВПАКОМ АРМІЯ ДРОНІВ ДИВИТЬСЯ ПОРНУХУ СИДИТЬ ТА ДРОЧИТЬ БАЧИТЬ УСІ ІНФРАСТРУКТУРУ НАТО БАЧИТЬ КОЖНИЙ ДЮЙМ ЗЕМЛІ ВЗДОВЖ ТА ПОПЕРЕК ТВОЇ ДІТИ ВИПЛАТИМУТЬ ЇМ ПЕНСІЮ КОЖНА БЛЯДЬ СОБАКА ЗНАЄ АРМІЯ ДРОНІВ БУДЕ ЇБАТИ ТЕБЕ ОСОБИСТО ЛАСКАВО ЗАВЖДИ ПРОСИМО У НАШЕ МІСТО ПОЛІЦІЯ МАЙБУТНЬГО ТОДІ І БУДУТЬ РОЗВИВАТИСЯ АНДРОЇДИ ШТУЧНИЙ МОЗОК ЯКЕ ВОНО ЗАЇБАЛО ПОМАРАНЧЕВА ШМАРКЛЯ НАХУЙ ТИ МЕНЕ ЗАЇБАЛА Я БИ ВЗЯВ БЛЯДЬ ГАРАНТУ КИНИНУВ ТОБІ НА ГОЛОВУ ЩОБ ТИ ПОМЕРЛА НАХУЙ ШМАРА

⋮⋮⋮   No. 310061 OP

>>309907
ОХУЇВ БЛЯ МОЛДОВАНИН ЧИ ШО ПИЗДУЙ НА ЗАВОД ВПК ПРОМИСЛОВІСТЬ РОЗБУДОВА УКРАЇНИ ЗЕДУЧЕ ПЕС ПАТРОН ВОВА ЇБАШ ЇХ БЛЯТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ЗБРОЙНІ СИЛИ А НЕ ТО ТОБІ УСЛОВКУ ВПАЯЮ ЗА СПРОБУ ВИЇЗДУ З УКРАЇНИ ТА Я ТЕБЕ БЛЯТЬ ДІСТАНУ НАХУЙ У БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ ЗЕМЛІ У БУДЬ-ЯКІЙ КРАЇНІ ТА НАВІТЬ БЛЯТЬ СУКА НА БУДЬ-ЯКІЙ ПЛАНЕТІ ТИ ВІД МЕНЕ НЕ СХОВАЄШСЯ ПІДОРАС ТИ МЕНЕ ЗРОЗУМІВ? А ТЕПЕР ПИЗЛУЙ НА ПАТРОННИЙ ЗАВОД І ЩОБ Я ТВОЮ ПИКУ СОАКУ ТУТ НЕ БАЧИВ МОЛДОВАНИН

⋮⋮⋮   No. 310066

ПАЦАНИ, Я СЬОГОДНІ ЙШОВ КОРОТІШЕ ПО РИНКУ І ПОБАЧИВ ХІККА У МАЙЦІ "КРОПИВАЧ", НУ Я ПІДСКОЧИВ І РІЗКО ПЕРЕЇБАВ ЙОМУ В ЩЩІ З ВІРТУШКИ І ПОЯСНИВ ЙОГО КРИКОМ І ПОЯСНИВ ЙОГО КРИКОМ "НЕ ЛЮБЛЮ УБК", ТОМУ ЩО Я УЧАДІВ ПО ЗЕЛІ, ХЛОПЧАКИ ДУХ СТАРОЇ ШКОЛИ ЖИВЕ ТІЛЬКИ НА ТРОЄЩИНІ, де ЇБАШАТСЯ по хардкорУ, де В ХЛОПЦЯХ живе ЕНЕРГІЯ, МОЛОДІСТЬ І ЇБУТЬ систему В РОТА! ТІЛЬКИ ТРОЯ 359, ТІЛЬКИ ХАРДКОР!!! ЮНІТІ УЛЬТРАХАРДКОР ТРОЄЩИНА!!! ХЛОПЦІ ЇБАШТЕ ХІКАНІВ, ФЕЙ, АНТІАНТІФУ, ПІДАРАСІВ, ЧАДІЙТЕ НА ЗЕЛІ, ЛЮБІТЬ СВОЮ Сім'ю, ХЛОПЦІВ і СЦЕНУ! ГОВОРІТЬ ВІДКРИТО І СМІЛИВО ПРЯМО В ОБЛИЧЧЯ! ТРОЯ!

⋮⋮⋮   No. 310126

ЯРІК ВІДЄОРЄГІСТРАТОР НАЗИВАЄТЬСЯ В МЕНЕ СИСТЕМА, БЛЯДЬ. ПРІВЄТ ПОСТРЕЖИСЯ, БЛЯДЬ. ДРУГОЇ НЕМА ЯРІК ХУЯРЕ, БЛЯДЬ. ТІ ЇБАНЬКИ НАС БОЯТЬСЯ, БЛЯДЬ. А ДЕ ТА ПОДРУГА? ПОДРУЖКА ДЕСЬ ВТЕКЛА, БЛЯДЬ. ЯРІК, БЛЯДЬ! ЯРІК, БЛЯДЬ! ЯРІК... БЛЯДЬ, ЯРІК, ПИЗДЕЦЬ. Я ЇБУ ТАМ УЇБАЛО, НАХУЙ. ЯРІК ГЛУШИ, БЛЯДЬ. ПІЗДА БАЧОК, БЛЯДЬ, БАЧОК ПОТІК, НАХУЙ. ЯРІК ВИЛАЗЬ НАХУЙ, ЬЛЯДЬ, ВИЛАЗЬ НАХУЙ. ТІКАЙ НАХУЙБЛЯ. ПІЗДЄЦ ЯРІК БЛЯ, ТИ ЗАЇБАВ.

⋮⋮⋮   No. 310128

Хтось тут явно з дурки втік

⋮⋮⋮   No. 310149

>>310128
Не хвилюйся, це просто наслідки змін клімату в міжсезоння, можливо в людини такий спосіб розважити себе, просто не до кінця розуміє певні моменти, не знає як висловити свою думку, бажає до себе особливого ставлення. Та й таке...

⋮⋮⋮   No. 310370

ПЕС ПАТРОН ПЕС ПАТРОН ТАКИХ ПОТРІБНО БАТАЛЬЙОН ДОБРОГО ВЕЧОРА МИ БАБУЇНИ БАЙРАКТАР ВАНЬКА ВСТАНЬКА ПЕС ПАТРОН ОРКА ТІЛО ЛЯЖЕ В ГРУНТ ПЕС ПАТРОН ПЕС ПАТРОН ХОЧУ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО БАЙРАКТАР ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА Я ЙДУ У УКРИТТЯ А ЗНАЧИТЬ СКОРО ПЕРЕМОГА БАЙРАКТАР ХТО ТРИМАЄ ЦЕЙ РАЙОН ВОВА ЇБАШ ЇХ БЛЯТЬ

⋮⋮⋮   No. 310371

ЩО БУЛО ПРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ, ЩО МИ ВТРАТИЛИ
1. МАЗАНКИ РОБИЛИ З МОЛОЧНОГО ВАПНА, ХОЧ ВІДЛАМУЙ ШМАТОЧОК СТІНИ І ЇЖ
2. СИЛА ГРАВІТАЦІЇ БУЛА СЛАБША В 4 РАЗИ, КОЗАКИ В КАФУ ЗАСКАКУВАЛИ З РОЗБІГУ ПЕРЕСКОЧИВШИ МОРЕ
3. ЛЮДИ ЖИЛИ ВІЧНО І ЗАЛУПУ МАЛИ ЯК МАКОГОН, АЛЕ В СЕРЕДНЬОМУ У 80 РОКІВ ХОРОБРО ПОМИРАЛИ В БОЮ
4. ЯКЩО СПІТКНЕШСЯ НА ВУЛИЦІ, ТО КОЗАКИ ВІДРАЗУ ПІДБІГАЛИ ЛЮЛЬКУ НАБИВАЛИ, ПХАЛИ ЗОЛОТО В КИШЕНІ І БРАТАЛИСЯ
5. ОЛЕНІ, КАЧКИ, КАБАНИ ТА ПОЛЯКИ САМІ ПІД МАЗАНКУ ПРИБІГАЛИ І ВІДРАЗУ В ПІЧ ЗАСКАКУВАЛИ
6. РОЗКАЗУВАВ ОРЛИК В КОНСТИТУЦІЇ, ЩО ВСІ ЛЮДИ ВНОЧІ ПРОКИДАЛИСЬ ВІД БАЖАННЯ ГЕРОЇЧНО ЗАГИНУТИ В БОЮ І ВІДРАЗУ НА СІЧ БІГЛИ
7. ВАГІТНІСТЬ ТРИВАЛА 2 ТИЖНІ, ДІТЕЙ ЗА ОСЕЛЕДЦІ ВИТЯГУВАЛИ, НОВОНАРОДЖЕННІ ВАЖИЛИ ПО 20 КГ І МАЛИ ПРИ СОБІ ШАБЛЮ
8. ВОДА У ДНІПРІ НА СМАК БУЛА ЯК КВАС І ЛЮДЕЙ ВОСКРЕШАЛА
9. ЗИМОЮ БУЛО МІНУС 70, АЛЕ ВСІ БОСИМИ НА ПОЛЯКІВ ХОДИЛИ
10. КАЛИНА РОСЛА У БЕРЕЗНЯКУ РОЗМІРОМ З ЯБЛУКО, ЯБЛУКО РОЗМІРОМ З ГАРБУЗИНУ, ГАРБУЗИНА - З ХАТУ, А В ХАТІ КОЗАКИ СИДІЛИ І ПІСЕНЬ СПІВАЛИ, І ТАКИХ, ЩО ВІД НИХ ЗИМОЮ ВИШНІ РОЗЦВІТАЛИ

⋮⋮⋮   No. 310414 OP

>>310371
ОЙ ГЕРОЯМ СЛАВА, УКРАЇНА ПОНАД УСЕ, БАААААТЬКО БАНДЕРА ЩЕ ДО НАС ПРИЙДЕ І ЗА УКРАЇНУ ВСІХ НАС ПОВЕДЕ, УКРАЇНА УКРАНА, МОСКАЛІВ ГЕТЬ УУУУУУКРААААААЇЇЇЇЇЇЇЇНААААААП
ҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐ
ЄЄЄЄЄЄЄЭЄЄЄЄЄЄЄ
ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇ
ІІІІІІІІІІІ

⋮⋮⋮   No. 310418

>>310371
Обожнюю цю пасту.

⋮⋮⋮   No. 310419

>>310418
На основі цієї пасти було б піздате аніме, якби зробили.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]