[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1597287500.034021-.png ( 72.65 KB , 1349x214 )

⋮⋮⋮   No. 5874 [Reply]

BASED

⋮⋮⋮   No. 5879

>>5874
Насправді, це брєд. Так як українці бажали зберегти совок стільки ж, скільки й росіяни. У обох країнах, якщо я вірно пам'ятаю, 70% населення було за його збереження.

⋮⋮⋮   No. 5880

File: 1597329259.048191-.png ( 412.04 KB , 652x495 )

>>5874
Ага

⋮⋮⋮   No. 5881

>>5880
Негативна селекція - стронг! Хоч в популяції ховрашків, хоч у людей.


File: 1476439685129.jpg ( 93.12 KB , 550x688 )

⋮⋮⋮   No. 37 [Reply]

why is everybody burger here
22 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5611

File: 1591374185.13976-.jpg ( 104.69 KB , 572x519 )

>>5601
Дивна світлина. Виправив її.

⋮⋮⋮   No. 5612

>>5611
Ну бо ти окрім Гаррі Поттера нічого не читав, тому нічого дивного

⋮⋮⋮   No. 5615

File: 1591377091.663881-2.jpeg ( 119.22 KB , 530x744 )

>>5611
Робер Маєр на форумі "як навчати історії" зазначає:

"2. Великою мірою національну державу нині сприймаємо як ефемерний
феномен. Її історичний підсумок виявляється дуже скромним, а в Західній
Европі її оцінюють переважно неґативно. У великих катастрофах ХХ століття
звинувачують націоналізм. Дедалі частіше національні наративи, натхненні
конструктивістськими підходами, цікавлять світову наукову спільноту (scientific community) істориків лише як об'єкти дослідження. Вимога вивчати історію як національну історію знаходить щораз менше послідовників. Якщо
розглядати історію насамперед крізь призму національної історії, то в такий
спосіб неминуче плекатимемо виключення та національні стереотипи, а це підтримуватиме механізми, які вкотре можуть виливатися в нетерпимість і зверхність. Хто починає писати з позиції «національної ідеї», опиняється перед небсзпскою компілятивного надміру. Така особа підбирає факти, за допомогою
сумнівних розповідних технік створює видимість обґрунтованого викладу
і випереджає формування чиїхось суджень, згідно із гаслом: «Добрим є тс,
що приносить користь нації». Уже сам факт виокремлення «власної» історії
означає неминучу девальвацію історії «іншого». І такий підхід у принципі
унеможливлює розуміння інших народів. Якщо в образі історії сподівання,
страхи, суб'єктивні досвіди сусідських націй залишаються затемненими, це
дуже перешкоджає діалогові. Тоді немає усвідомлення того, що тріумф однієї
нації часто виявляється катастрофою іншої, гордість від перемоги одного
етносу зазвичай є травмою іншого, а те, шо одна група зараховує до своїх здобутків, нерідко є великою втратою, з якою доводиться миритися іншій групі.

Уже узвичаєний в історичній науці відхід від національного наративу
спершу приживався у викладанні історії з певною затримкою. Та в багатьох
країнах Європи історію вже викладають з позиції європейської або, відповідно,
глобальної історії. В неї інтеґровано елементи національної історії. І лише в
меншості країн «загальну історію» та «національну історію» виокремлено як
спеціалізації або самостійні курси. Шкільні книжки, які наївно або й пафосно
та шовіністично пропагують національну державу, є дедалі більшою рідкістю.
Майже в усіх країнах можна зафіксувати моменти, що засвідчують послаблення національних позицій та редукцію національних стереотипів.

Помітно, що більшість авторів принаймні знайомі з проблематикою включення та виключення (інклюзії та ексклюзії), етноцентризму, самостилізації
як нації-жертви, табуювання та ідеологізації. Втім, міра просування цієї тенденції є дуже різною. В межах ЄС існують механізми, що впливають на європеїзацію, але водночас і на реґіоналізацію образу історії.

У деяких західноєвропейських країнах прицільно дотримуються анаціонального підходу, згідно з яким, скажімо, книжка з назвою «Наша історія»
може опинитися під забороною через свій виокремлювальний характер.
Навіть у Росії, де нині зафіксовано дуже масові тенденції повернення до націоналістичної історичної політики, все-таки можна, як мені здається, говорити про межі ідеологічної інструменталізації, зумовлені науковим і професійним етосом авторів шкільних підручників. Та з цього прикладу стає
очевидним, що вплив викладання історії на формування ідентичности є дискусійним питанням. Суспільна згуртованість є дефіцитним ресурсом. Потреба
в певності, яку обіцяє спільнота, як і в самоповазі, можуть спонукати до писання шкільних підручників історії так, щоб вони посилювали відчуття «ми»-
спільноти й вимальовували образ славного минулого. Якщо держава під-
носить це до рівня програми в рамках «виховання патріотизму», виникає не-
безпека, що такі образи історії будуть порожніми й штучними або й узагалі
примітивними. Дух та інтелектуальність стають ближчими, якщо допускати
диференційованіші та самокритичні образи історії. Національна безпека є тим
вищою і стабільнішою, чим кращі відносини сусідства всередині та назовні. І
досягнути цього можна, зокрема, дбаючи про розуміння історії національних
меншин та сусідніх націй і включаючи їх у власний образ історії. Також і самоповага є вищою, якщо вона спирається не на історично зумовлене демонстрування сили та влади, а на усвідомлення причетності до сім'ї народів. І
тут шкільні підручники можуть стати в пригоді, пропонуючи такі можливості
ідентифікації, що перебувають поза патріотично-шовіністичними шаблонами
і за мету викладання історії ставлять формування історично обізнаного й критично налаштованого громадянина."

⋮⋮⋮   No. 5621

>Роберт
>Європі
>те

⋮⋮⋮   No. 5869

>>5615
> Робер Маєр на форумі "як навчати історії" зазначає:
Кожен раз читаючи все це гівно я згадую Тараса Шевченка вірш і Мертвим і Живим...

«Нехай скаже

Німець. Ми не знаєм».

Отак-то ви навчаєтесь

У чужому краю!

Німець скаже: «Ви моголи».

«Моголи! моголи!»

Золотого Тамерлана

Онучата голі.

Німець скаже: «Ви слав’яне».

«Слав’яне! слав’яне!»

Славних прадідів великих

Правнуки погані!
...
Всі знаєте. А своєї

Дас[т]ьбі... Колись будем

І по-своєму глаголать,

Як німець покаже

Та до того й історію

Нашу нам розкаже, —

Отойді ми заходимось!..


File: 1596318923.496719-.jpg ( 69.24 KB , 528x604 )

⋮⋮⋮   No. 5830 [Reply]

I’m not useless, i’m just a king of excuses.

Проснулся без будильника в самую рань. Поспал 5 часов, а я и не против. В последние пару дней начались качели бодрости и сонливости. Однако передвигать ноги до остановки все так же мучительно. Когда мы сели в автобус, из него выгнали вошедшую девушку. Потому, что она была без маски. Таковы правила. Маски были на всех: на подбородках у бабушек, кое-как висящая на ухе у водилы. Но на ней не было никак. Лишь мое лицо было полностью прикрыто. Мое ущербное лицо. Когда она на мне, я словно теряю свой облик. Он перестает существовать, диктовать условия мне и окружению. Я больше не урод.
Когда мы ехали домой обратно, я вспомнил, что взял свою маску, т.е. отец предположительно захватил две. Я спросил его об этом. И да. У нас была одна лишняя. Но я тогда об этом не подумал. Выходя из дому я знал, что батя не спросит меня и возьмет две. Но на остановке я забыл. Я тупой человек. Какое право имеет жить человек с таким интеллектом?
На рынке меня резко дернуло в ремиссию. Бегал по торговым точкам и брал товары из списка. Мне было даже весело. Еще бы, впервые за полгода вышел в город. Я улыбался, шутил с продавцами. Рассматривал товары. Цветные рыбки, глупая и странная литература, цветастый китайский ширпотреб!
Мне хочется плакать, вспоминая это, ведь никто не улыбнулся мне в ответ, никто не посмеялся со мной. Я улыбался им, незнакомцам, просто так: бескорыстно и искренне: не ртом, его не видно, я улыбался глазами. Всем похуй.
В ветаптеке была очередь и бессменная горгона-продавец, по сравнению с которой Женя из Бесконечного Лета - просто ламповая неко-тян. Особенно она не любит, когда ты просишь что-то от блох. “Порошки, капли, аэрозоли, шампуни?” Если одно из этого, то какое? Я ебу? Я что, нанимался изучать их ассортимент? Задержка. Стою, туплю. Сзади пара человек ждут очереди. Один из них, жирный мужик, возможно даже дед (если судить по седым вискам и огромной проплешине). Ладно, он даже жирным сильно не был, видали и пожирнее, но у него был огромнейший живот. Я бы и не заметил его, если бы недовольный рявк из-за спины. Нечто грубое (не запомнил), не из категории “Быстрее”, или “Да сколько можно, люди ждут”. Это было нечто наподобие “Блин, бери и вали уже, задолбал тупить”.
Обычно я очко. Я всегда был очком. У меня патологическая фобия конфликтов, даже без угроз драки. И даже, если во мне просыпается агрессия, как бы сильна она ни была, я могу лишь агрессивно мямлить в ответ. Тут же я ровно тем же тоном ответил этому пидорасу, что буду стоять столько, сколько потребуется. Там было еще что-то оскорбительное, в этой или следующей реплике (опять же, у меня очень плохая память - следствие бесцельно просыпаемых дней и ночей). Поэтому он посоветовал мне сбавить гонор, “а то выйдем” (или “а то выйдешь”). На что я ответил: “Ты, у меня щас выйдешь”. И он вышел. Я мгновенно переключился в софт-режим для продавщицы, взял лекарства отчалил. На улице его не было. Рядом со входом на пороге молча стоял жирненький дедок-мужичок такого же типажа, но мои глаза не адаптировались к яркости улицы, да и ни одной приметы я не запомнил (раньше я не смотрел людям в глаза, теперь я дохикковался до того, что вообще не смотрю на людей).
И теперь мне грустно, что я не подошел к нему и не сказал что-нибудь в тему. Тогда бы: а) это был бы оказался не он; б) он бы слился; в) я бы его отпиздил. Последний раз, конечно, дрался 8 лет назад ( точнее, меня пиздили втроём). А, ну ещё 9 лет назад (но тогда их было около 15, а меня и моей девушки, получается, двое… кхм… да).
Но в этот раз ещё во время разговора во мне разгорелась такая необъяснимая агрессия и самоуверенность, граничащая с отчаянием, что я горел тем, чтобы размесить его жирное ебало в фарш. Но это желания. По факту работали бы правила Fallout. Живот: уязвимость - 146%, вероятность попадания - 100%. Какая удача, и какой проеб шанса! Но хватит маняфантазий, я просто постоял/поступил и ушел. Прижал лицо к рюкзаку и выкричал в него всю злость и обиду (как обычно) и потопал дальше по квестам.
Шаурма для анонима
https://www.kropyva.ch/d/res/40.html#242
проблем не составила, кроме ебаного соуса. Оббегал весь рынок за ним и не нашел. Оказалось, аж в городских магазинах. Ещё и лаваш старый блядь!
Пришлось долго околачиваться в строймаге, пока батя ебался с плинтусами. В соседнем отделе я встретил ее. Я забрел за угол, открывающий коридор между стеллажами и заканчивающийся стеклами витрины. Яркое полуденное солнце высвечивало темный контур ее изящного тела. Хрупкая фигурка вечно юной девицы с трёхлетним ребенком за руку. А потом подошёл ее муж. Одно слово "муж". Я вот только скажу это слово - и описывать не надо, вы ведь и так в курсе. А, если нет, то это мужик средних лет. Нет, "средние лета" для мужа это не 30-40 лет. Это от 20 до 50. Это рост 170-180, плешица или полная лысина. Это незначительный лишний вес, животик, кривые ноги. Вот, что такое муж. Наш экземпляр еще и апгрейднулся скошенным подбородком, выпуклыми щёчками, будто набрал полон рот бабушкиного варенья. Ах, да! И стандартные для "летнего мужа" поло, шорты, сланцы и часы претенциозного дизайна. Существо поковыляло к суженой-хуюженой, дождалось консультанта и до меня донеслись обрывки фраз про раковину и кран. В очко себе свой кран запердоль…
З.ы. Ну а по приезду домой меня вконец распидорасило и пришлось расхуярить немного посуды из чулана и здоровскую банку варенья. У меня для таких вещей специальная труба из Сайлент Хилла. Оказалось мало и пришлось покоцать все окружение и доломать проржавевшую The pipe. Благо, в душе было полно воды для доснятия стресса, а ледяная вода не так дизморалит сквозь одежду. (Кстати, пытка каплей на темечко не работает)
З.з.ы. Теперь пишу это и вспоминаю тот вечер, когда я, брат и она (брат с ней тогда встречался) чиллили на холмике, омываемом ламповым сельским прудом. Ночь, прохлада, костер, мягкое покрывало, вино. Брат поехал за добавкой, а мы с ней болтали о пустяках. Я травил байки, а она увлеченно слушала. В какой-то момент (без задней мысли) положил голову ей на коленочки, продолжая вещать истории. Помню, как после очередной шутки она рассмеялась и добавила: "Ебать, ты классный пацан". И в этот момент я обратил внимание, что она уже пару минут гладит меня по голове (как в романтичных аниме).
Я любовался ее ниспадающими прямыми волосами, балдахином скрывающими мое лицо и ласкающими уши и подбородок. Одну ладонь я сжимал в своей, другую прижимал к щеке и терся о ею о запястье. Заглядывал в огоньки костра, скачущие в ее блестящих зрачках. А потом послышался гул мотора и все кончилось. Цените братьев и друзей.
3 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5834

hello

⋮⋮⋮   No. 5835

>>5834
hi

⋮⋮⋮   No. 5842

>>5835
How are you?

⋮⋮⋮   No. 5843

>>5842
Same old. What about you,?

⋮⋮⋮   No. 5844

>>5843
Заздрю мертвим


File: 1591034564.652048-.jpg ( 261.86 KB , 672x860 )

⋮⋮⋮   No. 5598 [Reply]

Как же уже заебала скорость этого сайта.

Когда на КРОПИВАЧЕ уже появится больше людей?
4 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5648

>>5598
> Как же уже заебала скорость этого сайта.
Скільки дописів та постів зробив ти з метою підвищення швидкості?

> Когда на КРОПИВАЧЕ уже появится больше людей?
Коли про нього дізнаються, вочевидь

⋮⋮⋮   No. 5649

Смішить коли люди, що звикли до надлишкового контенту і заходять на борди як включають телевізор, з якого рікою ллється контент та лулзи, заходять на борду в якій кожен має робити контент сам, одразу з'являється дисонанс: "чому мені не смішно? чому так мало? чому так повільно?". Отак, друже, любиш сміятися - люби і дописи робити

⋮⋮⋮   No. 5790

>>5598
буде лайно якщо буде більше людей, а зараз це не обісрана срачами борда

⋮⋮⋮   No. 5792

Коли русня повиздихає нахуй, очевидно ж.

⋮⋮⋮   No. 5796

>>5790
Хех.


File: 1592410867.123829-.png ( 80.16 KB , 293x339 )

⋮⋮⋮   No. 5681 [Reply]

this country has to be one of the worst shitholes in the world

-one of the hardest countries to get sex. all women are both feminist whores and ultraconservative islamists at the same time.they dress up like whores,flirt with everyone yet don't let anyone touch them.
you get jailed and stabbed in prison for false rape accusation. there are no trials, no proof required in order to convict you.

-everything thats pleasureable is taxed to death. cigarette prices are 95%+ tax, alcohol is even more expensive than norway, gaming consoles have special taxes for them, phones have over 100% tax, cars have over 400% tax(real. a car that costs 2000€ in germany is sold here for 40000€)

- high interest rates, horrible inflation (100%, prices double each year) and government fakes statistics

- 1 million documented, probably 2 million refugees in total. syrian,paki,afghan,iranian,central asian,african all of worlds filth. some of them return to their countries because this place is even worse.

- one of the worst passaports in the world bar afghanistan etc.

- winns take pictures of people who don't give up their seats for elderly in public transport and lynch them.

- paypal is censored so you can't freelance, uber is censored, wikipedia is censored, facebook/twitter is censored and the moment you post anti niinistö stuff you get jailed immediately.

-extremely high crime rates, like in brazil but it is even worse because it goes unrecorded.

-people constantly fuck their cousins and government taxes us to death to order billion dollars of medicine to cure their incurable retarded kids with ALS,kürt ölüm

direct quote from niinistö

"people who had brains already left winland, those who stayed here fell into our trap"
--
Ok lets say economy is fucked due to people not being able to afford anything apart from white bread but shouldn't there be something good in a country? Not even one good tradition ? Nothing goes further than a plastic chair on street for a street wedding, there are rules of shitistan that suffocates person, this air stresses us all

Atleast the nature could be good but even the most remote areas are filled with plastic bottles. Everywhere is infested with people who dance to shitty helsinki music, can't see anything worth redeeming.

Ok then having sex could be easy, like in africa. you could die from AIDS but atleast you'd have a happy life, nature's beatiful, it has a culture of its own, people aren't barbarians , you can feel something good.

Even the flag smells of swedish socks. How can be nothing good in a country? It is like a joke, people are barbarians , no manners or intelligence.View on streets are unpainted and unfinished beton buildings. There is no place in this land where you can scream " I AM ALIVE ! "

Even while purchasing meat you're almost going to get 2 years guarantee, and on top of that there is pressure and stress, evil stupid and uncultured people, horrible city planning ,islam and mosques. When you add it all together i can't even breathe.
2 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5684

Чому фін прийшов до нас жалітися на життя в Фінляндії?

⋮⋮⋮   No. 5689

ok

⋮⋮⋮   No. 5690

hello from ylilauta international

⋮⋮⋮   No. 5694

>>5684
А може він так хизується.

⋮⋮⋮   No. 5791

>>5681
haha funny joke


File: 1593358915.049844-.jpg ( 89.36 KB , 1280x343 )

⋮⋮⋮   No. 5763 [Reply]

Драмокублосрачі вже на кольчані, без реєстрації та смс

⋮⋮⋮   No. 5764

>>5763
Навіть там дізналися, що арсен-підарас? Надзвичайно.

⋮⋮⋮   No. 5765

>>5764
Ага, він Kohlzine писав.

⋮⋮⋮   No. 5766

>>5764
Світове визнання, хулі.


File: 1592472260.79784-.jpg ( 53.13 KB , 665x431 )

⋮⋮⋮   No. 5728 [Reply]

⋮⋮⋮   No. 5732

>>5728
Bonjour!
Why despite French is one of the most speaking languages French boards are small?

⋮⋮⋮   No. 5733

>>5728
None
Our folk singer Khrystyna Soloviy once told she is a fan of Serge Gainsbourg.

None
His father was born in Kharkiv.

⋮⋮⋮   No. 5756

>>5728
cacи


File: 1592416957.852398-.jpg ( 72.96 KB , 765x960 )

⋮⋮⋮   No. 5691 [Reply]

found the new /int/ :DDD
3 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5744 OP

>>5692
what are you talking about?
i just wandering around different chan's /int/

⋮⋮⋮   No. 5745

>>5744
abt your political orientation

⋮⋮⋮   No. 5749

>>5743
Honestly, no, I had been using picture to text algorithm (Optical Character Recognition) online.
So this tranlslation is not perfect to put it mildly.
I should recognize and translate hieroglyphs one by one to be more percise next time.
Anyway, thank you! It was a good challange for me!

⋮⋮⋮   No. 5750

>>5749
>precise

⋮⋮⋮   No. 5751 OP

>>5745
kinda surprised to see non-taiwanese know the green and blue reference, but anyway i am neutral in taiwanese politic
>>5749
good luck on learning chinese


File: 1497290119248.jpg ( 83.25 KB , 550x292 )

⋮⋮⋮   No. 2772 [Reply]

Всю жизнь на русском говорю. Украинский вроде знаю, но писать на нём не могу, кажется что пишу глупость какую-то. Видимо это происходит из-за чужеродности украинского для меня, всё таки очень давно на нём не говорил. Интересно, я один такой?

Алсо, что за Анон обитает на ентом чане? Это хохляцкий филиал мочана или приятная мелкоборда? Никогда не интересовался в силу вышеописанных причин.

Подходящей картинки не нашёл, потому вот вам случайная.
57 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5673

File: 1592398036.307421-.png ( 17.28 KB , 959x172 )

>Тож не могу в украинскую мовку..

⋮⋮⋮   No. 5674

File: 1592398194.468212-.jpg ( 107.56 KB , 640x640 )

>>2772
> Украинский вроде знаю, но писать на нём не могу, кажется что пишу глупость какую-то.

⋮⋮⋮   No. 5675

>>5673
на смоктач лузере!

⋮⋮⋮   No. 5677

>>5675
Недоцільно говорити з копіпастами.

⋮⋮⋮   No. 5679

>>5673
можеш попрацювати нашим шахідом на смоктачі?


File: 1591970105.730882-.png ( 680.46 KB , 1366x768 )

⋮⋮⋮   No. 5643 [Reply]

Русофобія - погано!
3 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 5647

>>5646
Ти справді пишеш з Росії?

⋮⋮⋮   No. 5650

File: 1592155699.075382-.jpg ( 84.83 KB , 620x512 )

File: 1592155699.075382-2.jpg ( 76.84 KB , 620x615 )

File: 1592155699.075382-3.png ( 37.19 KB , 922x310 )

File: 1592155699.075382-4.jpeg ( 80.53 KB , 620x1071 )

>>5643
Нема ніякого страху перед вживанням російських слів і нічого поганого в українізації в Україні теж—це лише наслідок нав'язаних звичок і дезорієнтованості, тобто розсіяності, у інформаційному просторі.
Також існують процеси глобалізації, яка здатна видавати свою "ідеологію масштабування" за "здоровий глузд".

1991-го ми відновили Незалежність. Не проголосили, ні. ВІДНОВИЛИ. Бо проголосили ще 1918 року, а 1991 – відновили. Весь час до 1991-го ми були в окупації.
На початку 90-х в гуманітарних колах була така сентенція: "хочете читати якісні переклади – робіть їх самі".

Читаючи російський переклади дуже часто стикався з невідповідністю та перекручуванням змістів, втратою художньої глибини підтекстів та красою рим.
Українська відрізняється не тільки вишуканістю фонетичної милозвучності, але й є більш спорідненим монотеїзмом, тобто однокорінністю, з іншими слов'янськими мовами, що полегшує їх вивчання.

У Конституції чітко про це зазначено:
"Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України."

⋮⋮⋮   No. 5651

>>5643
Звісно що погано. Якого хуя їх боятися? Їх пиздити треба.

⋮⋮⋮   No. 5666

>>5643
Я коли вперше почув це слово подумав що це страх підхопити ЗПСШ від москалихи. Хто сейм?

⋮⋮⋮   No. 5676

>>5647
ні, мій провайдер дає мені рос айпі.


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]