[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1699979732.450109-.jpg ( 134.66 KB , 1818x803 )

⋮⋮⋮   No. 321242

september sucks - якісний маргінальний український ютубер.

⋮⋮⋮   No. 321243 OP


⋮⋮⋮   No. 321244 OP


⋮⋮⋮   No. 321245 OP

>>321244
Він читав кропивач, але не сидить тут.

⋮⋮⋮   No. 321260

>>321242
Вересень і Рідкий Змій - це посіпаки Григорія Маклая.
А Радикальний Компсогнат робив разоблачєніє викриття на Маклая Григорія.

⋮⋮⋮   No. 321264

>>321260
Що?

⋮⋮⋮   No. 321267

>>321264
Чоловіче, ти не шариш за український нижній інтернет. Подивись ці канали: https://www.youtube.com/@grigory_maklay https://www.youtube.com/@september_sucks https://www.youtube.com/@likvidniyzmiy

⋮⋮⋮   No. 321271

File: 1699991794.824319-.png ( 38.84 KB , 672x171 )

File: 1699991794.824319-2.png ( 450.51 KB , 564x619 )

File: 1699991794.824319-3.png ( 44.38 KB , 631x205 )

File: 1699991794.824319-4.png ( 44.3 KB , 686x170 )

>>321267
>Тред про Вересня.
> Пишуть що ОП не шарить за нижній інтернет.
>Кидають посилання на канал Вересня.

⋮⋮⋮   No. 321291

вересень смокче Х У Я

⋮⋮⋮   No. 321294

>>321264
>Що з моїм тузом?!

⋮⋮⋮   No. 321303

File: 1700037448.741007-.webm ( 13.92 MB , 640x480 )


⋮⋮⋮   No. 321379
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]