[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1713544909.217104-.png ( 31.52 KB , 255x207 )

⋮⋮⋮   No. 7299

Сап, любі друзі! Ніяк не можу знайти значення слова "лятись" (приклад використання: "...Кров схолоне, буде лятись. Хтось зависне на гілляці..."). Гуглу таке невідоме, а з контексту можна сприйняти по різному. Тож, чи відоме це слово комусь? Напишіть значення, будь ласка


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]