[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1709733626.5421-.jpg ( 83.75 KB , 500x500 )

⋮⋮⋮   No. 7075

Хтось зробив переклад ідеального класу математики сірно, нарешті хоть хтось його зробив, бо в останій час бачив тільки кацапську версію
https://www.youtube.com/watch?v=fSsIawZ6yvk&ab_channel=_sky_artem_%21


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]