[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1642775930.943652-.jpg ( 2.6 MB , 2249x2835 )

⋮⋮⋮   No. 6317

Iſce ne uumerlⲁ ɥcrⲁını.
Nı zlⲁuuⲁ. nı uuole.
Iſce nⲁm. brⲁꞇꞇe molodıı.
Vփmıhneꞇze dole.

Zgınuꞇ nⲁſı uuorıſenchı.
Ⲁc rozⲁ nⲁ zoncı.
Zⲁpⲁnuıem ı mı. brⲁꞇꞇe.
V փuoıı փꞇoroncı.

Duſu ı ꞇılo mı poloſım
Zⲁ nⲁſu փuuobodu.
I pocⲁſem. ſco mı. brⲁꞇꞇe.
Cozⲁccogo rodu.

⋮⋮⋮   No. 6318 OP

Mene tⲁc zreſtoiu colız pozⲁdeꞇ zⲁ nⲁrugu nⲁd Derſⲁuunım Gımnom.

⋮⋮⋮   No. 6319 OP

Uuerzia dle ledakih:

Isce ne uumerla Ucraini.
Ni zlauua. ni uuole.
Isce nam. bratte molodii.
Vzmihnetze dole.

Zginut nasi uuorisenchi.
Ac roza na zonci.
Zapanuiem i mi. bratte.
V zuoii ztoronci.

Dusu i tilo mi polosim
Za nasu zuuobodu.
I pocasem. sco mi. bratte.
Cozaccogo rodu.

⋮⋮⋮   No. 6320

А це що за латинкомутація така?

⋮⋮⋮   No. 6321 OP

>>6320
Tı ſco. peze. ce nⲁıuuıcopnıſⲁ փlouuıⲁnzıcⲁ lⲁꞇıncⲁ! Ꞇo uuzı reſꞇⲁ muꞇⲁnꞇı!

⋮⋮⋮   No. 6322 OP

>>6321
*Ꞇı[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]