[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1638871458.165754-.png ( 345.94 KB , 500x590 )

⋮⋮⋮   No. 6093

Єдине питання – для чого ці артиклі взагалі треба? Це ж слова-паразити, якими вони перевантажують свої мови, коли нормальні народи обходяться без них.

⋮⋮⋮   No. 6094

Шоб було
/нитка

⋮⋮⋮   No. 6095

>>6093
Для цього [слова] немає артиклів.

Це [слово] фактично не потребує жодних артиклів.

Артиклі для деяких [слів], як це, не використовуються.

[Слово] без артикля.

⋮⋮⋮   No. 6096

>>6093
У "нормальних народів" прикметники та дієслова мають свої закінчення. В англійській це не завжди так.

⋮⋮⋮   No. 6098

>>6096
You are fucking asshole.
You are a fucking asshole.
You are fucking an asshole.

⋮⋮⋮   No. 6116

>>6093
Я не мовознавець, але нахуй ті артиклі не треба.
Хоча у порівнянні слов'янські мови без тих артиклів у рази важчі, ніж англійська.

⋮⋮⋮   No. 6174

>>6116
У слов'янських мовах трапляються артиклі, навіть у деяких говірках української вони є

⋮⋮⋮   No. 6184

Гісторично -jь в кінці прикметників, що зараз визначається як ознака повної «поетичної» форми на противагу скороченій (у той час як у кацапів навпаки) — це саме прирощенний до прикметників прийменник, що виконує функції визначеного артикля.

Таку ж функцію в болгарській виконує вже вторинно утворений -ът.

І ні, без артиклів ти не обходишсі, вони змушують нагромаджувати зайві слова там, де з артиклями їх можна уникнути.

⋮⋮⋮   No. 6196

>>6184
Як здало видіти, жо люди ши годні пувїдити пу-нашуму, пу-галицки

⋮⋮⋮   No. 6211

>>6196
>пу
Не псуй повітря тут, ти не в /b/.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]