[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1604539106.22971-.png ( 101.53 KB , 720x292 )

⋮⋮⋮   No. 4406

Ось вам ретельно добрані відповідності між літерами латини (для запозичених із давньогрецької літер, відповідно, давньогрецької) та церковнословʼянської.

a -> о/0
a: -> а
ae -> ѣ
au -> у
b -> б/д/дв
br -> стр
c/k -> с/к/ч/ц
d -> д/зд
e -> е
e: -> ѣ
f -> б/д/г/ж/дз/дв
fr -> стр
g -> з/г/ж/дз
h -> з/г/ж/дз
i -> ь
i: -> і
j -> й
l -> л
ol -> ль/лъ
la: -> ль/лъ
el -> ьл/ъл
m -> м
-m -> ~
em -> ѫ/ьм/ъм
ma: -> ѫ
n -> н/~
en -> ѫ/ьн/ън
na: -> ѫ
o -> о
o: -> а/и/у
p -> п/тв
qu -> к/ч/ц/св
r -> р/с/х
or -> рь/ръ
ra: -> рь/ръ
ar -> ьр/ър
s -> с/х
ss -> ст
t -> т
u -> ъ
u: -> ѣ/и/у/ю
au -> у
v -> г/ж/дз/в
w -> г/ж/дз
sw -> св
y -> ъ/и
z -> д/з/г/ж/дз/й

Міркуйте, що з цим робити та як утворити гісторично правильну латинку — навіть ліпшу, ніж у наших західних братиків.

Не лякайтеся відсутності ш/дж/ґ, то пізні новотвори.

⋮⋮⋮   No. 4407 OP

>>4406
Ой, перепрошую, ще замість ѫ мусить бути ѫ.

⋮⋮⋮   No. 4408 OP

>>4407
Тьху!

Замість ѫ — ѧ.

⋮⋮⋮   No. 4409

В смітник викинути.

⋮⋮⋮   No. 4410

>>4409
nit

⋮⋮⋮   No. 4411

>>4406
Ми що церковнослов'нською спілкуємося? Нащо вона нам?

⋮⋮⋮   No. 4412 OP

>>4411
До чого тут церковнослоʼянська? Мова про питомі відповідники літер кирилиці літерам латинської латинки. Щоб побудувати правильну латинку для української. Приблизно таким чином, як у мовах із консервативним латинковим правописом штибу англійської та французької правопис відображає більше етимологію, аніж вимову. Такого, наскільки я знаю, саме на основі латинки не існує: є або спроби адаптувати для української чужоземні латинки, вже розширені щодо латинської латинки, або зліпити якийсь новотвір.

⋮⋮⋮   No. 4413 OP

Šqe ne vmerlā Ōcrājīny
Nī slāvā, nī voliā.
Šqe nām, brāttiā molodījī,
Ōsmīśnetisiā doliā.

Hgynōti nāšī vorīfenicy,
Jāc rosā nā sonkē.
Hāpānōjem ī my, brāttiā,
Ō svojīj storonkē.

Dōšō j tēlo my polofym
Hā nāšō svobodō,
Ī pocāfem, šqo my, brāttiā,
Cohākicogo rodō.

⋮⋮⋮   No. 4414 OP

Gej, šqo tām mājoryti? —
Synio-fovtyj nāš stiāg!
V dōpī ō moscāliā
Jogo vēter gojdāje.
Jāc moscāli ne śotīv
Mordōvāty b śoślīv —
Jogo hā šovīnīhm
Taca f doliā qecaje.
Oj, scāfy, šqo robyti,
Coly dōpā goryti?
J vīd sālā vonā
īšqe bīliše sverbyti?
Hletymo my ō cosmos
J śāty dōpāmy hīgrējem.
Śāj goriāti moscālie
V ōcrājīnsicīm ognie!

⋮⋮⋮   No. 4415

Vsīm pojībāty, qy šqo? De Ūrodyvyj īz crytycoū, de lātyncoƀoby? Cropyvāq ōfe ne tort.

⋮⋮⋮   No. 4416

>>4415
... Щось є таке, в цьому немає нічиєї вини, а умовні страждання від нестачі такої речі як латинка перебільшені, будемо відвертими.

Справа не стільки в унікальності мови, яка важлива для розуміння та передачі сенсів, скільки в її універсальності, що пов'язана з доступністю вжитку та представленістю. Важко читається, важко записується, тобто малофункціональна, у порівнянні зі стандартною українською кирилицею:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка

Шрифт Рутенії більш естетичний і вже має значну кількість своїх пошановувачів, бо вона зрозуміла. Ось що рахується.
Авжеж, це далеко не ідеальний замінник, якщо враховувати відсутність в стандартизованій системі Юнікоду, поки що.

Система глаголичного письма теж має доволі симпатичний вигляд, проте граматична основа глибоко зашифрована в історичних текстах.

Ці речі існують.
Вочевидь, письменність, як дія і як явище, залишає свій значні відбитки в культурному просторі.

Які існують пов'язані з ними асоціації та підтексти? Наскільки та або інша форма символів є цінною відносно до різних груп людей?
Наскільки це є ефективним інструментом в сучасному інформаційному просторі?

Тут, як ніде, доречним є вислів: "На кожне [що?] має бути своє [як?]" Тобто необхідність інновацій дає запит на зміни та поштовх у напрямку винайдення способу їхнього втілення або застосування.

Тому перед тим, як займатись формою, варто приділити увагу логіці та смислам.
Разом з тим, існує декілька варіантів транслітерації, стандарт якої багато хто добре знає і вміє застосовувати з уроків англійської:
http://translit.kh.ua/#cyr

А ці дані відповідають на питання [ким?], [кому?] та [для кого?]: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_мов_за_кількістю_носіїв

І, знову ж таки, з урахуванням світових тенденцій, справа не стільки в кількості, скільки в якості. Яким чином? За допомогою вивчення, тестування різних варіантів та їхнього порівняння. Правильність у цьому випадку не так важлива, як надійність, тому що неправильним інструментом можна зробити ніж зламаним. Латинка для багатьох виглядає "неправильною", тобто недотичною щодо загальних потреб, у цьому контексті. Розумієш?

⋮⋮⋮   No. 4419

>>4415
>īz
Tū, īh.

⋮⋮⋮   No. 4420

>>4416
>Латинка для багатьох виглядає "неправильною"
Nō j prōteni h nymy, ne v coniācō corm.

⋮⋮⋮   No. 4421

>>4415
>Vsīm pojībāty
Vsēm pojēbāty. Jācyj fe jā dovbeni, vlāsnyj vyser vfyvāty ne mofō.

⋮⋮⋮   No. 4422

Я не зрозумів, йуродивий навіть на Термосчані всіх заїбав, що вони його вигнали й він сюди приліз?

⋮⋮⋮   No. 4423

File: 1604772748.724699-.gif ( 643.48 KB , 600x480 )

>>4422
Jā ne Ūrodyvyj!

Šqo hā Termosqān, Dejmos+Nīqan?

⋮⋮⋮   No. 4424

>>4423
Так

⋮⋮⋮   No. 4458

>>4406
Продовжуй

⋮⋮⋮   No. 4836

>>4458
Dliaa ledaaqys' trymaajte sprosjqenyj vaariijaant beh diijaacrytycy.

Zaky [i]š[i] je rehoolitaatom paalaataalihakiijii [i]s[/i[, haa maagjaarsicym sjtybom haapysoojmo jaac sj.

Sjqodo ootvorenojii haa Pederseniivym haaconom ś taa vtorynno haapohyqenojii h naasjqaadciiv g v ynsjys' movaas' ǧ podiibnys' aanaalogiij nemaaje, tof haapysoojmo prosto jaac s' ii g'.

Sjqodo podovfenys' golosnys' pytaani, gaadaauu, nemaaje :)

⋮⋮⋮   No. 4837

>>4836
*Zaacy

Sjosi jaa hnov ne v doosii voaobsjqie.

⋮⋮⋮   No. 4838

>>4836
*paalaataaliihaakiijii, olen eesti debiilik.

⋮⋮⋮   No. 4839

>>4838
Бля, справді нагадує естонську.

⋮⋮⋮   No. 4840

>>4839
Aa poqaatcova versiijaa h diijaacrytycojoo naahaadooje laatviijsicoo, ii sjqo? Naaspraavdii to vmysne, hviisno.

⋮⋮⋮   No. 4841

>>4840
*naagaadoje, coorvaa

⋮⋮⋮   No. 4853

>>4840
*poqaatcovaa, iic tvojoo naaliivo

⋮⋮⋮   No. 4916

Та коли ви вже вимрете, курва.

⋮⋮⋮   No. 5307

>>4916
Šqe ne hdoślā lātyncā —
Ne vmre, ne hāgyne!

⋮⋮⋮   No. 5310

>>5307
Перекладай корпус текстів на свою латинку далі, ми в тебе віримо.

⋮⋮⋮   No. 5311

Той ж заповіт

⋮⋮⋮   No. 5312

>>5310
Nāšqo pereclādāty? H kym bānālinā āvtohāmīnā vporājetisiā. Kiā lātyncā ne māje nījācyś prāvopysovyś novovvedeni šqodo potoqnojī cyrylykī, štybō rohdīlenniā [ʋ]/[w], etymologīqnyś о̂/і tā ynšojī šyhy. Nō śībā šqo colyšnū jāti vārto hāpysōvāty jāc ē, ī vypālyj jeru u vīdnovlūvāty, tā j te ṽācōltātyvne.

⋮⋮⋮   No. 5313

>>4421
Qy tācy ne ṽācōltātyvne. Cōōōōōōrvā!

⋮⋮⋮   No. 5358

File: 1617870995.534048-.jpg ( 130.72 KB , 640x480 )

Так, а якщо реально розробити "російську українську", про необхідність якої говорять більшовики зелені, але виключно латинкою (і для української її теж розробити)? Як на мене, це чудово відірве наших російськомовних від простору російських росіян.

⋮⋮⋮   No. 5360

File: 1617876371.431764-.png ( 12.62 KB , 334x165 )

>>5358
Helenī tōtu do qogo, cōrvo?

⋮⋮⋮   No. 5361

>>5360
Do rēqī, gārnā demonstrākījā, šqo mojā systemā prākūje, ādfe lātynoū heleni — holus.

⋮⋮⋮   No. 5426

Звідки взялося слово «покруч»?

⋮⋮⋮   No. 5427

>>5426
З мови. Покруч-покручений-той, що викривлений

⋮⋮⋮   No. 5428

>>5427
Цікаво. Чув це слово лише як сленгове, означає вже трохи потяганого торча

⋮⋮⋮   No. 5500

>>4406
навіщо нам латинка, коли ми східні слов'яни, нащадки кирило-мефодіївського алфавіту. Кирилицю також москалі придумали?

⋮⋮⋮   No. 5501

File: 1622918370.942849-.jpg ( 142.22 KB , 1280x720 )

>>5426
новояз.
>щоб не розуміли один одного

⋮⋮⋮   No. 5523

File: 1623448853.970801-.jpg ( 63.15 KB , 700x411 )

>>5500
>Кирилицю також москалі придумали?
Piivdinnii slovjaany. Sebto moscaalii, taac.

⋮⋮⋮   No. 5524

>>5523
Кирилицю два греки придумали.

⋮⋮⋮   No. 5525

>>5524
Вони придумали глаголицю, а кирилицю придумали пізніше і назвали в честь Кирила якого насправді звали Констянтин

⋮⋮⋮   No. 5526

>>5523
нічого не зрозумів, що тут написано, ти можеш українською? А так, лише можу одповісти що твоя картинка не відноситься до теми розмови.

⋮⋮⋮   No. 5527

>>5526
Minee nemaa qogo pysaaty degeneraataam, jaacii ne vmiijooti qytaaty ii naatomiisti rohgliaadaajooti piiqcoory, bo jiim liinicy naaproofyty miihcy. Ty v /u/, qy de, coorvo?

⋮⋮⋮   No. 5529

>>5527
не розумію що тут написано, пане дебіле, тут українська бірда, якщо ви не помітили. Ну а взагалі, мабуть це просто
>среньк
бо адекватна людина би намагалась спілкуватись на зрозумілій мові.

⋮⋮⋮   No. 5530

>>4406
>як утворити гісторично правильну латинку
історично правильно буде не утворювати латинку.

⋮⋮⋮   No. 5621

>>5500
> навіщо нам латинка
Щоб дистанціюватися від росії

⋮⋮⋮   No. 5622

>>5530
В 10му столітті князю влодимиру теж саме говорили про кирилицю

⋮⋮⋮   No. 5623

>>5622
Ніхто йому нічого про це не говорив, він вибрав православ'я, а разом з ним, здебільшого, і прийшла кирилиця

⋮⋮⋮   No. 5624

>>5623
> Ніхто йому нічого про це не говорив
Не було спротиву християнізації?

⋮⋮⋮   No. 5641

>>5529
>спілкуватись на зрозумілій мові
Jaacsjqo ty ne rohoomiijesj oocraajiinsicoo — to tvojii problemy, moscaalycoo.

⋮⋮⋮   No. 5642

>>5622
To de f teper qerty j reehii? Ahovsice pysimo?

⋮⋮⋮   No. 5643

>>5641
>csjq
Cooooorvaa, liipsje vfe ctc.

⋮⋮⋮   No. 5648

>>5641
ніби неповага до співрозмовника та української мови взагалі, а ніби просто клавіатура зламалась, ліл.

⋮⋮⋮   No. 5649

>>5622
йому не те саме говорили уж точно. До того ж, ти вириваєш мій аргумент із контексту, який задав ОП в своєму ОП-пості.

⋮⋮⋮   No. 5650

>>5621
як ти збираєшся дистанціюватись, це слово означає територіальне відмежування. До речі, росія вже дистанціювалась від України, створивши ОРДЛО, ліл.

А якщо серйозно, то це максимум дефіцитний, та меншовартісний аргумент.

⋮⋮⋮   No. 5692

>>4406
Tak možna vykorystovuvaty horvatsku latynycju i naviščo nam tvoja ?

⋮⋮⋮   No. 5693

>>5692
Horvatska latynka v cilomu horoša, ale maje velykyj nedolik v vygladi 'j' jak mjakogo znaku

⋮⋮⋮   No. 5694


⋮⋮⋮   No. 5695

>>5694
момент про латинку
https://youtu.be/LG5ttu-Xas0?t=1099

⋮⋮⋮   No. 5696

>>5695
Підкажи таймкод

⋮⋮⋮   No. 5697

>>5696
18:20

⋮⋮⋮   No. 5699

File: 1628610597.124377-.png ( 222.28 KB , 500x428 )

>>5648
Ha sjqo povaafaaty luudynoo, jaca ne hnaaje riidnoo movoo naastiilicy dobre, sjqob qytaaty jiijii boodi-jaacym praavopysom, s'oq ii sjejviiaanom qy s'aangylem?
>>5692
S'rvaaty — to sepaary, hdryslii z Velykojii Protoslovjaansiicojii ProtoOocriijii, aagiij naa nys'!

⋮⋮⋮   No. 5706

>>5694
Херня якась. Взагалі не поняв її аргументу проти латинізації

>>5695
> чел говорить що не думає що латинка прийметься
А я думаю що на західній частині країни вона прийметься одразу

⋮⋮⋮   No. 5707

>>5706
"Чел" - філолог і автор кількох книжок, а ти - хуй з Польщі. Кому тут краще знати?

⋮⋮⋮   No. 5713

>>5707
> Кому тут краще знати?
Мені

Твій філолух не привів жодного доказу, тому його слова можна розшифрувати як: "я не хочу щоб вводили латинку і шукаю виправдання"

⋮⋮⋮   No. 5900

>>4406
Автор син шалави, чи як? Коли в Україні була латинка?

⋮⋮⋮   No. 5902

>>5699
не знає про що цей дебіл пише, але чисто візуально схоже на благання купити йому нову клавіатуру.

⋮⋮⋮   No. 6034

>>5900
>Коли в Україні була латинка?
Haa qaasiiv Reeqii Pospolytojii, prymiirom.
>>5902
>купити йому нову клавіатуру
Vfe prydbaas', A4TECH jaacyjsi.

⋮⋮⋮   No. 6048

Vhāgālī, hārādy corectnosty slīd provesty bīliše pārālelej ī vvesty bīliše dījācrytycy dlę concretnyś vypādcīv. Pryqomō ke dokīlino āvtomātyhōvāty.

Nāpryklād:

кіньcaballus: і h о, о h jedynoho Bālto-Slovjānsicogo [i]a[/a], hberefenogo v Lātynī — mōsyti bōty ȧ: cȧni;
vlāsne бутиfuiō: hgādāne šqe v OP peretvorennę bh v б ī f (nā poqātcō slīv, v reštī vypādcīv v b) — mōsyti bōty [i]ḟ[i]; nā dodāqō, dovgomō ū tōt vīdpovīdāje [i]у[i], ā ne ю, ī iи, ā ne ь, sebto — ḟǔtî;
дзвінsonus; postāvā і h o oqevydnā j qāstā: ȯ, ā ot sдз — jāvyšqe dovolī rīdcīsne: ş — şvȯn.

Temā dlę kīlogo doslīdfennę, jāc bāqyte. Ī nā vsī vypādcy dījācrytycy ne vystāqyti, lȯl.

⋮⋮⋮   No. 6049

Šque ne vmơrⓤa Ōcrěīny

⋮⋮⋮   No. 6050

Nī ćlāvā, nī volę

⋮⋮⋮   No. 6051

Šque nǒm, ḟrattę molodījī,

⋮⋮⋮   No. 6052

Vsmīśnetisę dolę

⋮⋮⋮   No. 6053

Ćȟǔnōti nǒšī vorȯǧenicy

⋮⋮⋮   No. 6054

Jācu rosā nā sonçȯ

⋮⋮⋮   No. 6055

Hǒpānōjem ī my, ḟrattę,

⋮⋮⋮   No. 6056

V svåēj storonçȯ

⋮⋮⋮   No. 6060

Ḃōšō č tēlom my ḅolo¢êm

⋮⋮⋮   No. 6061

Hǒ nǒšą svoḟodą

⋮⋮⋮   No. 6074

Ī ḅocǒǧámu, quťo my, ḟrattę,

⋮⋮⋮   No. 6075

Cohāçicëįü rodǔ!

⋮⋮⋮   No. 6076

>>6075
*rodû!

⋮⋮⋮   No. 6077

>>6076
КУрво, ваша писемність з кожним місяцем стає все складніше.

⋮⋮⋮   No. 6078

>>6077
Бо їм воно не для зручного користування, а для розшкрябування вавки у голові.

⋮⋮⋮   No. 6081

>>6075
Який же це larp. Треба більше умляутів, щоб було схоже на вигадану мову прог-рок групи MAGMA.

А якщо серйозно то просто з егоїстичних причн не хочу вчити нічого нового, і вмерти в країні в якій народився.

⋮⋮⋮   No. 6082

>>6078
>Бо їм воно не для зручного користування, а для розшкрябування вавки у голові.
Ānglījkęm, ṽrānkōhām ī cytājkęm tef?
>>6081
>Треба більше умляутів
Sōti ne v ōmlęōtāś.
>з егоїстичних причн не хочу вчити нічого нового, і вмерти в країні в якій народився
Vsę sōti nākydebīlīv.

Menī dāvno hdājetisę, šqo kīliovā āvdytorīję Cropyvy — 40+.

⋮⋮⋮   No. 6084

>>6082
>Sōti ne v ōmlęōtāś.
Соті не в омлеотас.
>Vsę sōti nākydebīlīv.
Все соті накидебілів.

Останнє зрозумів, мені 23.
Продовжуй займатися тим чим займаєшся, сподіваюсь від елітизма твоє его отримає буст.

⋮⋮⋮   No. 6085

>>6084
Deǧenerāt ne mofe qytāty beh deǧenerātyvnojī pālātālīhākījī, hrohōmīlo.

ДЕГЕНХІЄРАТ ПРЕХВОС-ПЕЙКНИЙ!

⋮⋮⋮   No. 6086

>>6085
>pālātālīhākījī
Артрит в фалангах заробиш поки таке на курсиві будеш писати. Добре що закінчив школу коли подібна ідеалістична шиза тільки починалсь.

⋮⋮⋮   No. 6087

>>6085
Якась фінська мова.

⋮⋮⋮   No. 6088

>>6086
А ти не плутай притомні проекти латинки з місцевою шизою. Остання стадія, я думаю, це хіраґана, або поскладове переставлення як в деяких конлангах.

Реально, чуваки, я вам заняття придумав. Вигадайте мені штук 40 няшних гліфів для моєї мови, хочу абетку заліпити, а малюю я не дуже. Хто зможе?

⋮⋮⋮   No. 6186

>>6086
>Артрит в фалангах заробиш поки таке на курсиві будеш писати
Pysāręm seredniovīqnym ke scāfy.
>>6087
Ṽīny pālātālīhākījeū ne strāfdājōti, se tāc. Ī vfāhālī bīlā rāsā. Je nā cogo rīvnętysi.
>>6088
>притомні проекти латинки
Ā h lātyncoābetcovyś šqe cōrsyvom śtosi pyše?
>штук 40 няшних гліфів
Mālo bōde, nā fieli.

⋮⋮⋮   No. 6194

Латинкойоби, скажіть мені: а чому ви на арабські літери не перетворите абетку?

⋮⋮⋮   No. 6195

>>6194
Бо надто складо, і тоді навіть ті, хто зараз співчуває латинкозалежним перестане це робити.

⋮⋮⋮   No. 6212

>>6194
Vsiomō svīj qāsu.

Tym pāqe, tācomō rādše mīske nā Lājnāqī.

⋮⋮⋮   No. 6214

>>6088
Ā dāvāj-no sprojectōjemo.

Hā hāconom vīdcrytogo sclādō poslīdovnīsti tācā:

[с/з/ж/ш/в/ф/х] → [ц/ч/дз/дж] → [п/т/к/б/д/г/ґ] → [м/н] → [л/р/j] → а/е/и/ѣ/о/у/ъ/ь/ѧ/ѫ.

Mōsymo to vsio combīnātorno peremnofyty ji nā moflyvī combīnākījī ōtvoryty glīṽy. Jācu bāqyš, dāleco ne 40, āle prostō systemō ōtvoryty mofnā.

⋮⋮⋮   No. 6215

>>6214
pojebalo pizdec

⋮⋮⋮   No. 6217
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]