[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1604539106.22971-.png ( 101.53 KB , 720x292 )

⋮⋮⋮   No. 4406

Ось вам ретельно добрані відповідності між літерами латини (для запозичених із давньогрецької літер, відповідно, давньогрецької) та церковнословʼянської.

a -> о/0
a: -> а
ae -> ѣ
au -> у
b -> б/д/дв
br -> стр
c/k -> с/к/ч/ц
d -> д/зд
e -> е
e: -> ѣ
f -> б/д/г/ж/дз/дв
fr -> стр
g -> з/г/ж/дз
h -> з/г/ж/дз
i -> ь
i: -> і
j -> й
l -> л
ol -> ль/лъ
la: -> ль/лъ
el -> ьл/ъл
m -> м
-m -> ~
em -> ѫ/ьм/ъм
ma: -> ѫ
n -> н/~
en -> ѫ/ьн/ън
na: -> ѫ
o -> о
o: -> а/и/у
p -> п/тв
qu -> к/ч/ц/св
r -> р/с/х
or -> рь/ръ
ra: -> рь/ръ
ar -> ьр/ър
s -> с/х
ss -> ст
t -> т
u -> ъ
u: -> ѣ/и/у/ю
au -> у
v -> г/ж/дз/в
w -> г/ж/дз
sw -> св
y -> ъ/и
z -> д/з/г/ж/дз/й

Міркуйте, що з цим робити та як утворити гісторично правильну латинку — навіть ліпшу, ніж у наших західних братиків.

Не лякайтеся відсутності ш/дж/ґ, то пізні новотвори.

⋮⋮⋮   No. 4407 OP

>>4406
Ой, перепрошую, ще замість ѫ мусить бути ѫ.

⋮⋮⋮   No. 4408 OP

>>4407
Тьху!

Замість ѫ — ѧ.

⋮⋮⋮   No. 4409

В смітник викинути.

⋮⋮⋮   No. 4410

>>4409
nit

⋮⋮⋮   No. 4411

>>4406
Ми що церковнослов'нською спілкуємося? Нащо вона нам?

⋮⋮⋮   No. 4412 OP

>>4411
До чого тут церковнослоʼянська? Мова про питомі відповідники літер кирилиці літерам латинської латинки. Щоб побудувати правильну латинку для української. Приблизно таким чином, як у мовах із консервативним латинковим правописом штибу англійської та французької правопис відображає більше етимологію, аніж вимову. Такого, наскільки я знаю, саме на основі латинки не існує: є або спроби адаптувати для української чужоземні латинки, вже розширені щодо латинської латинки, або зліпити якийсь новотвір.

⋮⋮⋮   No. 4413 OP

Šqe ne vmerlā Ōcrājīny
Nī slāvā, nī voliā.
Šqe nām, brāttiā molodījī,
Ōsmīśnetisiā doliā.

Hgynōti nāšī vorīfenicy,
Jāc rosā nā sonkē.
Hāpānōjem ī my, brāttiā,
Ō svojīj storonkē.

Dōšō j tēlo my polofym
Hā nāšō svobodō,
Ī pocāfem, šqo my, brāttiā,
Cohākicogo rodō.

⋮⋮⋮   No. 4414 OP

Gej, šqo tām mājoryti? —
Synio-fovtyj nāš stiāg!
V dōpī ō moscāliā
Jogo vēter gojdāje.
Jāc moscāli ne śotīv
Mordōvāty b śoślīv —
Jogo hā šovīnīhm
Taca f doliā qecaje.
Oj, scāfy, šqo robyti,
Coly dōpā goryti?
J vīd sālā vonā
īšqe bīliše sverbyti?
Hletymo my ō cosmos
J śāty dōpāmy hīgrējem.
Śāj goriāti moscālie
V ōcrājīnsicīm ognie!

⋮⋮⋮   No. 4415

Vsīm pojībāty, qy šqo? De Ūrodyvyj īz crytycoū, de lātyncoƀoby? Cropyvāq ōfe ne tort.

⋮⋮⋮   No. 4416

>>4415
... Щось є таке, в цьому немає нічиєї вини, а умовні страждання від нестачі такої речі як латинка перебільшені, будемо відвертими.

Справа не стільки в унікальності мови, яка важлива для розуміння та передачі сенсів, скільки в її універсальності, що пов'язана з доступністю вжитку та представленістю. Важко читається, важко записується, тобто малофункціональна, у порівнянні зі стандартною українською кирилицею:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка

Шрифт Рутенії більш естетичний і вже має значну кількість своїх пошановувачів, бо вона зрозуміла. Ось що рахується.
Авжеж, це далеко не ідеальний замінник, якщо враховувати відсутність в стандартизованій системі Юнікоду, поки що.

Система глаголичного письма теж має доволі симпатичний вигляд, проте граматична основа глибоко зашифрована в історичних текстах.

Ці речі існують.
Вочевидь, письменність, як дія і як явище, залишає свій значні відбитки в культурному просторі.

Які існують пов'язані з ними асоціації та підтексти? Наскільки та або інша форма символів є цінною відносно до різних груп людей?
Наскільки це є ефективним інструментом в сучасному інформаційному просторі?

Тут, як ніде, доречним є вислів: "На кожне [що?] має бути своє [як?]" Тобто необхідність інновацій дає запит на зміни та поштовх у напрямку винайдення способу їхнього втілення або застосування.

Тому перед тим, як займатись формою, варто приділити увагу логіці та смислам.
Разом з тим, існує декілька варіантів транслітерації, стандарт якої багато хто добре знає і вміє застосовувати з уроків англійської:
http://translit.kh.ua/#cyr

А ці дані відповідають на питання [ким?], [кому?] та [для кого?]: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_мов_за_кількістю_носіїв

І, знову ж таки, з урахуванням світових тенденцій, справа не стільки в кількості, скільки в якості. Яким чином? За допомогою вивчення, тестування різних варіантів та їхнього порівняння. Правильність у цьому випадку не так важлива, як надійність, тому що неправильним інструментом можна зробити ніж зламаним. Латинка для багатьох виглядає "неправильною", тобто недотичною щодо загальних потреб, у цьому контексті. Розумієш?

⋮⋮⋮   No. 4419

>>4415
>īz
Tū, īh.

⋮⋮⋮   No. 4420

>>4416
>Латинка для багатьох виглядає "неправильною"
Nō j prōteni h nymy, ne v coniācō corm.

⋮⋮⋮   No. 4421

>>4415
>Vsīm pojībāty
Vsēm pojēbāty. Jācyj fe jā dovbeni, vlāsnyj vyser vfyvāty ne mofō.

⋮⋮⋮   No. 4422

Я не зрозумів, йуродивий навіть на Термосчані всіх заїбав, що вони його вигнали й він сюди приліз?

⋮⋮⋮   No. 4423

File: 1604772748.724699-.gif ( 643.48 KB , 600x480 )

>>4422
Jā ne Ūrodyvyj!

Šqo hā Termosqān, Dejmos+Nīqan?

⋮⋮⋮   No. 4424

>>4423
Так

⋮⋮⋮   No. 4458

>>4406
Продовжуй

⋮⋮⋮   No. 4836

>>4458
Dliaa ledaaqys' trymaajte sprosjqenyj vaariijaant beh diijaacrytycy.

Zaky [i]š[i] je rehoolitaatom paalaataalihakiijii [i]s[/i[, haa maagjaarsicym sjtybom haapysoojmo jaac sj.

Sjqodo ootvorenojii haa Pederseniivym haaconom ś taa vtorynno haapohyqenojii h naasjqaadciiv g v ynsjys' movaas' ǧ podiibnys' aanaalogiij nemaaje, tof haapysoojmo prosto jaac s' ii g'.

Sjqodo podovfenys' golosnys' pytaani, gaadaauu, nemaaje :)

⋮⋮⋮   No. 4837

>>4836
*Zaacy

Sjosi jaa hnov ne v doosii voaobsjqie.

⋮⋮⋮   No. 4838

>>4836
*paalaataaliihaakiijii, olen eesti debiilik.

⋮⋮⋮   No. 4839

>>4838
Бля, справді нагадує естонську.

⋮⋮⋮   No. 4840

>>4839
Aa poqaatcova versiijaa h diijaacrytycojoo naahaadooje laatviijsicoo, ii sjqo? Naaspraavdii to vmysne, hviisno.

⋮⋮⋮   No. 4841

>>4840
*naagaadoje, coorvaa

⋮⋮⋮   No. 4853

>>4840
*poqaatcovaa, iic tvojoo naaliivo

⋮⋮⋮   No. 4916

Та коли ви вже вимрете, курва.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]