[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1604539106.22971-.png ( 101.53 KB , 720x292 )

⋮⋮⋮   No. 4406

Ось вам ретельно добрані відповідності між літерами латини (для запозичених із давньогрецької літер, відповідно, давньогрецької) та церковнословʼянської.

a -> о/0
a: -> а
ae -> ѣ
au -> у
b -> б/д/дв
br -> стр
c/k -> с/к/ч/ц
d -> д/зд
e -> е
e: -> ѣ
f -> б/д/г/ж/дз/дв
fr -> стр
g -> з/г/ж/дз
h -> з/г/ж/дз
i -> ь
i: -> і
j -> й
l -> л
ol -> ль/лъ
la: -> ль/лъ
el -> ьл/ъл
m -> м
-m -> ~
em -> ѫ/ьм/ъм
ma: -> ѫ
n -> н/~
en -> ѫ/ьн/ън
na: -> ѫ
o -> о
o: -> а/и/у
p -> п/тв
qu -> к/ч/ц/св
r -> р/с/х
or -> рь/ръ
ra: -> рь/ръ
ar -> ьр/ър
s -> с/х
ss -> ст
t -> т
u -> ъ
u: -> ѣ/и/у/ю
au -> у
v -> г/ж/дз/в
w -> г/ж/дз
sw -> св
y -> ъ/и
z -> д/з/г/ж/дз/й

Міркуйте, що з цим робити та як утворити гісторично правильну латинку — навіть ліпшу, ніж у наших західних братиків.

Не лякайтеся відсутності ш/дж/ґ, то пізні новотвори.

⋮⋮⋮   No. 4407 OP

>>4406
Ой, перепрошую, ще замість ѫ мусить бути ѫ.

⋮⋮⋮   No. 4408 OP

>>4407
Тьху!

Замість ѫ — ѧ.

⋮⋮⋮   No. 4409

В смітник викинути.

⋮⋮⋮   No. 4410

>>4409
nit

⋮⋮⋮   No. 4411

>>4406
Ми що церковнослов'нською спілкуємося? Нащо вона нам?

⋮⋮⋮   No. 4412 OP

>>4411
До чого тут церковнослоʼянська? Мова про питомі відповідники літер кирилиці літерам латинської латинки. Щоб побудувати правильну латинку для української. Приблизно таким чином, як у мовах із консервативним латинковим правописом штибу англійської та французької правопис відображає більше етимологію, аніж вимову. Такого, наскільки я знаю, саме на основі латинки не існує: є або спроби адаптувати для української чужоземні латинки, вже розширені щодо латинської латинки, або зліпити якийсь новотвір.

⋮⋮⋮   No. 4413 OP

Šqe ne vmerlā Ōcrājīny
Nī slāvā, nī voliā.
Šqe nām, brāttiā molodījī,
Ōsmīśnetisiā doliā.

Hgynōti nāšī vorīfenicy,
Jāc rosā nā sonkē.
Hāpānōjem ī my, brāttiā,
Ō svojīj storonkē.

Dōšō j tēlo my polofym
Hā nāšō svobodō,
Ī pocāfem, šqo my, brāttiā,
Cohākicogo rodō.

⋮⋮⋮   No. 4414 OP

Gej, šqo tām mājoryti? —
Synio-fovtyj nāš stiāg!
V dōpī ō moscāliā
Jogo vēter gojdāje.
Jāc moscāli ne śotīv
Mordōvāty b śoślīv —
Jogo hā šovīnīhm
Taca f doliā qecaje.
Oj, scāfy, šqo robyti,
Coly dōpā goryti?
J vīd sālā vonā
īšqe bīliše sverbyti?
Hletymo my ō cosmos
J śāty dōpāmy hīgrējem.
Śāj goriāti moscālie
V ōcrājīnsicīm ognie!

⋮⋮⋮   No. 4415

Vsīm pojībāty, qy šqo? De Ūrodyvyj īz crytycoū, de lātyncoƀoby? Cropyvāq ōfe ne tort.

⋮⋮⋮   No. 4416

>>4415
... Щось є таке, в цьому немає нічиєї вини, а умовні страждання від нестачі такої речі як латинка перебільшені, будемо відвертими.

Справа не стільки в унікальності мови, яка важлива для розуміння та передачі сенсів, скільки в її універсальності, що пов'язана з доступністю вжитку та представленістю. Важко читається, важко записується, тобто малофункціональна, у порівнянні зі стандартною українською кирилицею:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка

Шрифт Рутенії більш естетичний і вже має значну кількість своїх пошановувачів, бо вона зрозуміла. Ось що рахується.
Авжеж, це далеко не ідеальний замінник, якщо враховувати відсутність в стандартизованій системі Юнікоду, поки що.

Система глаголичного письма теж має доволі симпатичний вигляд, проте граматична основа глибоко зашифрована в історичних текстах.

Ці речі існують.
Вочевидь, письменність, як дія і як явище, залишає свій значні відбитки в культурному просторі.

Які існують пов'язані з ними асоціації та підтексти? Наскільки та або інша форма символів є цінною відносно до різних груп людей?
Наскільки це є ефективним інструментом в сучасному інформаційному просторі?

Тут, як ніде, доречним є вислів: "На кожне [що?] має бути своє [як?]" Тобто необхідність інновацій дає запит на зміни та поштовх у напрямку винайдення способу їхнього втілення або застосування.

Тому перед тим, як займатись формою, варто приділити увагу логіці та смислам.
Разом з тим, існує декілька варіантів транслітерації, стандарт якої багато хто добре знає і вміє застосовувати з уроків англійської:
http://translit.kh.ua/#cyr

А ці дані відповідають на питання [ким?], [кому?] та [для кого?]: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_мов_за_кількістю_носіїв

І, знову ж таки, з урахуванням світових тенденцій, справа не стільки в кількості, скільки в якості. Яким чином? За допомогою вивчення, тестування різних варіантів та їхнього порівняння. Правильність у цьому випадку не так важлива, як надійність, тому що неправильним інструментом можна зробити ніж зламаним. Латинка для багатьох виглядає "неправильною", тобто недотичною щодо загальних потреб, у цьому контексті. Розумієш?

⋮⋮⋮   No. 4419

>>4415
>īz
Tū, īh.

⋮⋮⋮   No. 4420

>>4416
>Латинка для багатьох виглядає "неправильною"
Nō j prōteni h nymy, ne v coniācō corm.

⋮⋮⋮   No. 4421

>>4415
>Vsīm pojībāty
Vsēm pojēbāty. Jācyj fe jā dovbeni, vlāsnyj vyser vfyvāty ne mofō.

⋮⋮⋮   No. 4422

Я не зрозумів, йуродивий навіть на Термосчані всіх заїбав, що вони його вигнали й він сюди приліз?

⋮⋮⋮   No. 4423

File: 1604772748.724699-.gif ( 643.48 KB , 600x480 )

>>4422
Jā ne Ūrodyvyj!

Šqo hā Termosqān, Dejmos+Nīqan?

⋮⋮⋮   No. 4424

>>4423
Так

⋮⋮⋮   No. 4458

>>4406
Продовжуй

⋮⋮⋮   No. 4836

>>4458
Dliaa ledaaqys' trymaajte sprosjqenyj vaariijaant beh diijaacrytycy.

Zaky [i]š[i] je rehoolitaatom paalaataalihakiijii [i]s[/i[, haa maagjaarsicym sjtybom haapysoojmo jaac sj.

Sjqodo ootvorenojii haa Pederseniivym haaconom ś taa vtorynno haapohyqenojii h naasjqaadciiv g v ynsjys' movaas' ǧ podiibnys' aanaalogiij nemaaje, tof haapysoojmo prosto jaac s' ii g'.

Sjqodo podovfenys' golosnys' pytaani, gaadaauu, nemaaje :)

⋮⋮⋮   No. 4837

>>4836
*Zaacy

Sjosi jaa hnov ne v doosii voaobsjqie.

⋮⋮⋮   No. 4838

>>4836
*paalaataaliihaakiijii, olen eesti debiilik.

⋮⋮⋮   No. 4839

>>4838
Бля, справді нагадує естонську.

⋮⋮⋮   No. 4840

>>4839
Aa poqaatcova versiijaa h diijaacrytycojoo naahaadooje laatviijsicoo, ii sjqo? Naaspraavdii to vmysne, hviisno.

⋮⋮⋮   No. 4841

>>4840
*naagaadoje, coorvaa

⋮⋮⋮   No. 4853

>>4840
*poqaatcovaa, iic tvojoo naaliivo

⋮⋮⋮   No. 4916

Та коли ви вже вимрете, курва.

⋮⋮⋮   No. 5307

>>4916
Šqe ne hdoślā lātyncā —
Ne vmre, ne hāgyne!

⋮⋮⋮   No. 5310

>>5307
Перекладай корпус текстів на свою латинку далі, ми в тебе віримо.

⋮⋮⋮   No. 5311

Той ж заповіт

⋮⋮⋮   No. 5312

>>5310
Nāšqo pereclādāty? H kym bānālinā āvtohāmīnā vporājetisiā. Kiā lātyncā ne māje nījācyś prāvopysovyś novovvedeni šqodo potoqnojī cyrylykī, štybō rohdīlenniā [ʋ]/[w], etymologīqnyś о̂/і tā ynšojī šyhy. Nō śībā šqo colyšnū jāti vārto hāpysōvāty jāc ē, ī vypālyj jeru u vīdnovlūvāty, tā j te ṽācōltātyvne.

⋮⋮⋮   No. 5313

>>4421
Qy tācy ne ṽācōltātyvne. Cōōōōōōrvā!

⋮⋮⋮   No. 5358

File: 1617870995.534048-.jpg ( 130.72 KB , 640x480 )

Так, а якщо реально розробити "російську українську", про необхідність якої говорять більшовики зелені, але виключно латинкою (і для української її теж розробити)? Як на мене, це чудово відірве наших російськомовних від простору російських росіян.

⋮⋮⋮   No. 5360

File: 1617876371.431764-.png ( 12.62 KB , 334x165 )

>>5358
Helenī tōtu do qogo, cōrvo?

⋮⋮⋮   No. 5361

>>5360
Do rēqī, gārnā demonstrākījā, šqo mojā systemā prākūje, ādfe lātynoū heleni — holus.

⋮⋮⋮   No. 5426

Звідки взялося слово «покруч»?

⋮⋮⋮   No. 5427

>>5426
З мови. Покруч-покручений-той, що викривлений

⋮⋮⋮   No. 5428

>>5427
Цікаво. Чув це слово лише як сленгове, означає вже трохи потяганого торча[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]