[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1536485107.080869-.jpg ( 69.88 KB , 321x599 )

⋮⋮⋮   No. 206

Виношу на суд кропиванів прожект питомо шобнеякумоскалівського правопису.

Маємо 9 неякумоскалівських знаків: ҐЄІЇ'ґєії

Об'єднуючи комбінаціями по два --- маємо 81 можливий двознак. Крім 67 знаків абетки, можна ще чогось запхати. Для зручності розподілу великих і малих літер вводимо обмеження, що перша літера диграфу має бути великою чи малою відповідно: виходить дві наборі по 9x4=36 символів.

а ї'
б її
в їі
г їє
ґ їґ
д їЇ
е їІ
є їЄ
ж їҐ
з і'
и ії
і іі
ї іє
й іґ
к іЇ
л іІ
м іЄ
н іҐ
о є'
п єї
р єі
с єє
т єґ
у єЇ
ф єІ
х єЄ
ц єҐ
ч ґ'
ш ґї
щ ґі
ь ґє
ю ґґ
я ґЇ
' ''

Комбінації ґІ, ґЄ та ґҐ можна використати під звуки, які не мають графічних відповідників в офіційній абетці.

Комбінації, що починаються на апостроф, можна було б задіяти під розділові знаки, але ліпше лишити зарезервованими для поліпшення візуальної синхронізації під час читання.

Може, запиляю енкодер/декодер, бо ліньки оце все вивчати, щоб ним писати :D

⋮⋮⋮   No. 207

File: 1536486733.302557-.jpg ( 116.09 KB , 1067x907 )

Таке собі. На межі дурості, тому що не як у москалів це про базис, а не все геть. Але навіть якщо так піти, то теж дурість.

Бо спершу шукаємо питомі замінники.

1. й — и з бревісом, а тоже коротке и, шчо абсурд, отже сербську ј.

Тут ж можна відмовити від я ю є ї і апострофа, котрий почасти граје ъ.

> й → ј

Далі базиси:
2. ф → хв
3. щ → шч
4. з → z (або )
5. н → ɴ (необовјазково)

Дві попередні з кирилиці, котра до гражданки.

Можна піти далі:

1. ч — тш
2. ц — тс

Тепер маємо, по-суті, базову кирилицю з однолоґікою, котру має ледь не кожна кирилична абетка.

Виньатки: і ґ ј — котрі далеко не московські, а ь, котра також буває частиною ліґатурів, є лиш далеко не тільки в москалів.

⋮⋮⋮   No. 208

>>207
Також додам, що також можна побудувати на лоґіки про парність приголосних:

бп тд сз ґк шж
умовні хг вф

Тобто навіть вмикнути дурість, то мајемо:

ї є ґ і
додаткові (умовно) z ɴ ј

i — м’якість, ь
ј — твердість, й

ґ — глуха
z — дзвінка

Десь так як приклад:
я — јґ або іґ
ю — јz або iz
є — јє або іє
ї — јї або ії
ӥ — јɴ або іɴ

б — zɴ, п — ґɴ (бо ɴ схоже не п)
д — zї, т — ґї (ї та т)
з — zz, с — ґz
ґ — zґ, к — ґґ
ж — zє, ш — ґє (є на ш)
г — zi, х — ґі
в — zj, ф — ґј (одного звукоробу)

Залишилися сонорні:
м — ɴє
н — ɴɴ
л — ɴј
р — ɴz

Можна таке зробити і без z ɴ ј, з апострофом. Але тоді треба краще подумати як розбити. Це може допомогти:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Класифікація_приголосних_звуків_в_українській_мові

⋮⋮⋮   No. 3825

Угору.

⋮⋮⋮   No. 3826

File: 1590937019.644954-.jpg ( 350.6 KB , 1333x2000 )

ОП - очевидний тріль, але кумедний. Продовжуй.

⋮⋮⋮   No. 3827

>>3826
Діспатч, я думав, ти не повернешся.

⋮⋮⋮   No. 3834

>>206
> Маємо 9 неякумоскалівських знаків: ҐЄІЇ'ґєії
Ти певне не дуже розумний або тріль[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]