[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1715240242.522983-.jpg ( 24.61 KB , 474x631 )

⋮⋮⋮   No. 73633

Браття, час посміятись з москалів. Скидуйте пікчі на тему "дєвятого мая".
ГОООЛ!

⋮⋮⋮   No. 73634

>>73633
жалю гідно

⋮⋮⋮   No. 73635

File: 1715249996.439863-.webm ( 5.9 MB , 1280x720 )


⋮⋮⋮   No. 73636


⋮⋮⋮   No. 73638

>>73633
Москаль, з'їбни нахуй на смоктач. Тут ти і твої болота нікого не цікавлять

⋮⋮⋮   No. 73673 OP

File: 1716054416.220109-.jpg ( 6.24 KB , 139x180 )

>>73638
У вишиватника спалахнула дупа.

⋮⋮⋮   No. 73674

>>73673
Це виглядає жалюгідно. На твоєму місці я б просто забув про цю нитку.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]