[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1644962158.61289-.webm ( 2.48 MB , 854x480 )

⋮⋮⋮   No. 58137

Сьогодні почнется, чиститіть зброю та готуйтесь.

⋮⋮⋮   No. 58138

>>248006
крінж якийсь

⋮⋮⋮   No. 58147

бЛт, де загон кропивача? Прийом! я тут під радеховом відстрілююся, потрібна підмога, як чути?

⋮⋮⋮   No. 58148

>>58147
По яким російським бордам відбомбився?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]