[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1496923941280-0.webm ( 14.79 MB , 640x338 )

⋮⋮⋮   No. 4509 Locked

⋮⋮⋮   No. 4510

>>4509
Скоро… у всіх ресторанах Херсонської області. Цього літа… Кропивацький мовний десант.

⋮⋮⋮   No. 4512

File: 1496925895140-0.jpeg ( 76.0 KB , 787x519 )


⋮⋮⋮   No. 4555

>>4509
Таке б зробили харкачери, яких лігівон, а не 3,5 кропивника.

⋮⋮⋮   No. 4698

>>4555
Хіба ми гірші? Нумо шукати, як писати заяви в СБУ.

⋮⋮⋮   No. 4703

Так й треʼ!

⋮⋮⋮   No. 4704

>>4698
> писати заяви в СБУ
На кого? На один одного? Як діди робили?

⋮⋮⋮   No. 4705

До речі, що за музика від автора?

⋮⋮⋮   No. 4708

>>4705
Знайшов, то:
OT VINTA - МИ КОЛО! WE COIL!

⋮⋮⋮   No. 4718

https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua
Безосібний, якщо тебе кіберпринижують - в тебе є кіберзахист.

⋮⋮⋮   No. 4725

>>4704
> На кого? На один одного? Як діди робили?
Закон є закон, і має виконуватись. А що там робили діди - то справа історії і дідів.

⋮⋮⋮   No. 5134

File: 1498509632921-0.jpg ( 118.12 KB , 700x663 )

>>5118
Підарашка, духом Язона Дін Альта закликаю тебе - ізиді в Мордор.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]