[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1497452289977-0.jpg ( 95.76 KB , 454x675 )

⋮⋮⋮   No. 794

⋮⋮⋮   No. 3092

аноне, як дума - якби коновалець дожив до другої світової - щось би змінилось?

⋮⋮⋮   No. 3103

Певно займав би десь ту ж роль що й чупринка. Але навряд кардинально щось змінило б. Мо не було б поділу бандерівці/мельниківці. То таки вже усталений авторитет[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]