[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1493752810206-0.jpg ( 48.76 KB , 590x604 )

⋮⋮⋮   No. 693

Ааа! Дивіться, що за лайно я надибав!
https://shooz.github.io/latynka/

⋮⋮⋮   No. 694

File: 1493753219631-0.png ( 16.94 KB , 1280x200 )

>>693
ліл

⋮⋮⋮   No. 695

Kropyvuü.

⋮⋮⋮   No. 696

>>695
виглядає, наче грецька та німецька потрахалися

⋮⋮⋮   No. 697

>>694
А європейці це читатимуть так само як і ми? Чи вони зовсім по іншому будуть вимовляти?

⋮⋮⋮   No. 698

>>697
Очевидно, ні. Неможливо передати звуки з 100% точністю. Але цікаво було би попросити в якомусь чаті поляка/муриканця etc. зачитати це.

⋮⋮⋮   No. 699

File: 1493754530653-0.txt ( 594.64 KB )

Щевченко латинкою? Щевченко латинкою!

⋮⋮⋮   No. 700

>>699
давайте вже бебика тоді

⋮⋮⋮   No. 701
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]