[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1706557823.504366-.jpeg ( 78.99 KB , 591x1280 )

⋮⋮⋮   No. 6047

Колеги, де можна купити такий примірник? Бо я щось весь інтернет обшукав і не можу знайти

⋮⋮⋮   No. 6048 OP

>>6047
Живу у Львові, на блошиних ринках і біля Федорова лише собачою мовою

⋮⋮⋮   No. 6049

>>6047
нудна книжка, нічого там нема в ній видатного або цікавого

⋮⋮⋮   No. 6050

>>6047
"Дух нашої давнини" Донцова краще почитай ніж обіженку Адольфа

⋮⋮⋮   No. 6057

File: 1708076311.500808-.jpg ( 56.24 KB , 579x390 )

File: 1708076311.500808-2.jpg ( 67.78 KB , 600x675 )

>>6050
БАЗОВАНО.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]