[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1702311736.286168-.jpg ( 122.45 KB , 1280x961 )

⋮⋮⋮   No. 6012

От існує така практика як літературне рабство - людина віддає властну працю до більш відомого письменика і її видають під відомішим іменем. В ідеальному варіанті ти ще відсоток грошей з продаж отримаєш.
Але я хотів би дізнатися: Чи існує вид літературного рабства при якому Одна людина є генератором ідей, а Друга втілює їх на бумазі? Хто в такому випадку дійсно є автором? Чи можливо створити таким чином книгу чи цілі багато томні історії на чистому ентузіазмі? і саме головн: чи не виникатимуть якісь проблеми саме з написанням всієї тієї хуйні що вигадає оди з авторів?

Що ви думаєте на цю тему, базоси?

⋮⋮⋮   No. 6016

File: 1702643797.403035-.jpg ( 351.13 KB , 736x1089 )

File: 1702643797.403035-2.jpg ( 53.4 KB , 351x152 )

>>6012
"Як люди взаємодіяли у спільнотах протягом історії. Які правила взаємодії існують у суспільстві": https://naurok.com.ua/prezentaciya-yak-lyudi-vzaemodiyali-u-spilnotah-protyagom-istori-yaki-pravila-vzaemodi-isnuyut-u-suspilstvi-351254.html
"Суспільство - форма взаємодії людей, об’єднаних спільними інтересами. Суспільство формувалося разом із розвитком людства. Так само як змінювалася людина, її заняття і уявлення про світ, змінювалися й відносини між членами суспільства. Найдавніші колективи людей вчені назвали первісними родовими громадами. Члени такої громади разом жили і працювали, усе здобуте в ході спільної праці ділили порівну."

"Два крила в синергії творчості":
https://zbruc.eu/node/112932
"Ці два крила синергії творчості завжди підносили їхнє життя над рутиною, давали можливість побачити те, що видно тільки оку митця, постійно вдосконалюватись і йти в одному напрямку, однією дорогою, де присутня творчість, жага до знань, талант і працьовитість, найкращі людські чесноти і, звісно ж—любов."

"ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА НАВЧАННЯ":
https://core.ac.uk/download/pdf/14057981.pdf
"Отже, успішною умовою організації співтворчості викладача і студентів є створення атмосфери взаємної поваги і моральної рівності учасників; трансформація психологічної позиції викладача із "носія" інформації на консультанта й організатора процесу навчання; зміна позиції студента з "учнівства" на "партнерство"."

⋮⋮⋮   No. 6019

з точки зору юриспруденції, авторське право не поширюється на ідею, а тільки на її матеріальне втілення. Воно і логічно: ідею в «чистому вигляді» неможливо захистити. Тому автором буде вважатись лише той, хто написав книгу.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]