[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1692562490.522511-.png ( 125.76 KB , 640x640 )

⋮⋮⋮   No. 5901

пробую себе у віршуванні останнім часом. будь-яка критика вітається

#1

Мініатюра

Зорі палають.
А ти все лежиш...

Місяць палає.
А ти все лежиш...
Не дишиш...

Небо палає.
А ти все лежиш...
Не дишиш, не жиєш...
До смерті ти тлієш...

⋮⋮⋮   No. 5902 OP

>>5901
#2

Хочу зникнути, щезти, пропасти,
Померти і костями впасти,
Досить себе мордувати!
Я не бажаю так існувати!

Хочу кохати і бути коханим,
любити когось до нестями,
Життям надихатись!
І щось відчувати!

⋮⋮⋮   No. 5903 OP

#3
(невеликий куплетик)

Сонце і небо у танці з'єднались,
У той літній вечір, коли ми з тобою
Клятвою крові навік поєднались.

⋮⋮⋮   No. 5904 OP

і звісно, був би радий, якщо знаєте якісь хороші ресурси, спілки поетичні або інші ресурси, пов'язані з суворим поетичним ремеслом

⋮⋮⋮   No. 5905 OP

>>5903
дописав

#3

Сонце і небо у танці з'єднались,
У той літній вечір, коли ми з тобою
Клятвою крові навік поєднались.

Ті очі багряні, брунатне волосся,
Що, мабуть, на дотик
Як стигле колосся.

Ще усмішка щира – тепла і мила.
Ти мою мертву душу
Зі сну пробудила.

Місяць і зорі міцно обнялись,
У той літній вечір, коли ми з тобою
При першій зорі навік попрощались.

⋮⋮⋮   No. 5906

File: 1692582742.219212-.png ( 4.31 KB , 174x160 )


⋮⋮⋮   No. 5907

File: 1692582750.993238-.png ( 30.23 KB , 467x216 )


⋮⋮⋮   No. 5908 OP

>>5907
❤️[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]