[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1692209812.51106-.jpg ( 43.34 KB , 645x426 )

⋮⋮⋮   No. 5893

Досвідченіші люди з b порадили писати тут

Я от молодий зумерок який ще в школі почав його слухати ржучи над лайкою старого діда.
Згодом я почав більше уловлювати сенс цих п'єс і творчих відсилок і загалом більше розуміти гумор.
Але через те що я не жив у ті часи, зрозуміти суть усього для мене просто нереально. Та і певен що багато любителів його творчості так само не все розуміють.

Чи є тут олди які ще можливо застали ті самі записи Митця ще у радянські часи?

⋮⋮⋮   No. 5896

File: 1692268294.099328-.png ( 763.59 KB , 768x679 )

>>5893
Завдаватися питанням суті п'єс Подерев'янського — це слухати/читати його роботи сракою, а саме анусом, шоколадним кілечком, діркою, що є прямим виходом(або входом у декого) з твого організму.
Невже потрібно шукати якогось більшого сенсу у прямих насмішках з москалів(Гамлет), совітської іронії(Дохуя масла), совітської самоіронії(Діана), незалежної самоіронії(Кацапи), сексуального дискурсу(васіліса єгоровна), соціального питання(нірвана), старих "героїв"(павлік морозов), інших культур та літератури(йоко та самураї; йоги), самоіронічних переказів(король літр), культурних спілок(піздєц!), наукових спілок(казка про рєпку), інтелектуалів(сноби), літературних діячів(остановісь мгновєньє) та з усього іншого піздецу який вже або застарів і виївся з нашого життя як то старий шрам на тілі, або ж ми його вперто не бачимо вже кіпу років, адже звиклись.
Це ж сука очевидно, навіть не треба буть генієм чи експєртом, чи старим пердуном, чи вихідцем з совку, чи просто батьою в гаражі.

Мсл;Дхя: Ти дурний хую.

⋮⋮⋮   No. 5897


⋮⋮⋮   No. 5898

>>5897
>посилання на драматику
та підтертись ним можеш, нуфак

⋮⋮⋮   No. 5899

File: 1692276839.653345-.png ( 164.99 KB , 281x393 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]