[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1690994977.978693-.jpg ( 55.5 KB , 500x501 )

⋮⋮⋮   No. 5872

Всім вітання!
Шукаю якусь сучасну космо-оперну літературу, але від якої віє оцією стариною типу Зоряних Королів. Якщо маєте якісь рекомендації то напишіть бдлск :3


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]