[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1684768751.912046-.png ( 16.57 KB , 255x255 )

⋮⋮⋮   No. 5827

Тред для обговорення подкастів на кшталт Alice Isn't Dead, Welcome To The Night Vale, The White Vault та інших

⋮⋮⋮   No. 5841

File: 1686689590.188995-.jpeg ( 17.57 KB , 250x188 )

>>5827
Про що йдеться мова? Свого часу зацікавився теоріями змови, був крутезний трід на форчані, але згубив сорс.

Там про радіостанцію Арт Белла мова йшла і ще якісь старі сайти 2000их. Загалом досить змістовно і цікаво було[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]