[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1660869985.386006-.png ( 1.19 MB , 945x946 )

⋮⋮⋮   No. 5627

>Читаєш роман
>В романі любовна сюжетна лінія
>"Хаха, давай, виєби її, розчави їй піську, проткни її як слід"
>Роман: "Згодом вона завагітніла..."
>"ЩОООООО? В СЕНСІ? ТІПА? ЦЕ ЯК? СЕКУНДУ"

⋮⋮⋮   No. 5628

>>5627
Сцена їбання не пройшла цензуру.

⋮⋮⋮   No. 5671

>>5627
Якби ви знали, паничі,
Що люди роблять уночі:
Якісь резинки одягають,
Один на одного лягають,
А через місяць - через два
З пизди вилазить голова
І просить: мама, дай десятку
Піду куплю гандонів пачку[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]