[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1547887738.392625-.jpg ( 51.29 KB , 480x320 )

⋮⋮⋮   No. 3098

ВІД РЕДАКТОРА

Ці записи ми знайшли у веб-архіві загиблої іміджборди. Автора тяжко встановити, але схоже на

https://medium.com/in-ukrainian/kitiket-korps-novela-9e4a9c96688c

⋮⋮⋮   No. 3099

Люди як рагулі,

Во-во-воу!

Люди…

Як рагулі…

⋮⋮⋮   No. 3100

Курво, так і знав що то Бебик! Тільки він змушує мене відкривати поруч з його текстами словника! Але це не погано.

⋮⋮⋮   No. 3101

>>3100
Бебика послав нам бог за наші гріхи.

⋮⋮⋮   No. 3102


⋮⋮⋮   No. 3220

File: 1551560145.106075-.png ( 336.76 KB , 595x606 )

>“Мій Харків знаменитий”

або

>“Мій Харків поетичний”

або

ще якийсь Харків.

Бляха, я 300 літ витратив, аби знайти цей вірш, здається, Ґеа Шкурупія, що його мелькома бачив раз на фб.

І думаєте, знайшов?

Знайшов я дещо інше, дещо дуже далеке від Ґеа, утім напрочуд співзвучне.

https://medium.com/in-ukrainian/chervonyj-prahmatyzm-novela-3f78bdb8cba6[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]