[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1563088706.733514-.jpg ( 61.25 KB , 433x640 )

File: 1563088706.733514-2.jpg ( 6.39 KB , 188x268 )

File: 1563088706.733514-3.jpg ( 19.01 KB , 220x290 )

⋮⋮⋮   No. 106041

Книг тред

Розділ з літературою мертвий. Та й тема достатньо широка для бе. Ділимося книгами на наукові,суспільні,освітні теми,які читали самі або плануємо прочитати.

Без фентезі,фанфіків,наукової фантастики та подібного

⋮⋮⋮   No. 106042

Джва роки чекав цей трід. Студентики київської та львівської політехнік, киньте-но книжки, за якими вас навчають електроніці та програмуванню мікроконтролерів.

⋮⋮⋮   No. 106043 OP

File: 1563089112.652334-.jpg ( 32.31 KB , 1280x720 )

>>106042
> Джва роки чекав цей трід

⋮⋮⋮   No. 106044 OP

File: 1563089266.340804-.jpg ( 1.06 MB , 1556x2402 )

File: 1563089266.340804-2.jpg ( 20.33 KB , 326x499 )


⋮⋮⋮   No. 106045 OP

File: 1563089398.68147-.jpg ( 34.46 KB , 250x400 )

File: 1563089398.68147-2.png ( 594.17 KB , 444x600 )


⋮⋮⋮   No. 106046 OP

File: 1563089497.740046-.jpg ( 27.17 KB , 333x499 )

File: 1563089497.740046-2.jpg ( 43.23 KB , 331x500 )


⋮⋮⋮   No. 106047

File: 1563090441.055657-.jpg ( 50.85 KB , 488x680 )

File: 1563090441.055657-2.jpg ( 153.36 KB , 600x847 )

File: 1563090441.055657-3.jpg ( 121.9 KB , 600x838 )


⋮⋮⋮   No. 106061

>>106041
> Розділ з літературою мертвий.
то піднімай тематику, ліл.

⋮⋮⋮   No. 3452

File: 1563188479.742579-.jpg ( 35.01 KB , 453x259 )

>>106061
Кожного ранку я підіймаю тематику, бо хвилююся за майбутнє Кропивача та УБК.

⋮⋮⋮   No. 3453

File: 1563202958.732731-.jpg ( 58.44 KB , 309x450 )


⋮⋮⋮   No. 3455

File: 1563349415.87727-.jpeg ( 59.12 KB , 253x370 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]