[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/d/ - Дозвілля та спорт

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1704040314.61929-.jpg ( 672.01 KB , 1080x720 )

File: 1704040314.61929-2.jpg ( 48.63 KB , 396x564 )

⋮⋮⋮   No. 3606

Чи є тут репери? Я подивився на те, як читають франківці і мені чисто концептуально сподобалося.
Тут: https://youtu.be/zBNbLH2ehP0?si=OfSyUXtcDbFdaIjM

Потім пригадав створення та успіх ВУЗВ, Курган & Agregat.

Потім подивився відео Довгого Пса про відсутність української реп індустрії. Тут: https://youtu.be/16oNWk6i5Dw?si=RYq_1I9Q4NKyBgdz

То чому б нам безосам не спробувати збирати свої туси? Я не кажу зразу робити український Wu Tang Clan, але можна спробувати створити маленькі групки типу вищезгаданих франківців

⋮⋮⋮   No. 3607

File: 1704042044.833734-.png ( 50.54 KB , 275x183 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]