[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/d/ - Дозвілля та спорт

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1694434145.158486-.jpg ( 108.9 KB , 1024x836 )

⋮⋮⋮   No. 3305

Скільки не шукаю, то завжди там тільки they/them інфантили, що малюють як розумово відсталі.

Завжди срачі на новомодні лівацькі теми як культурна апропріація

Хочу знайти місця для тих, хто хоче бути професіоналом. Як 2D, так і 3D

⋮⋮⋮   No. 3306

>>3305
Тут хуйожників не так багато, тобі до олега треба.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]