[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/d/ - Дозвілля та спорт

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1687803163.931611-.png ( 3.36 MB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 3085

Мене заїбав цей неадекват в б, я краще тут потусуюся.

⋮⋮⋮   No. 3086

>>3085
Сходи подивися відео треди про ігри щоб відволіктися.
https://kropyva.ch/g/res/5885.html

або огляди аніме
https://kropyva.ch/a/res/11966.html

⋮⋮⋮   No. 3089

File: 1687854289.021065-.jpg ( 97.14 KB , 600x400 )

ти про чеха?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]