[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/d/ - Дозвілля та спорт

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1681203259.917196-.jpg ( 295.86 KB , 1119x1500 )

File: 1681203259.917196-2.png ( 274.49 KB , 900x1600 )

⋮⋮⋮   No. 2982

В першу чергу на західних онлайн спільнотах, або тих, які орієнтовані на захід, є ось ця ментальність, що все мистецтво рівноцінне і особливе, і що немає поганого мистецтва.

Тобто навіть коли ти малюєш як відстале немовля без кінцівок, то люди будуть тебе хвалити так само, як хвалять Кім Джун Гі.

Коли ти не погоджуєшся з цим, то всі бісяться так, наче ти згвалтував їхню мертву матір і порівнюють з Гітлером.

Навіть найкращі, професійні художники щиро вірять, що вони не кращі якогось гівна.


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]