[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/d/ - Дозвілля та спорт

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1670918717.976373-.png ( 519.4 KB , 1024x631 )

File: 1670918717.976373-2.png ( 198.44 KB , 400x636 )

⋮⋮⋮   No. 2853

Шановні, а чи не бажаєте поговорити про колективне несвідоме і творчість і дослідження Юнга?

⋮⋮⋮   No. 2854 OP

>>2853
Мені здається ми приділяємо недостатню увагу цьому явищу. Архетипи з одного боку виглядають як якісь напівмістичні придумки, а з іншого боку щось в цьому є.

⋮⋮⋮   No. 2855 OP

File: 1670919004.559628-.png ( 114.02 KB , 708x710 )

File: 1670919004.559628-2.jpg ( 17.89 KB , 581x319 )


⋮⋮⋮   No. 2856 OP

File: 1670919142.942888-.png ( 131.92 KB , 236x271 )


⋮⋮⋮   No. 2857

>>2853
Ну розповідай.

⋮⋮⋮   No. 2858 OP

>>2857
Для початку трохи відео інтерв'ю Юнга.
https://youtu.be/VEbT-m9y8pI

⋮⋮⋮   No. 2859 OP

>>2858
Вступ до Карла Юнга | Частина 1 | Психіка, архетипи і колективне несвідоме.

https://youtu.be/VEiIEDPAK_c

⋮⋮⋮   No. 2860 OP

>>2859
Вступ до Карла Юнга | Частина 2 | Індивідуація, Персона, Тінь, Аніма і Анімус

https://youtu.be/iJhg7Ui-6uI

⋮⋮⋮   No. 2861 OP

>>2860
Вступ до Карла Юнга | Частина 3 | Що таке архетипи?

https://youtu.be/-bUCfwm0k50

⋮⋮⋮   No. 2872

>>2861

А може якось прямо в треді, в словесній формі? Тут все-таки ділові люди мешкають, у нас час на вагу золота

⋮⋮⋮   No. 2873

>>2854
архетипи це типу
цундере,яндере, кудере і тд ?

⋮⋮⋮   No. 2877 OP

File: 1674470652.696685-.png ( 114.02 KB , 708x710 )

File: 1674470652.696685-2.png ( 172.74 KB , 584x420 )


⋮⋮⋮   No. 2878

>>2854
> напівмістичні придумки
> щось в цьому є
Нуок

⋮⋮⋮   No. 2880


⋮⋮⋮   No. 2999 OP

>>2880
Що таке свідомість?
https://youtu.be/KuSOLxYq6CI

⋮⋮⋮   No. 3000

>>2873
Так. Мені більш за все подобаються дередере й кудере чаночки.

⋮⋮⋮   No. 3583




[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]