[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1622196644.054931-.jpg ( 5.33 KB , 259x195 )

⋮⋮⋮   No. 9475

Вебм не можна пролистати. У мене одного таке? Едж браузер.

⋮⋮⋮   No. 9486

Це ж фіча, а не баг. Закрий її і гортай куди хоч.

⋮⋮⋮   No. 9487


⋮⋮⋮   No. 9501

У мене теж є проблема з webm. Наскільки я зрозумів, закрити webm можна тільки по повторному кліку на її прев'ю, правильно?
На десктопі це не проблема, але на мобільному, особливо з вертикальними webm, їх важко закрити тому що плеєр закриває собою те саме прев'ю.
З цим треба щось зробити. Чи я просто в очі їбусь і їх можна закривати якимось іншим способом?

⋮⋮⋮   No. 9502 OP

File: 1622704938.933932-.jpg ( 442.31 KB , 1080x2203 )

>>9501
Та сама проблема. Браузер хром на телефоні.

⋮⋮⋮   No. 9504

>>9502
Я тут глянув, відтворення webm працює через лялькочан, але у його налаштуваннях я ніяких опцій стосовно їх вимкнення не бачу (в налаштування взагалі складно зайти з мобільного).
Як його фіксити чорт його знає, у жабаскрипті мало що тямлю.

⋮⋮⋮   No. 9506

>>9504
Треба подумати, мало б бути просте рішення.

⋮⋮⋮   No. 9508 OP

>>9506
Просто додати якийсь хрестик зверху чи назву вебм не можна хіба? На неї клацнув і закрив.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]