[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1613047446.000833-.jpeg ( 8.06 KB , 300x168 )

⋮⋮⋮   No. 8782

і нахуя видалили кропивач сьогодні повністю

можна було хоча би комусь віддати


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]