[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1596296845.914009-.jpg ( 6.1 KB , 360x360 )

⋮⋮⋮   No. 7463

Перепрошую, через скільки часу зазвичай знімають бан? Дякую за увагу.

⋮⋮⋮   No. 7464


⋮⋮⋮   No. 7465

>>7463
Тепер термін бану встановлюється на розсуд адмінів

⋮⋮⋮   No. 7466

>>7465
Подякуємо форсерам за це!

⋮⋮⋮   No. 7467

>>7464
>>7465
Добре, дякую.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]