[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1592932793.103276-.jpg ( 405.1 KB , 1080x1206 )

⋮⋮⋮   No. 6809

Адміне, ти вирішив прапорці до всіх дошок додати?

⋮⋮⋮   No. 6810

>>6809
Ні, тільки там де з'являються проксісемени.

⋮⋮⋮   No. 6816

>>6810
Тоді вже до всіх додавай, чого обходитися напівзаходами?

⋮⋮⋮   No. 6843 OP

Все повернулось
До речей своїх
Порядку[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]