[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1639487568.287402-.png ( 4.18 KB , 300x168 )

⋮⋮⋮   No. 10108

Добрий день, шановне панство. А що це останнім часом відбувається із Кропивою? Вона постійно лагає, повільно відкриває сторінки (підвантажує нитки), сипле хибами.
Це сервер умирає чи що?

⋮⋮⋮   No. 10109

>>10108
Кеш почисть. В мене все норм.

⋮⋮⋮   No. 10110

>>10109
Почистив, стало норм, дякую.

⋮⋮⋮   No. 10111

File: 1639513775.69317-.jpg ( 283.27 KB , 1343x728 )

File: 1639513775.69317-2.jpeg ( 29.75 KB , 474x322 )

Це недобрий знак для усіх нас. Якщо для подолання проблем треба якісь викрутаси, то це значить що ми все втрачаємо і треба рятувати усі файли,меми. Щоб якщо жити десь там на чужині ми могли б жити навіть після потрясінь.

⋮⋮⋮   No. 10113

>>10111
Шиз, все норм. І годі прирівнювати себе до "нас".

⋮⋮⋮   No. 10134

>>10108
З андроїда ще важче. Це перевантаження гігабайтів мабуть.

⋮⋮⋮   No. 10135

>>10134
В мене жодних проблем з орео та хромом. Ти з престіжіо сидиш?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]