[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1708983009.665891-.png ( 542.2 KB , 1284x1011 )

⋮⋮⋮   No. 331234

Чому в тих списках немає Кропивача?

https://allchans.org

⋮⋮⋮   No. 331340

File: 1709188629.972265-.png ( 65.04 KB , 1295x294 )

>>331234
> Чому в тих списках немає Кропивача?

⋮⋮⋮   No. 331341

>>331340
Переклад (якщо хтось не допетрив): 2. Сайт повинен бути англомовним або мати зрозумілий переклад (на англійську) або активну англомовну дошку.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]