[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1703938865.377562-.png ( 110.88 KB , 300x300 )

⋮⋮⋮   No. 325338

Безоси, а вам подобається новий осібний, що хейтить антисистемників та у якого аватар - це якийсь чоловік в солідному костюмі? Як ми його назвемо?

⋮⋮⋮   No. 325341

Олег Петрович
/нитка

⋮⋮⋮   No. 325342

>>325341
> Олег Петрович
Як оригінально

⋮⋮⋮   No. 325343

>>325338
Так, дуже.

⋮⋮⋮   No. 325350

File: 1703940698.551539-.png ( 169.51 KB , 568x347 )

>>325338
Don Draper[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]