[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1700249806.539921-.jpg ( 1.8 MB , 1607x1080 )

⋮⋮⋮   No. 321506

Надихнувся тим дебільним трактором, вирішив теж таку хрінь забацати. Це надиво легко, АЛЕ ЦЕ НЕ МАЖ СЕНСУ! НА ЩО Я СПУСКАЮ СВОЄ ЖИТТЯ?

⋮⋮⋮   No. 321507

>>321506
вривайся в Третю Штурмову!

⋮⋮⋮   No. 321515

File: 1700260181.666931-.png ( 159.67 KB , 1000x672 )


⋮⋮⋮   No. 321518

File: 1700261879.256543-.png ( 1.81 MB , 1607x1080 )


⋮⋮⋮   No. 321522

>>321506
хто такий трактор?

⋮⋮⋮   No. 321545

File: 1700307212.073364-.jpg ( 52.63 KB , 560x407 )


⋮⋮⋮   No. 322312

File: 1701130736.377504-.png ( 6.25 KB , 350x120 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]