[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1663347994.413739-.jpeg ( 4.85 KB , 183x275 )

⋮⋮⋮   No. 267425

Кропивач, маю волоське коріння. Я білий?

⋮⋮⋮   No. 267436 OP

Бамп

⋮⋮⋮   No. 267443 OP

Бамп сука

⋮⋮⋮   No. 267446

File: 1663351106.883807-.jpg ( 1.48 MB , 1920x2560 )

Хлопці я достатьно білий?

⋮⋮⋮   No. 267450

>>267425
Аж блідий.

⋮⋮⋮   No. 267476 OP

Бамп

⋮⋮⋮   No. 267478

>>267476
Пощо бампаєш?

⋮⋮⋮   No. 267484 OP

>>267478
Бо хочу дізнатися, чи я білий

⋮⋮⋮   No. 267489

>>267484
Ти білий, ти це знай! Ти білий, запам'ятай!

⋮⋮⋮   No. 267490 OP

>>267489
Я білий! Зіг Хайль![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]