[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1656031967.191581-.jpg ( 88.24 KB , 1200x797 )

⋮⋮⋮   No. 258209

Так це песик чи котик я зрозуміти не можу

⋮⋮⋮   No. 258278

>>258209
Це типовий забазований квір.

⋮⋮⋮   No. 258279

File: 1656088288.602715-.jpg ( 125.65 KB , 850x930 )

>>258278
> квір
кнур

⋮⋮⋮   No. 258280

File: 1656088484.50357-.jpg ( 36.88 KB , 500x500 )

>>258279
Файно

⋮⋮⋮   No. 258282

File: 1656088788.879933-.jpg ( 21.27 KB , 400x300 )

File: 1656088788.879933-2.jpg ( 29.37 KB , 474x446 )

File: 1656088788.879933-3.jpg ( 29.24 KB , 474x474 )

Oink Oink Oink ....

⋮⋮⋮   No. 258283

Оргазм свині триває півгодини

⋮⋮⋮   No. 258285

Це пєтушара

⋮⋮⋮   No. 258286

>>258285
Півняра ж. Українізуй!

⋮⋮⋮   No. 258312

>>258209
Це кабасик[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]