[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1617654823.452595-.png ( 654.38 KB , 1280x1280 )

⋮⋮⋮   No. 212577

Ця пікча шкварить нитку раз і назавжди. Хто відпише в зашкварену никту - стане ображеним. Але нитку можна зашкварити виключно з поважних причин. Той, хто шкварить її побєспредєлу одразу стає опущеним

⋮⋮⋮   No. 212580 OP

Вимагаю забанити двух ображених з сусіднього треду, щоб вони не закантачили братву. Написано ж, тред зашкварено.

⋮⋮⋮   No. 212582

>>212580
Мамомамо!Япридумавмемабивикористатийоговіншомутредіісказати,щоязатроливопамемокропивача!!Подивисьякийядотепнийіхитрий!Мамо!!!Мамонебий!Мамо!!Янезаливавчаємкнопкупробілавоносамо!мамо!танебудуябільшенабордахсидіти.мамооо!!!!!!

⋮⋮⋮   No. 212583 OP

>>212582
Ніколашка,пліз

⋮⋮⋮   No. 212584

>>212583
Єдиналюдинаякафорситьніколашку-тосамніколашкаякийцураєтьсясвогоніколашестваіхочкзарахунокчорногопіарузафорситисвоєім‘я

⋮⋮⋮   No. 212585

>>212584
двоїнЮнікалашкАначепотаПлол
доречІраджувсімприховатицюниткУаджетакомусоромунемісценанашійсвятійземлі

⋮⋮⋮   No. 212586 OP

>>212584
Веськропивачфорситьніколашку.Виходить,щомивсінасправдініколашки,які роблятьвид,щоценетак,тому,щовнашомуніколашкофобномусуспільствілюдямтяжкопризнатись,щовониніколашки

⋮⋮⋮   No. 212587

>>212586
ПомервідкрінжовостіізашкваруприпалалобомбанулонікалашкаУЦТкрінжзашкварсмоктачбидлокабаноссмоктанувгазлайтинггенітальнокрінждирчикдупобільнесанкціонованарекламаспаммалоросзрадогаварагулюпрутень.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]