[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1613860574.730628-.jpg ( 33.63 KB , 512x357 )

File: 1613860574.730628-2.jpg ( 24.6 KB , 512x295 )

File: 1613860574.730628-3.jpg ( 25.73 KB , 512x243 )

File: 1613860574.730628-4.jpg ( 139.61 KB , 1166x626 )

⋮⋮⋮   No. 207663

В цій нитці можна поділитись своїми роздумами на різні теми та сформувати своє ставлення до важливих ідей.

Для початку хотілось би висловити думку на тему свободи та сенсу життя.

Арістотель у своїй Нікомаховій етиці дійшов висновку, що щастя не є ані чеснотою, ані задоволенням. Це є практичним виявом чеснот. Щастя залежить від досягнення морального стану особистості, відповідно до якого людина проявляє сміливість, щедрість, справедливість, доброзичливість та цивілізованість у своєму житті.

Думаю, людське прагнення до життя пов'язано з бажанням щастя, яке часто плутають зі статусом та матеріальним багатством. А це може означати більше різноманіття та менше контролю. І це нагадує позицію умовної соціалізованої людини широких поглядів, при наявності навколо об'єднаних схожими вподобаннями людей.
Чи завжди доречно обмежувати це прагнення свободи унормованими законами?

В той час, коли прагнення порядку можна пов'язати з бажанням смерті, або, якщо більш коректно, вирішальної у процесі пошуку розбіжностей однозначної простоти. І цей потяг, здається, також пов'язаний з ризиками та розвитком, але з точки зору аскета, заради умовного вищого блага, що само по собі є конструктивним шляхом досягнення мети.
Як зробити так, щоб у підсумку правильне та бажане збігались?

Важливо зазначити, що обидва патерни мають свої переваги та недоліки. Те, що для одного виглядає як благо, для другого буде загрозою. Те, що комусь здається веселим, в іншого викликатиме роздратованість.
Від чого залежить сприйняття?
І яким чином вибудовується баланс між прагненням щастя та прагненням порядку?

Які філософськи праці є дотичними щодо цих питань?

⋮⋮⋮   No. 207665

File: 1613861839.312132-.jpg ( 357.52 KB , 500x644 )

>>207663
Те, що пиздять там якісь філософи мені до сраки. Не читав їхні нудні снобістичні книжки. Я, як людина вільна і розвинена волію філософствовати особисто в ході різноманітних дискусій, або ж здобуття життєвого досвіду.

Звісна річ, я в курсі основних ідей філософського і релігійного світу.

Щодо питань опа:
Я вважаю, що щастям для людини є реалізація своєї особистості в певній соціальній ролі, або в певній справі, до якої та лине. Щастя це певний момент, розтягнутий у часі, переважно, на невеликий термін. "Суб`єктом" щастя є емоційна складова особистости, а отже і значною мірою її тварина природа. На мою думку прагнення до щастя є значною складовою життя, але не повинно бути його ціллю. Усвідомлення кожного моменту і прагнення досконалости не дають щастя в класичному розумінні, але дарують більше задоволення - задоволення від зверхности духу і розуму над власною природою.

⋮⋮⋮   No. 207669

>>207665
>Я, як людина вільна і розвинена волію філософствовати особисто в ході різноманітних дискусій
Да, ахуєнно. Твоя буха піздьож за жізнь з кєнтами - це і є філософія. Піздєц нахуй, йобані міщани, куди ви блять лізете? Ну не для вас же написано.

⋮⋮⋮   No. 207673

>>207665
> Не читав їхні нудні снобістичні книжки. Я, як людина вільна і розвинена волію філософствовати особисто в ході різноманітних дискусій, або ж здобуття життєвого досвіду.
Правильний підхід. Сократ говорив, що людина, яка вчилася філософії вже не може вважатися філософом, а тільки носієм знань, бо вийти вже за межі прочитаних нею ідей та думок буде не в змозі. Тому в звичайній розмові безосів буде більше філософії, ніж на філософських факультетах і ніякі нікомахові етики не потрібні.

⋮⋮⋮   No. 207674

Блять, які ви убогі

⋮⋮⋮   No. 207675

>>207665
> Те, що пиздять там якісь філософи мені до сраки.
> Звісна річ, я в курсі основних ідей філософського і релігійного світу.
Ви таки мені можете не вірити, але тут є баланс.

Як не дивно, але надто складні і розумні речі часто можна спростувати до такого собі, уявного "Похуй". Цей "Похуй" - поняття дуже розширене і його варіацій настільки безліч, що й рахуючи кожен окремий випадок самій людині стає "похуй", скільки їх там є. На "похуй" часто відповідають також "похуєм". Іноді треба застосувати силу, щоб відстоювати свій "похуй", якщо тобі на нього не похуй.
Вважаю, що людина щаслива саме в цьому стані, стані "похуїстичної рівноваги", про яку написано не одну книгу, вигадано термінів, які це явище описують.
В принципі, мені - похуй.

⋮⋮⋮   No. 207678

>>207669
Я не бухаю, я хапаю

⋮⋮⋮   No. 207681

File: 1613892744.933361-.jpg ( 53.8 KB , 300x294 )


⋮⋮⋮   No. 207732

File: 1613905182.822521-.jpg ( 34.48 KB , 315x478 )


⋮⋮⋮   No. 207763

>>207675
Феноменологія похуй.

⋮⋮⋮   No. 207767

>>207675
Похуй=порядок речей

⋮⋮⋮   No. 207836 OP

>>207675
Майже зрозумів.
Слід відрізняти боягузливу, гидливу байдужість від сміливої, переборної старанності.

>>207673
Практичний досвід не менш важливий, аніж теоретичне уявлення.
Залежить від впевненості та вміння використовувати знання.

>>207665
Не розумію що є "тваринною природою", а що ні. Можеш краще пояснити, будь ласка?

⋮⋮⋮   No. 207838

File: 1613926245.226858-.png ( 850.4 KB , 500x644 )

>>207836
Звісно тобі відомо про біологічне походження людини - її тваринну природу. Як і всі тварини, ми хочемо жерти, серти, їбатись тощо. Кохання(гормональні процесси), звички(зв'язки між нейронами) і навіть прості емоції також є проявом тваринної природи людини. Тваринні прояви існують окремо від проявів духу, чи то розуму, на ваш розсуд. Духу притаманна жага до творення, пізнання, а також рефлексії самого себе.

⋮⋮⋮   No. 207839

File: 1613926580.709653-.jpg ( 97.45 KB , 677x779 )

>>207838
> Тваринні прояви існують окремо від проявів духу
Не знаю, чому, але все ж тут щось не так. Чи все правильно?

⋮⋮⋮   No. 207844

>>207839
Все так. Але прояви духу, врешті, є надбудовою над тваринною природою.

⋮⋮⋮   No. 207847 OP

File: 1613929360.943378-.jpg ( 603.17 KB , 2677x3401 )

File: 1613929360.943378-2.png ( 26.35 KB , 1200x1007 )

File: 1613929360.943378-3.png ( 12.05 KB , 600x600 )

File: 1613929360.943378-4.png ( 10.45 KB , 400x362 )

>>207838
Так, і все одно деякі види диких тварин, такі як мавпи, слони, дельфіни та навіть голуби вочевидь мають прояви складної, свідомої діяльності. Це все є проявом природних біологічних процесів.

Те, що, можливо, слід підкреслити щодо людяної поведінки—це етико-моральні принципи/якості та цивілізаційно-культурні умови/цінності, а також рівень здатності розв'язувати проблемні завдання, що мало б бути взаємопов'язано...

Думаю, самі соціальні ролі певним чином повторюють та продовжують біологічні функції органів організму живої істоти: "людина-мозок", "людина-легені", "людина-руки", "людина-серце" тощо. Наскільки це може відповідати дійсності?

⋮⋮⋮   No. 207850 OP

File: 1613929745.378011-.png ( 12.1 KB , 600x600 )

>>207847
*Кохльберга

⋮⋮⋮   No. 207851

>>207847
> Думаю, самі соціальні ролі певним чином повторюють та продовжують біологічні функції органів організму живої істоти: "людина-мозок", "людина-легені", "людина-руки", "людина-серце" тощо.
Я не думаю, що соціальні ролі пов'язані з функцією в суспільстві безпосередньо, хоча і не без цього. Бажаність або небажанність певних соціальних ролей походить від їх ієрархічного значення. Більш доцільно вбачати в них більш складні системи тваринних соціальних відносин, наприклад павіанів чи будь яких інших гомінід.

⋮⋮⋮   No. 207871 OP

File: 1613933901.908877-.png ( 79.32 KB , 850x600 )

>>207851
Це цікаво. Фактор бажаності, тобто вподобань та затребуваності, має відношення до еволюційного процесу.

Так само має існувати фактор достатності, зрозумілості та ефективності. Ієрархія, або гієрархія, кому як зручніше, мала б будуватись на ступенях професійної компетентності, яка є основним чинником у процесі досягнення добробуту цілого суспільства.

Тоді можна казати, що справедливість, яка базується на балансі можливостей, та щастя, що за Арістотелем є практичним виявом чеснот, залежать від якості виконання своєї соціальної ролі кожним представником суспільної групи.

Це означає, що порядок та щастя можуть існувати в гармонії, та залежать від рівня/типу інтелекту окремого індивіда в складі, так би мовити, "збалансованої групи осіб"...
Тоді як краще визначити самодостатність?

Цікаво ще було б розібратись у тому, що таке "ринок ідей" та "соціальний конструкт"... Можливо, що ці терміни допомогли б глибше розібратись з поняттям справедливість та соціум.

⋮⋮⋮   No. 207913

>>207871
Так, мала б в ідеалі, але ніт.
Біологічно ієрархія будується, якщо спрощено, за методою "хто сильніший".
Історично ієрархія будується за кількістю влади, що перебуває в руках однієї особи, сила ще не втратила своє значення повністю, але вперед починають виходити соціальні навички і інтелект.
Ниньки ж роль сили виконує кількість майна/грошей особи, але то піхуй і не так цікаво.

Самодостатність буває різна, наскільки розумію зараз мова йде про соціальну самодостатність. Хз, я би визначив її як здатність особи переживати соціальний тиск, але це визначення буде неповним.

Соціальний конструкт це дещо(можна назвати ідеєю), що існує в свідомості певного суспільства. Наприклад ми надаємо великої цінності виробам з паперу, або ж деяким хімічним елементам. У нас є уявлення про те, що їбати дітей погано тощо.
Проілюструвати можна тим, що для цивілізації мезоамерики золото було як для нас мідь. Народи межиріччя цінували олово. Ми вважаємо гроші цінними і визнаємо владу мусорів тому, що в нашому суспільстві є такий соціальний конструкт.

Ринок ідей. Наприклад мені треба вирішити проблему з йобаними циганами. І є такі варіанти: працевлаштувати їх на килимову фабрику, геноциднути, або ж вигнати в сусідню державу. Ці варіанти вигадали мої радники і вони складають ринок ідей. Також можливий варіант з примусового розселення циган по населених пунктах по 1 людині на село, аби вони ассимілювались і перестали бути маргіналами, але через те, що його ніхто не вигадав на ринку ідей він не присутній. Шось таке

⋮⋮⋮   No. 207935

>>207871
> Ієрархія, або гієрархія, кому як зручніше, мала б будуватись на ступенях професійної компетентності, яка є основним чинником у процесі досягнення добробуту цілого суспільства.

P.s. це утопічно, адже:
1.Люди мають різні уявлення про власний добробут
2.Люди схильні до конкуренції.
3.Не існує єдності ідей, щодо напряму розвитку суспільства(це випливає з двох попередніх)

Взагалі це комуністична ідея, нахуй, це не працює у великих суспільствах.
Актуально не уявляти собі "як добре було б, якби всі люди об'єднались задляя...", а думати що ми могли б додати, або трансмутувати в існуючій системі задля підвищення ефективності суспільства, або для гарантування можливостей індивіда, відповідно до його здібностей і рівня особистости.

Люди не будуть займатись тим, чого не хочуть на благо общини, яка складається з кретинів(так, люди часто агресивно ставляться до інших, особливо в умовах великої щільности населення). Люди будуть займатися тим, що вони хочуть, і задача філософії сьогодні - вигадати як зробити, аби люди хотіли займатися речами, корисними для суспільства. Чисто прагматично про це думати.

⋮⋮⋮   No. 208227

>>207663
закликаю продовжити розмову

⋮⋮⋮   No. 208228

>>208227
Блін, там у мене 5л пива, тільки "філософствувати" буду близько 23:00. Згода?

⋮⋮⋮   No. 208229

>>208228
Головне, аби якісно.
Давай, чекатиму.

⋮⋮⋮   No. 208230

>>208229
Яка саме тема сьогоднішньої лекції? Підготуватися бажано хотілося б.

⋮⋮⋮   No. 208231

>>208230
А що цікавить? Я би попиздів за герметизм, але не шарю в цьому дуже.
Можу запропонувати підняти тему національних еліт

⋮⋮⋮   No. 208237

>>208231
> герметизм

1. Принцип менталізму
“Все є Думка; Всесвіт – це мислеформа”.
Все, що існує в світах, є мислеформою Єдиного.
2. Принцип відповідності (аналогії)
“Як наверху, так і внизу; як внизу так і наверху”.
3. Принцип вібрації
“Ніщо не перебуває в стані спокої – все рухається, все вібрує”.
4. Принцип полярності
“Все двоїсте; все має свої полюси; все має свою протилежність; протилежності ідентичні за природою, але різні в степені; крайнощі сходяться; всі істини – лише наполовину істини; всі парадокси можна примирити”.
5. Принцип ритму
“Все тече – витікає і втікає; все має свої припливи і відпливи; все розвивається, а потім вироджується; маятникоподібний рух є у всьому (степінь розмаху направо дорівнює степені розмаху наліво); ритми компенсуються”.
6. Принцип причинності
“Всяка причина має свій наслідок, всілякий наслідок має свою причину; все здійснюється згідно із законом; випадок, це назва, яку ми даємо закону, ще не пізнаному нами; є багато рівнів (площин) причинності, але ніщо не вислизає від Закону”.
7. Принцип статі
“Все має свій Чоловічий (Активний) і Жіночий (Пасивний) принцип; стать проявляється у всьому і на всіх рівнях Буття”.

Давай спробуємо разом розібрати. Мене ця річ зацікавила, хоча на перший погляд тут пахне якоюсь сектою.

⋮⋮⋮   No. 208238 OP

File: 1614030489.332559-.jpg ( 362.03 KB , 1920x1164 )

>>207913
Самодостатність має відношення до соціального тиску, дійсно... І цей тиск, або краще сказати обопільний вплив, може різнитись, в залежності від складу соціального оточення, рівня матеріального забезпечення та від ціннісних орієнтирів.

Соціальний конструкт може бути більш/менш корисним, також в залежності від цих трьох характеристик.

Про ринок ідей трохи пізніше...

>>207935

Не бачу прямого зв'язку з комунізмом, скоріш з соціалізмом та лібералізмом, але це тема для /p/. За допомогою лише прагматичного підходу не можна вигадати щось нове та змінити, м'яко кажучи, криву систему. Окрім рудиментарних догматів та закоржавілих звичок, існують ще прогресивні тенденції, про це трохи пізніше...


Думаю, в сучасному житті слід робити акценти на проінформованій об'єктивності та практичній доцільності речей.
З цього приводу хотілось би уважно переосмислити, при можливості доповнити та стисло дистилювати у філософський камінь 147 давньогрецькі максими:

001. Йдіть за богом
002. Дотримуйтесь закону
003. Поважайте богів
004. Поважайте своїх батьків
005. Поступайтесь справедливості
006. Знайте вивчене
007. Сприймайте почуте
008. Знайте себе
009. Майте намір одружитись
010. Знайте свої можливості
011. Думайте, як смертні
012. Знайте, що ти гість
013. Шануйте домашнє вогнище
014. Володійте собою
015. Допомагайте друзям
016. Стримуйте гнів
017. Тренуйте розсудливість
018. Шануйте дбайливість (передбачливість)
019. Не застосовуйте присягу
020. Полюбляйте дружні зв'язки
021. Дотримуйтесь виховання
022. Прагніть честі
023. Жадайте мудрості
024. Хваліть добро
025. Нікого не звинувачуйте
026. Хваліть чесноту
027. Вчиняйте справедливо
028. Будьте чемними до друзів
029. Стережіться ворогів
030. Тренуйтесь бути шляхетними
031. Уникайте зла
032. Будьте неупередженими
033. Оберігайте своє
034. Уникайте чужого
035. Слухайте всіх
036. Не кажіть зайвого
037. Робіть послугу друзям
038. Нічого зайвого [не потрібно]
039. Бережіть час
040. Передбачайте майбутнє
041. Зневажайте пихатість
042. Поважайте прохачів
043. До всього адаптуйтесь
044. Виховуйте ваших синів
045. Віддавайте те, що маєте
046. Бійтесь облуди
047. Кажіть про всіх гарне
048. Ставайте шукачами мудрості
049. Обирайте божественне
050. Дійте тоді, коли знаєте
051. Остерігайтесь вбивства
052. Моліть про можливе
053. Радьтесь з мудрими
054. Випробовуйте характер
055. Віддавайте те, що отримуєте
056. Ні на кого не дивіться зверхньо
057. Використовуйте свої навички
058. Робіть те, що збирались робити
059. Шануйте благодійність
060. Нікому не заздріть
061. Будьте пильними
062. Хваліть надію
063. Зневажайте наклепника
064. Отримуйте власність законно
065. Шануйте добрих людей
066. Знайте суддів
067. Опановуйте весілля-банкети
068. Впізнавайте щастя
069. Стороніться застав
070. Говоріть просто
071. Спілкуйтесь з однолітками
072. Піклуйтесь про свої витрати
073. Насолоджуйтесь тим, що маєте
074. Шануйте почуття сорому
075. Проявляйте прихильність
076. Моліться за щастя
077. Вдовільняйтесь долею
078. Впевнюйтесь в тому, що почули
079. Працюйте за те, що можете мати
080. Зневажайте метушню
081. Ненавидьте ганьбу
082. Будьте стриманими у розмовах
083. Бережіться від нахабства
084. Робіть справедливі судження
085. Використовуйте те, що маєте
086. Судіть незаангажовано
087. Звинувачуйте людей у їхній присутності
088. Кажіть тоді, коли знаєте
089. Не покладайтесь лише на фізичну силу
090. Живіть без смутку
091. Живіть разом у злагоді
092. Використовуйте нагоду рішуче
093. Будьте ввічливими з усіма
094. Не сваріть своїх синів
095. Ознайомлюйте / ведіть / орієнтуйте свою жінку
096. Приносьте користь собі
097. Будьте люб'язними
098. Відповідайте вчасно
099. Боріться зі славою
100. Дійте без повторів
101. Покайтесь у гріхах (Усвідомте свої помилки)
102. Спрямовуйте погляд (Робіть акцент)
103. Давайте своєчасну пораду
104. Дійте швидко
105. Охороняйте дружбу
106. Будьте вдячними
107. Прагніть гармонії
108. Зберігайте таємницю
109. Остерігайтесь тих, хто володарює
110. Прагніть корисного
111. Приймайте належні заходи
112. Зав'язуйте з ворожнечею
113. Прийміть старість
114. Не вихваляйтесь фізичною силою
115. Займайтесь у тиші
116. Уникайте ворожнечі
117. Збагачуйтесь законно
118. Не забувайте про шану
119. Зневажайте зло
120. Ризикуйте зважено
121. Не втомлюйтесь вчитись
122. Не переставайте бути ощадливими
123. Захоплюйтесь пророками
124. Любіть своїх вихованців
125. Не виступайте проти тих, хто відсутній
126. Поважайте старших
127. Вчіть молодших
128. Не довіряйте добробуту
129. Поважайте себе
130. Не будьте зухвалими
131. Віддавайте належне предкам
132. Вмирайте за свою батьківщину
133 Не нарікайте на життя
134. Не смійтесь з мертвих
135. Співчувайте невдахам
136. Насолоджуйтесь без шкоди
137. Ні за ким не плачте
138. Розвивайтесь на ґрунті шляхетності
139. Нікому не обіцяйте
140. Не кажіть поганого про мертвих
141. Справляйтесь, як смертні
142. Не довіряйте випадковості
143. У дитинстві погодьте себе добре
144. У юності навчіться обмежувати себе
145. В дорослому віці будьте справедливим
146. В старості будьте розумним
147. Помріть без смутку

Ці напутні поради могли були б бути доречними у складі трьох культурних аспектів: логос, етика та пафос. Про естетику поки ще рано казати...

⋮⋮⋮   No. 208241

>>208238
>009. Майте намір одружитись
>010. Знайте свої можливості
Пхе.

⋮⋮⋮   No. 208242

>>208238
> 147 давньогрецькі максими
Багато із цих пунктів, на жаль, зараз вже не актуальні. Визначення терміну "щастя" змінювалося із віку в вік. В сучасності, коли події розвиваються дуже стрімко, багато пунктів будуть просто недоречними. Будуть невідповідати один одному у нашому нинішньому розуінні.

⋮⋮⋮   No. 208243

>>208242
Простіше кажучи: тоді "правильно" було одне, а зараз "правильно" абсолютно інше.

⋮⋮⋮   No. 208244

>>208238
Думаю для початку варто їх розсортувати.
Логос, етика і пафос нормальні категорії.

Альтернативно можно їх розкласти на три види поведінки: щодо себе, щодо соціуму, щодо майна.

На мою думку другий поділ буде раціональнішим щодо реалій сьогодення.

Нумо?

⋮⋮⋮   No. 208245

>>208244
001. Йдіть за богом
І до чого, на твою думку, це приписати?
> щодо себе, щодо соціуму
До майна точно ні. Хоча?

⋮⋮⋮   No. 208246

>>208244
>>208238
Список щодо майна:
033. Оберігайте своє
034. Уникайте чужого
045. Віддавайте те, що маєте
055. Віддавайте те, що отримуєте
064. Отримуйте власність законно
069. Стороніться застав
072. Піклуйтесь про свої витрати
073. Насолоджуйтесь тим, що маєте
079. Працюйте за те, що можете мати
085. Використовуйте те, що маєте
117. Збагачуйтесь законно
122. Не переставайте бути ощадливими
128. Не довіряйте добробуту

Не всі ці твердження можно віднести до майнових настанов, проте так чи інакше, всі вони стосуються майна.

Я би їх підсумував у такі тези:
1.Шануйте ідею законної власности.
2.Розумно використовуйте ресурси, уникайте марнування(в т.ч. на задоволення)
3.Працюйте раціонально, не жадайте забагато
4.Уникайте будь-якої матеріальної залежности

⋮⋮⋮   No. 208247

>>208245
Ну треба спочатку відповісти на питання "що таке бог?" з точки зору людей того часу.
Навряд чи категорії християнської культури прийнятні.

Мені відомо, що грецькі культи і розуміння бога уособлювали первинно сили природи, трохи згодом - певні аспекти людської психики і соціуму.

⋮⋮⋮   No. 208248

>>208247
> трохи згодом - певні аспекти людської психики і соціуму.
> І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся...

Це зрозуміло.

> "що таке бог?"

Ось відповідь на це питання люди шукають вже дуже довгий час. Найбільше бісять в сучасності "релігійні війни". Влада срср, мать їх йоб, змушувала людей цим питанням не задаватися, але ніхуя не вийшло. І не тільки комуняки. Але, як показала практика, атеїзмом люде не нагодуєш, тому період Єдиної Світової Віри ще попереду. І без війни тут не обійдеться. Маразматична думка, але маю надію, що далі звичайних думок діло не дійде.

⋮⋮⋮   No. 208249

>>208247
Доповню свій допис
Я думаю більш влучно буде сказати, що вони бачили бога - як рушій певного явища.

⋮⋮⋮   No. 208250 OP

File: 1614036922.082105-.png ( 88.51 KB , 1872x1049 )

File: 1614036922.082105-2.png ( 4.38 KB , 224x224 )

>>208243
Можливо, але ж не все. Певну спадкоємність та незаангажованість можна розгледіти в Загальній декларації прав людини. Стівен Пінкер, здається, про це казав, слід пошукати.

>>208244
Гарна ідея, головне—без подвійних стандартів, предметно. Уявляю щось схоже на сферу зі збалансованими блоками можливих варіантів у формі гілок та відповідними результатами їхньої імплементації, щось по типу Ікіґаю.

>>208245
>>208248
"Бог-людство", "бог-машина", "бог-фізика", "бог-природа", "бог-реальність", "бог-правда". Це широке поняття, як з любов або сила, більше має стосунок до традицій, тобто до етики.

⋮⋮⋮   No. 208254 OP

File: 1614038058.741323-.PNG ( 2.71 MB , 1680x1050 )

>>208250
Стосовно зміни стандартів та прогресу...

⋮⋮⋮   No. 208256

>>208254
Це ти взяв із паралельного світу?

⋮⋮⋮   No. 208257 OP

File: 1614038749.932242-.png ( 88.57 KB , 1872x1049 )

>>208250
*ПЕРЕСПРЯМУВАННЯ
*особистого

>>208256
Еволюція є науковим фактом. Історія різних культур доводить, що з плином часу якість життя людей покращується у багатьох аспектах. Це стосується і освіти, і медицини, і безпеки, і розваг, багато чого. Що погіршилось? Екологія, певним чином, зазнала суттєвих змін, образ життя людей змінився, став більш пасивним... Що ще?

⋮⋮⋮   No. 208259 OP

File: 1614041003.77891-.jpg ( 66.88 KB , 638x479 )

>>208257
>Що ще?

⋮⋮⋮   No. 208303

>>208259
Я б ще додав проблему віртуалізації суспільства.

⋮⋮⋮   No. 208320 OP

File: 1614101112.860206-.jpeg ( 213.19 KB , 811x1014 )

>>208303
Думаю, одною з головних причин цього є почуття провини, якщо не через результат своїх дій, то через ту кількість дурних речей, які існують на сьогодні у світі та абсолютне небажання бути частиною цього малозрозумілого безладу. Ця провина межує зі страхом помилки.

З іншого боку, коли людина починає розуміти те, що спрацьовує в реальному світі, виникає нестримна жага відчуттів, дещо схожа на жадібність, яку дехто називає наснагою.

Віртуальне середовище—це місце для експериментів з мінімальними ризиками та шкодою.
Таким чином негативні наслідки заглиблення у віртуальний вимір компенсуються досвідом та комфортом.

Частково це пов'язано з проблемою демаркації Карла Поппера.
Ерік Вайнштайн у своєму крайньому інтерв'ю зазначив:
"Люди вважають, що вимір простір-час є фундаментальним геометричним утворенням. Я не погоджуюсь, я вважаю, що це визначається спостерігачем. Всі ці різні речі являють собою цілу серію надлишкових, перевинайдених інтерпретацій світу, що значно ускладнюють прогрес."[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]